Hjem Helse og omsorgFriskliv og mestring

Friskliv og mestring

Friskliv og mestring er et tilbud for deg som ønsker støtte til endring av levevaner og bedre mestring i hverdagen. Vi gir en strukturert, tilpasset og tidsavgrenset oppfølging basert på individuell veiledning og gruppetilbud. Du må bo eller jobbe i Trondheim kommune for å kunne delta på våre tilbud.

Kontakt oss

Se gjerne gjennom tilbudene våre før du tar kontakt.

Bruk vårt kontaktskjema dersom du ønsker å delta eller trenger mer informasjon. Vi tar da kontakt med deg på telefon innen 5 virkedager. Du kan også ringe oss på telefon 95 27 46 44 mellom kl. 12.00-14.00 mandag–torsdag.

For andre henvendelser

E-post: frisklivmestring@trondheim.kommune.no

Følg oss gjerne på Instagram og Facebook.

For helsepersonell og andre henvisere

På grunn av koronasituasjonen kan det være lengre ventetid på våre tilbud. Det vil også kunne forekomme endringer på grunn av smitteverntiltak og/eller redusert bemanning. Vi beklager til alle deltakere som blir påvirket av dette.

Barn og unge

Vi tilbyr oppfølging til barn og unge som har utfordringer med overvekt eller fedme.

Tilbud til barn i barnehagealder
 • Vi tilbyr individuell oppfølging med helsesamtaler med foreldre.
 • Livsstilsendring innenfor områdene kosthold og fysisk aktivitet kan være krevende og en type endring som ofte tar lang tid. Derfor kan det være gunstig at andre instanser, i tillegg til foreldre/foresatt, som barnet møter i sin hverdag blir involvert. Dette kan blant annet være helsesøster og barnehagepersonell. Dere vil derfor bli spurt om samarbeid med noen av disse eventuelt andre er aktuelt.
Tilbud til barn i barneskolealder
 • Vi gir individuell oppfølging med helsesamtaler både med foreldre, og foreldre og barn sammen.
 • Familien (foreldre med barn) får tilbud om å delta på kostholdskurset "Bra mat familie".
 • Livsstilsendring innenfor områdene kosthold og fysisk aktivitet kan være krevende og en type endring som ofte tar lang tid. Derfor kan det være gunstig at andre instanser i tillegg til foreldre/ foresatt, som barnet møter i sin hverdag blir involvert. Dette kan blant annet være helsesøster eller lærer. Foreldre/ foresatte vil derfor bli spurt om å samarbeide med noen av disse eventuelt andre om aktuelt.

Datoer for Bra mat familie høst 2021:
10.11,17.11, 24.11,01.12, 08.12

Kontaktskjema

Tilbud til ungdom 13 til 18 år
 • Vi tilbyr individuelle samtaler som kan avholdes på din skole. Du vil ikke få ført fravær ved å gå til samtale med oss.
 • Du får hjelp til å finne en fritidsaktivitet.

Kontaktskjema

Voksne og senior

Tilbudet passer for deg som
 • ønsker å styrke din helse, endre levevaner eller lære og leve med helseutfordringer
 • trenger hjelp og støtte til å komme i gang med fysisk aktivitet
 • søker forskningsbasert kunnskap om kosthold og som ønsker hjelp og støtte til å endre kostholdsvaner
 • har belastninger i livet (privat og/eller på arbeid) som du ønsker hjelp til å håndtere

Forutsetninger for at du kan være med:

 • Du må være bosatt eller ansatt i Trondheim kommune.
 • Du må ha et eget ønske om å endre dine levevaner.

Alle deltakere vil få en individuell samtale før oppstart.

Meld din interesse

Telefon: 95 27 46 44 (mandag–torsdag mellom kl. 12.00-14.00)

Kontaktskjema

Helsesamtaler

Når vi har mottatt din henvisning kaller vi inn til en helsesamtale med en frisklivsveileder. Målet for samtalen er å kartlegge dine behov, mål for deltakelse og hvilke tiltak som er aktuelle for at du skal nå dine mål.

I samtalen finner vi sammen ut hva du trenger av oppfølging for å komme i gang med din endringsprosess. Sammen utarbeider vi mål og plan for din livsstilsendring. Samtalene gjennomføres ved oppstart og slutt av en frisklivsperiode.

Noe av målet med helsesamtalene er å bygge opp din mestringsfølelse, kapasitet og funksjon slik at du fungerer bedre i hverdagen.

Treningsgrupper

Synes du det er vanskelig å komme i gang med aktivitet alene? Vi har trening i gruppe som ledes av kvalifisert personale. Du får mulighet til å trene en til to økter per uke i en 12-ukers periode. Målet er mestring og treningsglede. Alle deltakere vil få en individuell samtale før oppstart.

Styrke- og utholdenhetstrening

Målet er å bedre evnen til å holde på med en aktivitet over tid og å øke muskelstyrken. Dette gir bedre funksjonsevne i dagliglivet. Du får mulighet til å teste kondisjon på tredemølle, og vi måler ditt opplevde helse- og funksjonsnivå før og etter deltakelse hos oss.

Gruppa passer for deg som kan

 • delta i gruppeaktivitet fra moderat til høy intensitet, opptil 60 minutter to ganger per uke
 • komme deg til/fra trening på egen hånd eller organisere transport selv

Vi har treningsgrupper som går fast gjennom hele året og har fortløpende inntak:

 • innetrening:
  • mandag kl. 10.00-11.00 (Granåsen)
  • mandag kl. 14.00-15.00 (Granåsen)
  • tirsdag kl. 14.00-15.00 (Granåsen)
  • torsdag kl. 09.00-10.00 (Granåsen)
  • torsdag kl. 14.00-15.00 (Granåsen)
  • fredag kl. 10.00-11.00 (Granåsen)
 • aktiv senior (+65)*:
  • mandag kl. 12.30-13.30 (inne i Granåsen)
  • onsdag kl. 10.00-11.00 (ute på Tempe)

*For deltakelse på seniortrening forutsettes det at du kan gjennomføre rask gange eller lett løping.

Praktisk informasjon

400 kr for en 12 ukers periode.

Det er løpende oppstart, og tilbudet gis i samarbeid med frisklivsveileder eller kursholder ved Friskliv og mestring.

Pust- og bevegelsestrening

Treningsgruppe med øvelser inspirert av yoga og oppmerksomt nærvær (mindfulness). Målet med deltakelse er opplevelsen av pust og bevegelse som verktøy for stressmestring.

Tema

 • komme i kontakt med pusten
 • oppmerksomt nærvær
 • introduksjon til rolige bevegelser for kroppen
 • styrke kjernemuskulatur med enkle øvelser
 • mobilitetsøvelser
 • avspenningsteknikker å ta med inn i hverdagen

Gruppa passer for deg som

 • har helsemessige utfordringer og er nysgjerrig på å utforske veien til økt velvære, mer tilstedeværelse i kropp og sinn
 • er motivert for å finne en trenings- og avspenningsform som passer deg

Vi oppfordrer til å medbringe eget teppe eller pute, og myke klær til å bevege deg i. Treningssko er ikke nødvendig.

Onsdager kl. 10.00–11.30
Torsdager kl. 10.15–11.45

Praktisk informasjon

200 kr for en 12 ukers periode.

Det er løpende oppstart, og tilbudet gis i samarbeid med en helseveileder eller kursholder ved Friskliv og mestring.

Meld din interesse

Telefon: 95 27 46 44 (mandag–torsdag kl. 12.00–14.00)

Kontaktskjema

Kostholdskurs

Bra Mat

Hvem er kurset for?

Kostholdskurset "Bra mat" er et kurs som passer for deg som ønsker hjelp til å komme i gang med endringer innen kostholdet. Vi følger Helsedirektoratets kostholdsråd og bruker mottoet «små skritt – store forbedringer».

Tema

 • bevissthet om matvaner og matvarevalg
 • din motivasjonen til å endre vaner
 • praktiske råd til hverdagen
 • øke forståelsen av varedeklarasjoner
 • utveksle erfaringer med andre
 • en av kursdagene er praktisk matlaging

Kurs høst 2021

Torsdager kl. 1200–14.30
Datoer kurs 1: 09.09, 16.09, 23.09, 30.09, 07.10
Datoer kurs 2: 04.11, 11,11, 18.11, 25.11, 02.12

Meld din interesse

Telefon: 95 27 46 44 (mandag–torsdag kl. 12.00–14.00)

Kontaktskjema

Bra Mat ved diabetes type 2

Vi har eget kurs for deg som har, eller står i fare for å utvikle Diabetes type 2. På dette kurset vil du få kunnskap om anbefalt kosthold for å oppnå så stabilt blodsukker som mulig. God blodsukkerkontroll vil på sikt gi bedre helse, og redusere risikoen for senkomplikasjoner.

Tema

 • anbefalt kosthold ved diabetes type 2:
  • Regelmessige måltider, smarte matvarevalg, porsjonsstørrelser.
 • hvordan få til endring av levevaner
 • praktiske tips og smaksprøver

Kurs høst 2021

Mandager kl. 12.30–14.30
Datoer: 18.10, 25.10, 01.11, 08.11, 15.11
Sted: Helse- og arenabygget Granåsen
Pris: 400 kr

Meld din interesse

Telefon: 95 27 46 44 (mandag–torsdag kl. 12.00–14.00)

Kontaktskjema

Bra Mat ved kreftsykdom dagskurs

Har du vært gjennom kreftbehandling, og ønsker inspirasjon og informasjon om et sunt kosthold? Da er dette dagskurset for deg. Både kreftpasienter og pårørende kan delta.

Vår 2021

Tirsdag 09.03 og 25.05.
Tid: 10.00–14.00
Sted: Vardesenteret, St. Olavs Hospital

Meld din interesse

Telefon: 95 27 46 44 (mandag–torsdag kl. 12.00–14.00)

Kontaktskjema

Søvnkurset Sov godt

"Sov godt" er for deg som strever med insomni eller lettere grader av søvnvansker, og som ønsker å forbedre søvnkvaliteten uten bruk av medikamenter.

Kurset er for deg som

 • er mellom 18–65 år
 • opplever søvnvansker som problemer med å sovne om kvelden, våkne for tidlig på morgenen, sove urolig eller opplever mange oppvåkninger i løpet av natten
 • opplever at søvnvanskene påvirker hvordan du fungerer i hverdagen

Tema

 • søvn og søvnvansker
 • avslapningsteknikker
 • gode råd for bedre søvn
 • søvndagbok
 • uhensiktsmessige tanker

Bakgrunn

"Sov godt" er utviklet av Helsedirektoratet og basert på kunnskap fra Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer og Folkehelseinstituttet. Søvnproblemer er kanskje landets mest utbredte og undervurderte folkehelseproblem. Kognitiv adferdsterapi har vist seg å være mer effektivt enn å bruke medikamenter – både på kort og lang sikt. Du kan oppnå betydelig forbedring av søvnen med relativt enkle grep.

Praktisk informasjon

Kurset er gruppebasert og består av 4 samlinger à 2 timer. Ved kursets start og slutt vil det bli gjennomført en kartlegging av søvn og søvnvaner. Det er 10 deltakere på hvert kurs. Det forutsettes at du forplikter deg til å delta på alle samlingene. Kursavgift 400 kr.

Kurs høst 2021

Tirsdager kl. 12.30–14.30
Kursdatoer: 28.09, 05.10, 19.10, 26.10
Sted: Helse- og arenabygget Granåsen

Ta kontakt for påmelding eller spørsmål:

Telefon: 95 27 46 44 (mandag–torsdag kl. 12.00–14.00)

Kontaktskjema

Røykesluttkurs

Har du vurdert eller hatt ønske om å slutte med røyk? Bare det å være i gang og følge opplegget vil vanligvis være motiverende i seg selv.

Kurset kan bidra til at du

 • gjør praktiske og mentale forberedelser til å slutte
 • får støtte og oppmuntring fra andre i samme situasjon
 • lærer teknikker for å takle røykesug
 • endrer dine vaner
 • stumper røyken

Røykeslutt blir enklere sammen med andre. Som en del av en gruppe har du noen å dele erfaringer med og du får støtte og oppmuntring. De aller fleste synes det er enklere å stumpe røyken som en del av en gruppe enn på egen hånd. På kurs møter du andre som er i samme situasjon som deg selv, og kan dele kunnskap og informasjon. Og ikke minst gi hverandre støtte og oppmuntring.

Vi tilbyr også individuell veiledning. Du kan velge mellom fysiske møter eller digital oppfølging.

Røykesluttkurs høst 2021

Torsdager kl. 12.30–14.30
Kursdatoer: 23.09, 30.09, 07.10, 21.10, 28.10, 02.12
Sted: Helse- og arenabygget Granåsen

Ta kontakt for påmelding eller spørsmål:

Telefon: 95 27 46 44 (mandag–torsdag kl. 12.00–14.00)

Kontaktskjema

Kurs i belastningsmestring (KIB)

Et kurs for deg som ønsker å mestre belastninger i arbeidsliv og privatliv. Hva som oppleves som belastning er individuelt og kan endres over tid. Belastninger kan oppstå på ulike arenaer, og knyttes til forskjellige livssituasjoner.

Tema

 • forstå sammenhengen mellom belastning, mestring og stress
 • lær å forstå sammenhengen mellom tanker, følelser og atferd
 • lær teknikker og metoder for å håndtere belastninger og forebygge stress
 • lær hvordan du kan snu negative tanker til noe positivt

Kurset går over 10 ganger, hver samling på 2,5 timer.

Kurs vår 2021

Onsdager kl. 09.00–11.30
Datoer: 07.04, 14.04, 21.04, 28.04, 05.05, 12.05, 19.05, 26.05 + 23.06 og 25.08
Sted: Helse- og arenabygget Granåsen
Pris: 400 kr

Kurs høst 2021

Onsdager kl. 09.00–11.30
Datoer: 01.09, 08.09, 15.09, 22.09, 29.09,06.10, 13.10, 20.10.21 + oppfølging 17.11 og 15.12
Sted: Helse- og arenabygget Granåsen
Pris: 400 kr

Meld din interesse

Telefon: 95 27 46 44 (mandag–torsdag kl. 12.00–14.00)

Kontaktskjema

Mestringskurs – Fatigue etter kreft

Kurset er for deg som

 • har vedvarende utmattelse etter kreft
 • det er over ett år siden kreftbehandlingen ble avsluttet
 • er over 18 år

Mål med kurset

 • bedre livskvalitet med de begrensninger og den helsen man har

Bakgrunn

Kronisk tretthet (fatigue) er en av de hyppigste senfølgene hos voksne som overlever kreft. Fatigue beskrives som en subjektiv opplevelse av å være trøtt, sliten og mangle energi. Noen sliter også med nedsatt hukommelse og konsentrasjonsvansker. Fatigue påvirker det sosiale livet, funksjonsnivå og arbeidsevne på en negativ måte, og kan føre til redusert livskvalitet.

Vi kjenner ikke til metoder som kan kurere fatigue. Men det finnes gode råd, hentet fra forskning og fra erfaringer fra pasienter og helsepersonell, som kan gi bedring. Aktivitetsplanlegging, aksept og stressmestring er faktorer som kan hjelpe. Fysisk trening har vist seg å redusere kreftrelatert fatigue for mange.

Kurset bygger på kognitive teorier, ACT og avspenning, kombinert med fysisk aktivitet. Erfaringskunnskap og sosial støtte vektlegges.

Antall deltakere: 6-9

Tema

 • Mestring - en prosess
 • Hvordan kan fatigue forstås?
 • Aksept og aktivitetsbalanse
 • Verdier
 • Kommunikasjon - “å spille på lag”
 • Mentale strategier
 • Mestringsstrategier
 • Veien videre
 • Fysisk aktivitet (tilrettelagt ut fra den enkeltes fysiske form)

"Kurset har vært nyttig og jeg har sakte, men sikkert, blitt mer bevisst på hva som gir og hva som tar energi i hverdagen" Kursdeltaker 2021

Kurs høst 2021

Kurset er gruppebasert og består av teorisamling på tirsdager og fysisk aktivitet på torsdager.

Tirsdager kl. 12.00–14.30 i perioden 07.09–09.10. Oppfølgingsdag 09.11.
Torsdager kl. 12.00–13.30 i perioden 09.09–21.10.

Gruppesamlingene vil ha korte sekvenser og hyppige pauser, slik at alle skal ha mulighet til å delta. En forutsetning for å delta er at du forplikter deg til å delta på alle samlingene, inkludert delen med fysisk aktivitet.

Kursledere er fysioterapeuter og kreftkoordinator, og i tillegg deltar brukerrepresentant.

Kurset er gratis.

Meld din interesse

Telefon: 95 27 46 44 (mandag-torsdag 12.00-14.00)

Kontaktskjema

Mestringskurs – En bedre hverdag ved utmattelse

Kurset er for deg som

 • er mellom 18–65 år
 • har hatt utmattelse mer enn 6 måneder, uavhengig av årsak eller diagnose
 • ønsker påfyll og støtte for å nå egne mål
 • trenger verktøy for å mestre utfordringer i hverdagen

Mål med kurset

 • få kunnskap, ferdigheter og støtte
 • få kunnskap om utmattelse og uheldige aktivitetsmønster
 • kartlegge eget aktivitetsmønster og grad av utmattelse
 • få kunnskap om og teste ut ulike mestringsstrategier
 • aktiv involvering i tråd med egen kapasitet og egne mål

“Det tar tid å skape nye vaner, men kurset har gitt meg økt bevissthet på hvordan jeg kan påvirke tilstanden min i positiv retning.”
Kursdeltaker 49 år

“Vi fikk presentert gode verktøy og hadde hjemmeoppgaver som handlet om hvordan vi takler hverdagen med utmattelse. Gjennom kurset fikk jeg større tro på meg selv som menneske. Det er lettere å akseptere hvordan livet er nå”.
Kursdeltaker 30 år

Bakgrunn

Kurset bygger på kunnskap fra positiv psykologi, kognitiv terapi, ACT og mindfulness. Erfaringskunnskap og sosial støtte vektlegges. Vi tilbyr to kurs pr. år.

Tema

 • Mestring – en prosess
 • Hvordan kan utmattelse forstås?
 • Aksept og aktivitetsbalanse
 • Verdier
 • Mentale strategier
 • Mestringsstrategier
 • Veien videre
 • Temakveld: Om å spille på lag

Praktisk informasjon

Kurset er gruppebasert og består av 8 samlinger a 2,5 timer med bolker på 20 minutter. Det er inntil 12 deltakere på hvert kurs. Det forutsettes at du forplikter deg til å delta på alle samlingene. Kurslederne er helsepersonell, i tillegg deltar brukerrepresentant. Kurset er gratis.

Kurs høst 2021

Onsdager kl. 12.00–14.30
Kursdatoer: 01.09, 08.09, 15.09, 22.09, 29.09,06.10, 20.10
Temakveld: 03.11

Meld din interesse

Telefon: 95 27 46 44 (mandag–torsdag 12.00–14.00)

Kontaktskjema

Mestringskurs – En bedre hverdag ved langvarig smerte

Kurset er for deg som

 • Er mellom 18–65 år
 • Har hatt smerter mer enn 6 måneder, uavhengig av årsak eller diagnose
 • Ønsker kunnskap og støtte for å nå egne mål
 • Trenger verktøy for å mestre utfordringer i hverdagen

Mål med kurset

 • Få kunnskap, ferdigheter og støtte
 • Kartlegge eget aktivitetsmønster og grad av smerte
 • Bli bevisst utløsende faktorer
 • Få kunnskap om og teste ulike mestringsstrategier
 • Aktiv involvering i tråd med egen kapasitet og egne mål

“Kurset setter i gang tanker, bevisstgjøring omkring livssituasjonen,
bekrefter det du gjør bra og hva du fortrenger, skyver unna.”
Kursdeltaker

Bakgrunn

Kurset bygger på kunnskap fra positiv psykologi, kognitiv terapi, ACT og mindfulness. Erfaringskunnskap og sosial støtte vektlegges. Vi tilbyr to kurs per år. Det første kurset ble arrangert våren 2018.

Tema

 • mestring – en prosess
 • hvordan kan smerte forstås?
 • aksept
 • verdier
 • mentale strategier
 • mestringsstrategier
 • veien videre
 • temakveld

Praktisk informasjon

Kurset er gruppebasert og består av 8 samlinger a 2,5 timer. Det er inntil 12 deltakere på hvert kurs. Det forutsettes at du forplikter deg til å delta på alle samlingene. Kurslederne er helsepersonell, og i tillegg deltar brukerrepresentant. Kurset er gratis.

Kurs høst 2021

Torsdager kl. 12.00–14.30
Kursdatoer: 02.09, 09.09, 16.09, 23.09, 30.09, 07.10, 21.10
Temakveld: 04.11.21

Meld din interesse

Telefon: 95 27 46 44 (mandag–torsdag kl. 12.00–14.00)

Kontaktskjema

Livsstilskurs – kom i gang!

Kurset er for deg som

 • lever med en langvarig sykdom som for eksempel hjerte- og karsykdom, lungesykdom, diabetes type 2, kreft eller andre.

Mål med kurset

 • få støtte til å nå egne mål
 • lære om naturlige reaksjoner ved helseutfordringer
 • få kunnskap om og prøve ut mestringsstrategier
 • utveksle erfaringer

Tema

 • min helse
 • kosthold og livskvalitet
 • naturlige reaksjoner ved helseutfordringer
 • stressmestring
 • hverdagsaktivitet
 • min vei videre

Praktisk informasjon

Gjennom de ulike temaene i kurset vil du møte psykolog, ernæringsrådgiver, vernepleier og brukerrepresentant. Kurset er gruppebasert og består av 6 samlinger à 2,5 timer. Det er inntil 10 deltakere på hvert kurs. Det forutsettes at du forplikter deg til å delta på alle samlingene. Kurset er gratis.

Kurs høst 2021

Mandag kl. 12.00–14.30
Kursdatoer: 04.10, 11.10, 18.10, 25.10, 01.11, 08.11
Sted: Helse- og arenabygget Granåsen

Meld din interesse

Telefon: 95 27 46 44 (mandag–torsdag kl. 12.00–14.00)

Kontaktskjema

Livsstilskurs – Kroppsvekt, livsstil og mentale verktøy (KLM)

Mentalt kurs for deg som

 • er mellom 18–65 år
 • har eller har forsøkt å gå ned i vekt tidligere, men som ikke greier å opprettholde vektnedgang
 • trenger mentale verktøy og å styrke mental helse for å håndtere utfordringer/belastninger på veien mot varig livsstilsendring
 • har en BMI over 30

Mål med kurset

 • klargjøre ønsker, motivasjon, ressurser og mål for å redusere kroppsvekt og endre livsstil
 • bli bevisst egne utfordringer
 • se sammenhengen mellom tanke, følelse og adferd
 • komme i gang med endring

Praktisk informasjon

Kurset er gruppebasert og består av 8 samlinger a 2,5 timer + en oppfølgingssamling. Det er inntil 12 deltakere på hvert kurs. Ved påmelding forplikter du deg til å delta på alle samlingene. Kursavgift 400 kr.

Kurs høst 2021

Fredager kl. 09.00–11.30
Datoer: 03.09, 10.09, 17.09, 24.09, 01.10, 08.10, 05.11 og 03.12
Sted: Helse- og arenabygget Granåsen

Meld din interesse

Telefon: 95 27 46 44 (mandag–torsdag 12.00–14.00)

Kontaktskjema

Kreftkoordinator

Kreftkoordinator er et samtaletilbud til deg som har eller har hatt kreft, og til dine pårørende.

Kreftkoordinator kan blant annet hjelpe deg med dette:

 • svare på spørsmål om kreft, behandling, bivirkninger eller seneffekter
 • være en som kan lytte til historien din, en som du kan snakke med om det som opptar deg
 • gi råd om hva og hvordan du kan fortelle barna om kreftsykdommen
 • snakke med deg om alle tankene du strever med, hva er vanlig, hva er "normalt"?
 • navigere mellom fastlege, sykehuset, hjemmetjeneste, rehabiliteringsinstitusjon eller annen institusjon
 • veilede og støtte pasienter og pårørende i rehabiliteringsfasen/tiden etter kreftbehandling og ved seneffekter etter behandling
 • gi deg en oversikt over relevante tilbud og tjenester, som treningsgrupper og lærings- og mestringstilbud

Kontakt kreftkoordinator Inger Peggy Storvik:
Telefon: 97 99 62 77
E-post: inger.peggy.storvik@trondheim.kommune.no

Informasjon om drift i forbindelse med covid-19

 1. Du skal ikke delta på våre tilbud hvis du har feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
  Hvis noen i husstanden har påvist smitte eller er i karantene, skal du heller ikke delta.
  Hvis du har luftveissymptomer og/eller feber, skal du ha en symptomfri dag før deltakelse på våre tilbud.
  Gi oss beskjed dersom du blir syk før planlagt møte eller aktivitet.

 2. Hold 1 meter avstand ved oppmøte på tilbud.

 3. Utfør god håndhygiene i forkant og etterkant av deltakelse på tilbud.

Mer om oss

Ansatte

Profilbilde Heidi H Smalås

Heidi Hestmark Smalås
Avdelingsleder
Telefon: 95 26 35 53
E-post: heidi.hestmark.smalas@trondheim.kommune.no

Portrett Tove Johnsen

Tove Johnsen
Frisklivsveileder, fysioterapeut
Telefon: 48 19 20 32
E-post: tove.johnsen@trondheim.kommune.no

Portrett Nina Elise Møllerløkken

Nina Elise Møllerløkken
Frisklivsveileder, fysioterapeut
Telefon: 46 88 39 16
E-post: nina.mollerlokken@trondheim.kommune.no

Portrett Nina Bjørgen

Nina Bjørgen
Frisklivsveileder, ernæringsrådgiver
Telefon: 94 81 61 16
E-post: nina.bjorgen@trondheim.kommune.no

Portrett Astrid Rønning

Astrid Sletteng Rønning
Frisklivsveileder ungdom, fysioterapeut
Telefon: 90 41 36 80
E-post: astrid-s.ronning@trondheim.kommune.no

Ingrid Loe Holland
Frisklivsveileder, barnevernspedagog
Telefon: 48 06 28 41
E-post: ingrid.holland@trondheim.kommune.no

Portrett Sissel Nygård Pedersen

Sissel Nygård Pedersen
Aktivitetskoordinator
Telefon: 48 12 14 91
E-post: sissel.nygard.pedersen@trondheim.kommune.no

Portrett Inger Storvik

Inger Storvik
Kreftkoordinator, sykepleier
Telefon: 97 99 62 77
E-post: inger.peggy.storvik@trondheim.kommune.no

Portrett Unni Tangen

Unni Tangen
Lærings- og mestringskoordinator, ergoterapeut
Telefon: 94 84 98 95
E-post: unni.tangen@trondheim.kommune.no

Portrett Silje Skog

Silje Skog
Frisklivsveileder, vernepleier
Telefon: 46 82 51 80
E-post: silje.skog@trondheim.kommune.no

Profilbilde Karoline Westerberg
Karoline Westerberg
Frisklivsveileder, ernæringsrådgiver
Telefon: 91 76 01 02
E-post: karoline.benedikte.westerberg@trondheim.kommune.no

May- Linn Melhus Viktil
May- Linn Melhus Viktil
Frisklivsveileder, fysioterapeut
Telefon: 91 13 14 33
E-post: may-linn.viktil@trondheim.kommune.no

Kontaktinfo

Telefon: 95 27 46 44 (mandag–torsdag 12.00-14.00)
E-post:
frisklivmestring@trondheim.kommune.no

Postadresse:
Trondheim kommune
Friskliv og mestring
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Besøksadresse:
Helse- og arenabygget Granåsen
Smistadveien 13
7026 Trondheim

Bilder

Jubelbilde på tur i snøenStore og små på Bra mat kurs familieMageøvelse på benk i marka

Sist oppdatert: 14.06.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006