Flerfaglig blikk

Flerfaglig blikk

Trondheim kommune har siden 2009 satset på kompetanseheving og tidlig innsats i barnehagene gjennom “Flerfaglig blikk”. Dette er en tverrfaglig satsing hvor barnehagene følges opp i 2 år av barne- og familietjenestene (BFT), fysio- og ergoterapitjenestene.

 

Her kan du laste ned informasjonsskriv til foreldrene

Per i dag har de fleste kommunale og mange private barnehager fulgt opplæring i Flerfaglig blikk. 

Flerfaglig blikk er utviklet av Øyvind Kvello som bidrar med nettbaserte forelesninger og kunnskapsbasert forankring gjennom boka “Barn i risiko”. Kapittel 2, 3 og 5 i boka gir en oppdatering av forskningen på de mest risikoutsatte barn og unge og beskriver hva som påvirker deres oppvekst og livskvalitet.

Innholdet i Flerfaglig blikk
  • Forelesninger til ansatte i barnehagen om felles fokus, tidlige tegn, mentalisering,  selvregulering, samt risiko- og beskyttelsesfaktorer.
  • Tverrfaglig observasjonskorps som består av PP-rådgivere, ergoterapeuter/fysioterapeuter, samt ansatte med helsefaglig og sosialfaglig kompetanse, som observerer barnehagen og har et møte med tilbakemelding.

Ved spørsmål, ta kontakt med koordinator i din bydel

  • BFT Heimdal, Brit Kari Mjøen
  • BFT Lerkendal, Marit Gudrun Brødreskift
  • BFT Midtbyen, Kjersti Finne Weibull
  • BFT Østbyen, Hanne Bech
Her finner du videoforelesningene og presentasjonene

Felles fokus

Tidlige tegn

Mentalisering

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Selvregulering

Kontaktperson i kommunedirektørens stab

Sist oppdatert: 11.05.2022

Fant du det du lette etter?