Flyktningenheten

Kontakt Flyktningenheten

Se kart

Organisering

Flyktningenheten

Flyktningenhetens oppgave er å legge til rette for at flyktninger i Trondheim skal kunne fungere godt i samfunnet og bli økonomisk selvstendige. Vi gir helseoppfølging og har det koordinerende ansvaret for kvalifisering av kommunens nybosatte flyktninger gjennom introduksjonsprogrammet. 

Vi samarbeider med utdanningsinstitusjoner, arbeidsgivere, offentlige virksomheter og frivillige organisasjoner i arbeidet med å kvalifisere hver enkelt deltaker i introduksjonsprogrammet.

Bosetting, kvalifisering og helseoppfølging skjer etter nasjonale lover, føringer og lokale vedtak. 

Les mer om oss: Flyktningenheten Flyktninghelseteamet  

Dialogsenteret styrker integreringsarbeidet i Trondheim kommune gjennom å tilby en møteplass for informasjon og dialog mellom innvandrere, myndigheter og majoritetsbefolkningen. Dialogsenteret er lokalisert i Kongensgate 34, 2 etg. Tlf 90 57 36 84

Les mer her:  Dialogsenteret

Fribyen Trondheim

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Flyktningenheten, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 532200

Sist oppdatert: 31.01.2024

532200

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0004W9