Friskliv og mestring

Friskliv og mestring gir deg støtte til å endre levevaner og å mestre hverdagen bedre. Våre tilbud er for deg som bor, eller er ansatt i Trondheim kommune. NB! Nettsiden er under utvikling. Noen mangler kan forekomme.

Informasjon om oss

For deg som ønsker tilbud

Følg oss gjerne på Instagram og Facebook.

Ved andre spørsmål:

E-post: frisklivmestring@trondheim.kommune.no

Tilbudet passer for deg som:

  • ønsker å styrke din helse, endre levevaner eller lære og leve med helseutfordringer
  • trenger hjelp og støtte til å komme i gang med fysisk aktivitet
  • søker forskningsbasert kunnskap om kosthold og som ønsker hjelp og støtte til å endre kostholdsvaner
  • har belastninger i livet (privat og/eller på arbeid) som du ønsker hjelp til å håndtere

Forutsetninger for å delta:

Du må være bosatt eller ansatt i Trondheim kommune.
Du må ha et eget ønske om å endre dine levevaner.

Alle deltakere vil få en individuell samtale før oppstart på kurs eller treningsgruppe.

Tips: Dersom du har en BMI over 40, har du rett på oppfølging av spesialisthelsetjenesten.
Ta kontakt med din fastlege for nærmere informasjon.

Post- og besøksadresse

Postadresse:

Trondheim kommune
Friskliv og mestring
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Besøksadresse:

Helse- og arenabygget Granåsen
Smistadveien 13
7026 Trondheim

Helse- og arenabygget Granåsen

Ansatte

Portrett Tove Johnsen

Tove Johnsen
Frisklivsveileder, fysioterapeut
Telefon: 48 19 20 32
E-post: tove.johnsen@trondheim.kommune.no

Portrett Nina Elise Møllerløkken

Nina Elise Møllerløkken
Frisklivsveileder, fysioterapeut
Telefon: 46 88 39 16
E-post: nina.mollerlokken@trondheim.kommune.no

Portrett Nina Bjørgen

Nina Bjørgen
Frisklivsveileder, ernæringsrådgiver
Telefon: 94 81 61 16
E-post: nina.bjorgen@trondheim.kommune.no

Portrett Astrid Rønning

Astrid Sletteng Rønning
Frisklivsveileder ungdom, fysioterapeut
Telefon: 90 41 36 80
E-post: astrid-s.ronning@trondheim.kommune.no

Portrettbilde av Ingrid Loe Holland

Ingrid Loe Holland
Frisklivsveileder, barnevernspedagog
Telefon: 48 06 28 41
E-post: ingrid.holland@trondheim.kommune.no

Portrett Sissel Nygård Pedersen

Sissel Nygård Pedersen
Aktivitetskoordinator (Permisjon)
Telefon: 48 12 14 91
E-post: sissel.nygard.pedersen@trondheim.kommune.no

Portrett Inger Storvik

Inger Storvik
Kreftkoordinator, sykepleier
Telefon: 97 99 62 77
E-post: inger.peggy.storvik@trondheim.kommune.no

Portrett Unni Tangen

Unni Tangen
Lærings- og mestringskoordinator, ergoterapeut
Telefon: 94 84 98 95
E-post: unni.tangen@trondheim.kommune.no

Portrett Silje Skog

Silje Skog
Frisklivsveileder, vernepleier
Telefon: 46 82 51 80
E-post: silje.skog@trondheim.kommune.no

Profilbilde Karoline Westerberg

Karoline Westerberg
Frisklivsveileder, ernæringsrådgiver
Telefon: 91 76 01 02
E-post: karoline.benedikte.westerberg@trondheim.kommune.no

Portrett May-Linn Melhus Viktil

May-Linn Melhus Viktil
Frisklivsveileder, fysioterapeut
Telefon: 91 13 14 33
E-post: may-linn.viktil@trondheim.kommune.no

Portrett Tora Falck

Tora Falck
Frisklivsveileder/ Aktivitetskoordinator (vikar)
Telefon: 94 78 96 20
E-post: tora.falck@trondheim.kommune.no

Portrett Bodil Ruud

Bodil Ruud
Frisklivsveileder barn og unge
Telefon: 47 66 47 61
E-post: bodil.ruud@trondheim.kommune.no

A03-P1-EPI004