Trondheim byarkiv

Kontakt Trondheim byarkiv

Finn ansatt og se kart

Om Trondheim byarkiv

Trondheim byarkiv er byens hukommelse. Vi forvalter dokumenter i kommunal saksbehandling, bevarer historiske arkiver og formidler innsyn i nye og gamle kilder.

Trondheim byarkiv holder til i Arkivsenteret Dora.

Bestill arkivmateriale 

Eiendomsdokumentasjon

Bestill eiendomsdokumentasjon

Det historiske eiendomsarkivet inneholder dokumentasjon for

  • byggesaker
  • kommunale vann- og avløpsledninger
  • reguleringsplaner
  • statiske beregninger av store bygg
  • oppmåling, deling og seksjonering av eiendom

Vi ber om at du presiserer i bestillingskjemaet hva slags dokumentasjon du har behov for.

Bestillinger blir behandlet fortløpende, og blir vanligvis ekspedert innen en uke.

Personlig dokumentasjon

Bestill personlig dokumentasjon

Personlig dokumentasjon er informasjon som kommunen har registrert om deg. Dette inkluderer blant annet:

  • ansettelsesforhold i kommunen
  • skolegang
  • kontakt med barnevern eller sosialtjenester eller overformynderiet

Forventet tid for saksbehandling er ca fire uker. Vi sender den bestilte dokumentasjonen til din folkeregistrerte postadresse.

Offentlig postjournal

Postjournal, også kalt journal eller postliste, er et register over all journalført korrespondanse inn og ut fra offentlige virksomheter. 

Postliste - Post til kommunen siden 01.01.2020

Postliste for bygge-, plan- og delingssaker - Siden 2011

Møtekalender - De viktigste utvalg, møter og saker som behandles politisk

Søk i politiske saker som er behandlet i politiske utvalg etter 20.10.2011

Gravesøknader og koordinerte planer i Trondheim kommune

Lesesalen

Arkivmateriale som ikke er digitalisert eller som ikke er hensiktsmessig å bestille digitalt kan studeres i lesesalen på Arkivsenteret.

Vi har åpningstid i lesesalen onsdager kl. 09.00-15.00.

Byarkivet har stengt lesesal uke 28-32, fra og med 8. juli og til og med 9. august.
Lesesalen er åpen igjen onsdag 14. august.

Historiske kildesamlinger

i har arkivene etter kommunale etater i Trondheim by fra cirka 1837 og fremover. Deriblant arkivene etter Strinda, Leinstrand, Byneset, Tiller og Klæbu kommuner fra før de ble slått sammen med Trondheim kommune. Vi har også en del arkiv fra private aktører.

Les mer om kildesamlinger

Se veiledere til historiske samlinger på Arkivsenterets nettside

Se arkivkataloger på Arkivportalen

Nyttige lenker

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Trondheim byarkiv, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 203000

Adresse: Maskinistgata 1, 7042 TRONDHEIM

Leder

Bjørn Jonny Villa
It-sjef

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Gunhild Adde

Spesialkonsulent

Direktetelefon:

E-post:

Eirik Hachvaag Andersen

Fagansvarlig

Direktetelefon:

E-post:

Brynjar Aune

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Trude Bjerkan

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Odd Jarle Bjørkhaug

Førstesekretær

Direktetelefon:

E-post:

Kathrine Bue

Konsulent m/høyskole

Direktetelefon:

E-post:

Caroline Skram By

Avdelingsleder II

Telefon:

E-post:

Line Vist Fossum

It-spesialkonsulent

Direktetelefon:

E-post:

Gerd Elin Gjevik

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Laila Gundersen

Samfunnsviter

Direktetelefon:

E-post:

Stig Hemmer

Konsulent

Telefon:

E-post:

Solrun Hommedal

Rådgiver III

Direktetelefon:

E-post:

Anne Haarstad

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Lene Jenssen

Konsulent

E-post:

Orie Kimura

Rådgiver II

Direktetelefon:

E-post:

Knut Arild Knudsen

Avdelingsleder IV

Telefon:

E-post:

Alen Kusmic

Ingeniør II

Direktetelefon:

E-post:

Thor Kvam

Kontorfagarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Camilla Kristensen Kvernmo

Konsulent

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Kitti Lai

Webutvikler

Telefon:

E-post:

Rune Nordtømme

Avdelingsleder

Telefon:

E-post:

Helene Løvseth Normann

Barnevernspedagog m/master IV

Telefon:

E-post:

Marta Agnieszka Oldertrøen

Rådgiver I

Direktetelefon:

E-post:

Egil Rasmussen

Ingeniør II

Direktetelefon:

E-post:

Ole Kristian Richstad

Sivilingeniør II

Direktetelefon:

E-post:

Fredrik Sellevold

Konsulent m/mastergrad

Direktetelefon:

E-post:

Anniken Solem

Tjenestedesigner

Telefon:

E-post:

Arve Solheim

Konsulent

Telefon:

E-post:

Trude Tilseth Strøm

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Alf Einar Sørensen

Integrasjonsansvarlig

Telefon:

E-post:

Gunnar Klippenvåg Sørum

Rådgiver III

Telefon:

E-post:

Leif Kristian Thorsen

It-spes.konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Målfrid Anny Trøan

Konsulent

Telefon:

E-post:

Domina Uwiringiyemungu

Førstekonsulent

Direktetelefon:

E-post:

Marianne Aune Welschinger

Førstekonsulent

Telefon:

E-post:

Viviann Westby

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Merete Wold

Konsulent

Telefon:

E-post:

Sindre Aarsbog

Samfunnsvit.II

Direktetelefon:

E-post:

Sist oppdatert: 11.06.2024

203000

Fant du det du lette etter?