Mange ønsker å yte en innsats for å inkludere nyankomne flyktninger i aktiviteter og gjøre sitt til at byens nye innbyggere integreres i lokalsamfunnet. På denne siden finner du oversikter og tips som kan hjelpe deg på vei hvis du vil bidra i dette viktige arbeidet.

Trondheim skal i løpet av 2016 bosette 650 flyktninger som har fått oppholdstillatelse. I 2015 ble det bosatt 450, mens omkring 300 per år har vært vanlig i de forutgående årene.

Bosetting av flyktninger

De som bosettes har fått oppholdstillatelse og kommer fra asylmottak rundt i landet eller som overføringsflyktninger direkte fra utlandet, ofte fra flyktningleirer. Overføringsflyktningene er plukket ut av UDI i samarbeid med FN.

Enslige mindreårige

I 2015 ble 44 enslige mindreårige bosatt i Trondheim. I 2016 skal 160 enslige mindreårige få sitt nye hjem i Trondheim. Dette er barn og unge under 18 år, som er kommet til Norge uten voksen følgeperson og som ikke har slektninger her. Det er et stort behov for husverter og fosterforeldre til disse. 

Asylsøkere i Trondheim

Trondheim mottakssenter  er for tiden det eneste asylmottaket i Trondheim. Det er et ordinært asylmottak som staten ved UDI har ansvar for. Mottaket er desentralisert, men ligger i hovedsak på Sandmoen, og har plass til 310 asylsøkere.

Flyktninger og asylsøkere i Trondheim