Trondheim byarkiv

Jacob Maschius - Trondhjem - Urbs Norrigiæ Celeberrima Nidrosia (1674)

Kontakt Trondheim byarkiv

Se kart

Om Trondheim byarkiv

Vi er Trondheim byarkiv - Byens hukommelse. Vi forvalter dokumenter i kommunal saksbehandling, bevarer historiske arkiver og formidler innsyn i nye og gamle kilder.

Bestill arkivmateriale

Du kan bestille innsyn i mange av dokumentene vi oppbevarer og få dem tilsendt digitalt. Noen ofte etterspurte dokumenter er:

Du finner bestillingskjema ved å følge lenkene over. Vi kan også kontaktes via e-post eller brevpost.

Eiendomsdokumentasjon

Trondheim byarkiv har historisk eiendomsdokumentasjon behandlet av kommunens enheter.

Det historiske eiendomsarkivet inneholder dokumentasjon for

  • byggesaker
  • kommunale vann- og avløpsledninger
  • reguleringsplaner
  • statiske beregninger av store bygg
  • oppmåling, deling og seksjonering av eiendom

Bestill eiendomsinformasjon

Hele byggesaksarkivet er tilgjengelig i digital form, og både eldre og nyere byggesaker kan bestilles fra oss og sendes til din epostadresse.

Du kan oppgi adressen for eiendommen du ønsker innsyn i og eventuelt gårds- og bruksnummer. Hvis du ønsker innsyn i en bestemt sak har du også mulighet til å fylle inn saksnummer.

Bestill eiendomsdokumentasjon

Bestillinger blir behandlet fortløpende, og blir vanligvis ekspedert innen en uke.

Fra og med 2011 begynte Byggesakskontoret med fullelektronisk saksbehandling, og dokumentasjon for byggesaker nyere enn 2011 er dermed kun tilgjengelig ved digital bestilling.

Bestill personlig dokumentasjon

Byarkivet kan hjelpe deg med å få dokumentert din personlige historie med kommunen.

Du kan bruke skjemaet i lenken under til å bestille dokumentasjon for blant annet

  • ansettelsesforhold i kommunen
  • skolegang
  • kontakt med barnevern eller sosialtjenester eller overformynderiet

Skjemaet krever sikker personlig innlogging.

 

Det kan ta oss noen uker å behandle saken, og vi sender svar og dokumentasjon til din folkeregistrerte adresse.

Bestill personlig dokumentasjon

Andre typer arkivmateriale

Andre typer arkivmateriale fra byarkivets samlinger kan bestilles eller studeres ved avtale.

Les mer om spesialsamlinger og privatarkiver

Se Arkivportalen for komplett arkivoversikt

Kontakt oss på epost eller telefon om du har spørsmål.

Innsyn i postliste

Gjennom lenkene under kan du få innsyn i kommunal saksforvaltning

Postliste

Oversikt over all post til kommunen de siste 12 måneder.

Postliste for bygge-, plan- og delingssaker

Oversikt over all post i bygge-, plan- og delingssaker de siste 12 måneder.

Møtekalender

Oversikt over de viktigste utvalg, møter og saker som behandles politisk.

Søk i politiske saker

Søk i saker som er behandlet i politiske utvalg etter 20.10.2011.

Gravesøknader og koordinerte planer i Trondheim kommune

Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune.

Hva finnes i Byarkivet?

Vi har arkivene etter kommunale etater i Trondheim by fra cirka 1837 og fremover. Deriblant arkivene etter tidligere Strinda, Leinstrand, Byneset, Tiller og Klæbu kommuner før de ble en del av Trondheim kommune.

Les mer om Byarkivets samlinger

Trondheim byarkiv holder hus i Arkivsenteret Dora sammen med Statsarkivet Trondheim og NTNU Universitetsbiblioteket.

Vi anbefaler at du tar en titt på Arkivsenterets nettside, hvor du finner detaljert informasjon om hvor du kan lete og hvor du skal henvende deg for å få tilgang til spesifikke arkiver.

Besøk Arkivsenterets hjemmeside

Besøk Byarkivet

Besøksinformasjon

Trondheim byarkiv holder til i Arkivsenteret Dora, og vår nærmeste nabo er den tidligere ubåtbunkeren DORA, som Arkivsenteret har navn etter og hvor vi har dokumentmagasinene våre.

Det finnes parkeringsplasser ved siden av Arkivsenteret.

Buss nummer 71 stopper ved holdeplass Dora.

Nærmeste holdeplass for ankomst med tog er Lademoen.

Besøkende bes henvende seg til resepsjonen i første etasje for registrering.

Lesesalen

I Arkivsenterets lesesal kan du studere materiale fra statlige, kommunale og private arkiv. Vi har også et bibliotek av oppslagsverk og andre relevante bøker.

Alle lesesalsplasser har strømuttak med uttak for nettverkskabel, slik at man kan arbeide med bærbar pc og ha tilgang til Internett. Det finnes også et trådløst gjestenett man kan logge seg på. Det er også mulighet for bruk av mikrofilm/mikrokortlesere der man kan søke i dataregistrerte og skannede kilder.

Det er ikke lov å ta med arkivmateriale hjem, men du kan bestille kopier ved henvendelse til lesesalsvakten.

Det er ikke tillatt å ha med mat eller drikke i lesesalen.

Åpningstid

Lesesalen: Onsdager kl. 10-14

Telefon: Ukedager kl. 09-15

Les mer om lesesalen på Arkivsenterets hjemmeside.

Nyttige lenker

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Trondheim byarkiv, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 203000

Sist oppdatert: 04.11.2022

203000

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004