Flaggermus

Flaggermus

illustrasjon av en flaggermus

Biologi og forekomst

Seks flaggermusarter er med sikkerhet er påvist i Trondheim. Disse er vannflaggermus, skjegg- og skogflaggermus (foreslått som prioritert art i Norge), nordflaggermus, skimmelflaggermus (nær truet) og brunlangøre. Nordflaggermus er vurdert til sårbar i Norsk rødliste for arter 2021. Kategorien kommer av reduksjon i populasjonsstørrelsen.

Sovende flaggermus
Sovende flaggermus. Foto: Einar Kongshaug

Et nattaktivt pattedyr

Flaggermusa er et flygende, nattaktivt pattedyr som navigerer ved hjelp av ultralyd. Lyden blir sendt ut via munnen og ekkoet gjør at flaggermusa kan orientere seg og finne insekter som er føden. I tillegg har flaggermusa også godt syn. Den jakter gjerne på insektrike steder som frodige lauvskoger, fuktige steder og ved elver. Nidelvkorridoren med for eksempel Marinen er en god plass her i byen for å se etter flaggermus om sommeren.

Elvebredden ved Domkirka
Elvebredden ved Domkirka – et populært flaggermusområde. Foto Steinar Grønnesby

Temperatur og aktivitet

For aktivitet trenger flaggermusa en minimumstemperatur på 7-8 varmegrader. Om sommeren holder gjerne flaggermusa til i hus eller hule trær. Hannene bor hver for seg mens hunnene lever i ynglekolonier som kan inneholde flere hundre individer. Av mangel på insekter og lave temperaturer i vinterstid tilbringer flaggermusa denne tiden i dvale. Vinteroppholdssteder i Trondheim er lite kjent.

Flaggermusa liker å jakte langs trerekker.
Flaggermusa liker å jakte langs trerekker.
Her fra en allé på Rotvoll. Foto: Trondheim kommune

Kartlegging av flaggermus

Trondheim kommune ga oppdrag til en omfattende undersøkelse i løpet av sommer og høsten 2012. Dessuten ble det utført en kartlegging av vinterlokaliteter i 2013.

Fredning

Alle flaggermus er fredet. I tillegg er boene fredet gjennom yngleperioden som er i mai - august. Siden flaggermus er insektetere gjør de ingen skade på hus, inventar eller dagligvarer. Tvert om gjør de stor nytte ved å fjerne insekter.

Flaggermus i huset

Det vanligste tegn på at flaggermus finnes i huset er forekomst av ekskrementer. De ligner på ekskrementene til vanlig mus, men er mer glinsende. Dersom de gnis mellom fingrene smuldrer flaggermusskitt lett opp mens museskitt forblir fast og hard. Ekskrementene tørker meget raskt og ødelegger ikke treverk eller andre bygningsmaterialer. Ved normal ventilasjon lukter de ikke, men ved dårlig ventilasjon kan det oppstå lukt.

For å samle opp ekskrementer kan gamle aviser legges under steder der flaggermusene oppholder seg mest. Når du har flaggermus i huset, er det beste for dyrene å la dem være i fred og ikke forstyrre dem med støy og lys.

Hvis kolonien fører til problemer kan man tilby dem en flaggermuskasse som henges opp i nærområdet. Slike kasser er trygge og sikre steder hvor hunnene kan ha ungene sine og selv sove på dagen.

Vanlige trusler mot flaggermusa

  • Renovering av hus
  • Hogst av store, hule trær
  • Hogst av alléer og trerekker
  • Stenging av berghuler
  • Fjerning av kantskog langs vassdrag
  • Brudd i forflytningsruter

Tips og råd

Generelle tips og råd om flaggermus får du fra flaggermusgruppa i Norsk Zoologisk forening. På nettsiden deres finner du også praktiske tips om hvordan man kan ta hensyn til og hjelpe dyrene.

Informasjon

Ta kontakt med Klima- og miljøenheten om du har spørsmål som gjelder flaggermus i Trondheim.

 

 

Sist oppdatert: 15.07.2024

Fant du det du lette etter?