Trondheim bydrift

Kontakt Trondheim bydrift

Se kart

Kontakt oss

Kom i kontakt med Trondheim bydrift

Om enheten

Veg

Vi vedlikeholder ca. 850 km veier/gater i Trondheim. Vi administrerer også gravetillatelser og foretar istandsetting/graving

Idrett

Vi administrerer kommunale idrettsanlegg, svømmehaller, skiløyper, timebooking og utleie, og gymsalsfordeling for lag og foreninger

Park og friområder

Vi er ansvarlig for drift og vedlikehold av kommunale parker og bolignære friområder, friluftsbadeplasser, leke og ballplasser, gatetrær og turstier.

Skog og markaområder

Vi tilrettelegger og bidrar til utviklingen av naturmiljøet og friluftslivet i markaområdene.

Vann og avløp

Vi drifter og vedlikeholder byens vann og avløpsanlegg.

Analysesenteret

Analysesenteret er Trondheim kommunes eget laboratorium. Vi har levert analysetjenester i over 100 år! I tillegg er vi beredskapslaboratorium for kommunen og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Trondheim Bydrift på Facebook

Idrett og friluftsliv i Trondheim på facebook

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Trondheim bydrift, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Kontakt

Telefon dagtid (08.00-15.00, onsdag 09.00 - 15.00) 72 54 63 50

Meld ifra til oss hele døgnet digitalt: Henvendelser og feilmeldinger

Akutte henvendelser etter kl. 15.00

Vann og avløp: 72 54 64 49

Veg: 175

Presse

Pressekontakt: Merete Mauland e-post: mema@trondheim.kommune.no

TK-kode: 610000

Sist oppdatert: 12.06.2023

610000

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk0005EB