Trondheim byarkiv

Kontakt Trondheim byarkiv

Se kart

Om Trondheim byarkiv

Vi er Trondheim byarkiv - Byens hukommelse. Vi forvalter dokumenter i kommunal saksbehandling, bevarer historiske arkiver og formidler innsyn i nye og gamle kilder.

Trondheim byarkiv holder til i Arkivsenteret Dora

Bestill arkivmateriale 

Eiendomsdokumentasjon

Bestill eiendomsdokumentasjon

Det historiske eiendomsarkivet inneholder dokumentasjon for

  • byggesaker
  • kommunale vann- og avløpsledninger
  • reguleringsplaner
  • statiske beregninger av store bygg
  • oppmåling, deling og seksjonering av eiendom

Bestillinger blir behandlet fortløpende, og blir vanligvis ekspedert innen en uke.

Personlig dokumentasjon

Bestill personlig dokumentasjon

Personlig dokumentasjon er informasjon som kommunen har registrert om deg. Dette inkluderer blant annet:

  • ansettelsesforhold i kommunen
  • skolegang
  • kontakt med barnevern eller sosialtjenester eller overformynderiet

Forventet tid for saksbehandling er ca fire uker. Vi sender den bestilte dokumentasjonen til din folkeregistrerte postadresse.

Offentlig postjournal

Postjournal, også kalt journal eller postliste, er et register over all journalført korrespondanse inn og ut fra offentlige virksomheter. 

Postliste - Post til kommunen siden 1.1.2020

Postliste for bygge-, plan- og delingssaker - Siden 2011

Møtekalender - De viktigste utvalg, møter og saker som behandles politisk.

Søk i politiske saker som er behandlet i politiske utvalg etter 20.10.2011.

Gravesøknader og koordinerte planer i Trondheim kommune

Historiske kildesamlinger

Vi har arkivene etter kommunale etater i Trondheim by fra cirka 1837 og fremover. Deriblant arkivene etter Strinda, Leinstrand, Byneset, Tiller og Klæbu kommuner fra før de ble slått sammen med Trondheim kommune.

Vi har også flere private arkivsamlinger og historisk fotoarkiv.

Se veiledere til historiske samlinger på Arkivsenterets nettside

Se Arkivportalen for registrerte arkivkataloger

Kontakt oss på epost eller telefon om du har spørsmål.

Lesesalen

Arkivmateriale som ikke er digitalisert eller som ikke er hensiktsmessig å bestille digitalt kan studeres i lesesalen på Arkivsenteret.

Åpningstid for lesesalen er onsdager kl. 10-14

Nyttige lenker

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Trondheim byarkiv, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 203000

Sist oppdatert: 08.08.2023

203000

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk0005EB