Kontaktinfo
Telefon
72548280
Adresse
Maskinistgata 1
Epost
trondheim-byarkiv.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart

 

Merk: I perioden 7.-9. mars flytter Skanningsfabrikken til nye lokaler i 4.etasje av Arkivsenteret Dora. I løpet av flytteperioden vil all digitaliseringsvirksomhet settes på vent. Det vil si at bestilling av elektroniske kopier av byggesaker samt søknader om innsyn i Byggesaker fra etter 2011 ikke vil behandles før skannere er på plass og operasjonelle i nye lokaler.
Flyttingen berører ikke lesesalen, og innsyn i byggesaker eldre enn 2011, og papirkopier fra disse vil gå som normalt.

 

Bruk knappene over for å bestille arkivmateriale.

Innsyn i byggesaker for ett år tilbake er tilgjengelige via den offentlige postlisten for bygge-, plan og delingssaker (lenke). Øvrige saker er tilgjengelige via den generelle postlisten (lenke)

For å få utlevert arkivmateriale i lesesalen samme dag må det bestilles innen 14.30 (Gjelder ikke personlig dokumentasjon). 

Lesesalen er åpen mandag til fredag 09.00 til 15.00. 

Elevsaker er ikke offentlige, men det er mulig å bestille innsyn i skolenes postjournaler. Oppgi ønsket skole og tidsperiode for journalen du ønsker innyn for i e-post sendt til Trondheim Byarkiv

Se også Trondheim Byarkivs serviceerklæring vår for mer informasjon om våre tjenester og behandlingstid ved innsynsbegjæringer.

 

Trondheim byarkiv