Elbil

Elbil

Lading og parkering

Kjøring i kollektivfelt

Hovedregelen er at busser og drosjer med taklykt kan kjøre i kollektivfeltene der skiltene viser det.

Disse kjøretøyene kan også bruke kollektivfelt:

  • elektriske og hydrogendrevne kjøretøy
    (obs. frem til 2024 i Miljøpakkeområdet)
  • motorsykkel med to hjul uten sidevogn
  • moped med to hjul
    sykkel
  • uniformert utrykningskjøretøy
  • minibusser i løyvepliktig persontransport
  • minibusser (inntil 16 personer) som frakter minst sju passasjerer i tillegg til sjåføren

Motorsykkel og moped med tre eller fire hjul kan ikke kjøre i kollektivfelt.

Hvis kollektivfeltet er på en motorvei eller motortrafikkvei, må kjøretøyet kunne kjøre i minst 40 kilometer i timen for å bruke feltet.

Endring i reglene for kjøring med elbil i kollektivfelt

Bystyret vedtok i september 2022 at elbilenes tilgang til kollektivet skal fjernes innen 2024.

Mer informasjon kommer snart.

Bompenger

Fra og med 01.02.2023 gjelder følgende rabatter for nullutslippskjøretøy med gyldig brukeravtale og brikke for Miljøpakken i Trondheim: 

- 60 % rabatt for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1.
- 100 % rabatt nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2

Depositumet må betales innen tidsfristen for at fritaket skal gjelde. Hvis du ikke betaler depositumet, vil du fortsatt få faktura for alle passeringer.

Det finnes lokale løsninger for hvordan man kan inngå avtale for elbiler. Ta kontakt med et bompengeselskap for å få mer informasjon.

Elbilenes andel av bompasseringer

Ved utgangen av 2022 består den totale bilparken i miljøpakkeområdet av drøyt 130 000 biler. Av disse er 27 prosent elbiler, som er en økning fra 21 prosent på samme tid i fjor.

Det har vært et historisk høyt antall nyregistrerte biler i Norge i 2021 og 2022, også i miljøpakkeområdet. Av alle nyregistrerte personbiler i miljøpakkeområdet i 2022 var 83 prosent elbiler, mot 47 prosent i 2019.

Tilskudd til ladeutstyr

Trondheim kommune tilbyr nå tilskudd til ladeinfrastruktur for elbiler i boligselskaper. Hensikten er å stimulere til trygg og enkel hjemmelading for el- og hybridbiler.

Sist oppdatert: 16.01.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward