Psykisk helse

Psykisk helse

Alle har en psykisk helse

Psykisk helse betyr hvordan vi har det, hvordan vi føler oss, og tenker om oss selv. Vår psykiske helse kan forandre seg gjennom livet. De fleste av oss opplever perioder som kan kjennes litt tunge. Hvis du opplever å ha det vanskelig er det viktig å tak i problemene så tidlig som mulig. Det finnes mye du kan gjøre på egenhånd. Sjekk ut vår kurskatalog som inneholder tilbud som grupper, kurs og aktiviteter som alle kan melde seg på.

Hjelp til selvhjelp

Det finnes en rekke selvhjelpsressurser på internett og i bokform. Her er et lite utdrag som vi kan anbefale.

Selvhjelpsressurser på internett

Tips for økt hverdagsglede

Filmer som bevisstgjør og forklarer hvordan enhver kan påvirke sin egen psykiske helse positivt:

Bøker

 • “Sjef i eget liv” av Ingvard Wilhelmsen
 • “Ikke vær så slem med deg selv” av Per Einar Binder
 • “Lykketyvene” av Torkil Berge og Arne Repål
 • “Trange rom og åpne plasser” av Torkil Berge og Arne Repål
 • “Energityvene” av Torkil Berge og Elin Fjerstad
Hvordan få hjelp hos det offentlige

Fastlegen

Fastlegen kan ha samtaler med deg omkring vonde opplevelser, og henvise videre til kommunehelsetjenesten ellers spesialisthelsetjenesten dersom han/hun vurderer at det er behov for det.

Skolehelsetjenesten/studentsamskipnaden

For deg som går på skole eller studerer, vil skolehelsetjenesten eller Studentsamskipnaden være til hjelp.

Bedriftshelsetjenester

Dersom du opplever arbeidsrelaterte utfordringer eller helseplager i en yrkessammenheng, kan du undersøke om arbeidsgiver kan tilby hjelp gjennom bedriftshelsetjenesten.

NAV

NAV kan tilby økonomisk rådgivning, gjeldsrådgivning og andre arbeids- og velferdstjenester. NAV Gjeldsrådgivning er økonomirådstelefonen i NAV. Telefonnummeret er 55 55 33 39, tastevalg 1. Åpningstiden er klokken 09.00-15.00.

Spesialisthelsetjenesten (sykehus, avtalespesialister)

Spesialisthelsetjenesten kan tilby utredning og behandling for psykiske lidelser. For dette trenger du henvisning fra fastlegen din eller en psykolog dersom han/hun vurderer at det er behov for det.

Frivillige aktører

Alarmtelefonen for barn og unge; barn, unge og voksne som er bekymret for barn.

Angstringer er selvhjelpsgrupper arrangert for og av mennesker med angst.

Anonyme Alkoholikere er et fellesskap av kvinner og menn som deler sin erfaring, styrke og håp med hverandre for at de kan løse sitt felles problem og hjelpe andre å friskne til fra alkoholisme.

Anonyme Narkomane er et fellesskap av kvinner og menn som hadde utviklet et alvorlig problem med rusmidler. Vi møtes jevnlig for å hjelpe hverandre til å holde oss rusfrie.

A-larm Norge er en landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet.

Barneombudet er barn og unges talsperson. Vi jobber for barns rettigheter. Vi har ansvar for at barn og unges meninger blir hørt, og at deres rettigheter blir fulgt.

Blå Kors steg for steg er et gratis tilbud til deg som ønsker å fylle hverdagen med noe mer. Ta kontakt og sammen finner vi neste steg. Vi har frivillige som gjerne støtter deg på veien.

DIXI Ressurssenter mot voldtekt er et lavterskeltilbud for deg som er utsatt for voldtekt, eller kjenner noen som er utsatt.

Hjelpelinjen for spillavhengighet hjelper deg som har problemer med spill.

Kameratstøtte.no er en tjeneste fra Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO). Tjenesten har som mål å forebygge psykiske helseplager blant soldater, veteraner og deres familie.

Kirkens Bymisjon har et bredt spekter av tjenester, blant annet arbeidstiltak, juridisk bistand og annen råd og veiledning for ulike livsutfordringer. Kirkens bymisjon har også ulike fellesskap du kan ta del i som frivillig eller gjest.

Kirkens SOS tilbyr samtaler for deg som opplever å ha det vanskelig.

Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte jenter, gutter, kvinner og menn, samt pårørende og annen familie til seksuelt misbrukte.

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse er til for deg som er pårørende til en som er psykisk syk

LEVE tilbyr samtaler til etterlatte ved selvmord.

Mannstelefonen - Reform er en telefontjeneste spesielt rettet mot menn. Tilbyr samtaler om tema som samlivsproblemer, konflikter, vanskelige opplevelser, sinne, vold eller overgrep du har vært utsatt for.

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle; mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

Nasjonal veiviser ved vold og overgrep.

N.K.S. Veiledningssenter er et gratis og faglig lavterskeltilbud for pårørende til mennesker som sliter med rus og/eller psykiske lidelser.

Røde Kors har et bredt spekter av tilbud og tjenester til mennesker som har utfordringer med psykisk helse og/eller rus.

Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) tilbyr gratis råd, veiledning og støtte for de som er berørt av en spiseforstyrrelse eller som har et vanskelig forhold til kropp, mat, følelser og trening. Pårørende er også velkommen til å ta kontakt med oss. Vår rådgivningstjeneste er tilgjengelig på telefon, chat og e-post, samt at vi tilbyr individuelle samtaler ved vårt lokale senter i Trondheim.

Ungdomstelefonen (UT) er Skeiv Ungdoms telefontjeneste. Det er et tilbud til unge som trenger noen å snakke med om seksualitet, kjønn, identitet, legning, forelskelse, aktivitetstilbud eller sikrere sex.

Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Vi gir deg informasjon om dine rettigheter, muligheter og plikter.

Andre aktører

Fontenehuset i Trondheim er et arbeidsorientert klubbhus for mennesker som har, eller har hatt, psykiske helseutfordringer. Her jobber vi sammen om å drifte huset.

Tilbud til pårørende
 • Trondheim kommune tilbyr pårørendetreff for personer som opplever belastninger med sykdom hos nærpersoner.
 • NKS tilbyr et lavterskeltilbud for pårørende av rusavhengige og psykisk sykdom.
 • KORUS har tilbud til deg som er berørt av andres rusmiddelbruk.
 • Pårørendesenteret.no er et nettsted hvor du finner kunnskap, tips og råd, historier fra andre pårørende, og oversikt over rettigheter og hjelpetilbud. 

Hva kan vi hjelpe deg med?

Trondheim kommune har en rekke tilbud om hjelp hvis du har det vanskelig eller vil lære hvordan du tar vare på din psykiske helse. Hvis du har en moderat eller alvorlig lidelse og et omfattende behov for helsehjelp, kan du ta kontakt med Helse og velferdskontoret som vurderer om du har rett på vedtak på tjenester. Har du behov for hjelp som kan løses med et begrenset antall samtaler eller gruppetilbud, kan du selv ta kontakt uten å gå igjennom helse og velferdskontoret. Kontaktinformasjon står beskrevet under hvert enkelt tilbud.

Digital Drop-In

De fleste unge opplever vanskelige perioder, og det kan være nyttig å ha noen å snakke med. Hos oss kan du få digitale samtaler med helsepersonell. Digital Drop-In er et gratis tilbud for deg i Trondheim kommune i alderen 16 til 25 år.

Mer informasjon

Barn og unge
Trondheimshjelpa er et gratis tilbud til barn og ungdom under 18 år. Du trenger ingen henvisning. Livet kan i perioder by på utfordringer og sammen med deg kan vi finne en vei mot å få det bedre. 
Sorg/krise

Dette er et tilbud for deg som nylig har opplevd en uventet og/eller en dramatisk hendelse i livet.

Eksempler på dette kan være:

 • Nylig oppståtte belastende livshendelser.
 • Selvmord, uventet/brå død, hos en person som står deg nær.
 • Vitne til- eller vært utsatt for en dramatisk hendelse, ulykke, naturkatastrofe etc.
 • Personer berørt av konflikter, kriger eller naturkatastrofer i andre deler av verden er også velkomne til å ta kontakt.

Ta kontakt dersom du tenker du er i målgruppen og ønsker et tilbud fra oss må du bestille deg time for vurderingssamtale. Vurderingssamtalen foregår på telefon.

Timebestilling

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp tilbyr behandling for angst, lettere depresjonsplager, begynnende alkohol-/rusproblemer eller søvnproblemer.

Eksempler på dette kan være panikkangst, nedstemthet og grubling, overdreven bekymring, stressrelaterte problemer og søvnvansker.

Tilbudet består av introkurs, grupper, nettbasert behandling og individuelle samtaler. Vi vil vurdere sammen med deg hvilket tilbud som vil passe best.

Mer informasjon

Kurs- og gruppetilbud psykisk helse

Trondheim kommune arrangerer ulike kurs- og gruppetilbud knyttet til psykisk helse som er samlet i en kurskatalog. Informasjon om påmelding finner du under hvert enkelt tilbud.

Treffsted

Treffstedene er et aktivitetstilbud som er tilgjengelig for alle over 18 år med utfordringer innen psykisk helse. For å komme på treffsted behøver man ikke vedtak eller diagnose.

Mer informasjon om treffsted

Vold og overgrep

Trondheim kommune har ulike tilbud der du kan få hjelp hvis du er utsatt for eller utsetter andre for vold.

Mer informasjon

reSTART kurs og verksted

Enhet for psykisk helse og rus tilbyr reSTART, bestående av et kurs og tre verksteder (1 måneders tilbud). Tilbudet driftes av ansatte fra vår enhet, både fagansatte og erfaringskonsulenter. Kurstilbudet bygger på recovery og fokuserer på det å være i en endringsprosess. Tilbudet er åpent for alle bosatt i Trondheim kommune.

Mer informasjon og påmelding

Psykisk helse for eldre i Trondheim kommune

Trondheim kommune har ulike tilbud knyttet til eldre og psykisk helse.

Mer informasjon

Helsehus/Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD)
 • Leistad Helsehus er et døgntilbud til brukere som skrives ut fra spesialisthelsetjenesten eller søkes hit via fastlege og helse- og velferdskontor. Vi kartlegger behov for oppfølging og bistand sammen med deg. Målet med tilbudet er at du skal kunne mestre hverdagen i egen bolig.
 • Leistad har fire plasser Kommunal akutt døgnplasser for psykisk helse. Innføring av Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD) psykisk helse skal gi mennesker med psykiske helseproblemer lik rett til et kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold.

Ønsker du å vite mer om tilbudene kan du lese mer om det her.

Bolig/boligtilbud

Trondheim kommune har ulike botilbud/boligtjenester for personer over 18 år med utfordringer med psykisk helse.

 • Botiltak er for deg som har psykiske helseutfordringer, og behov for bolig med tilgjengelig helsepersonell.
 • Mestringsteam er et ambulerende team som tilbyr tjenester til personer med psykiske helseutfordringer som bor i egen bolig.

Ta kontakt med ditt helse- og velferdskontor for søknad om bolig eller boligtilbud. Hvilken bolig eller hvilket tilbud som er best egnet avgjøres etter samtale og vurdering av den enkeltes behov.

Tilbud til brukere av anabole-androgene steroider/doping

Er du bekymret for egen eller andres bruk av anabole androgene steroider (AAS)/doping?

Trondheim kommune har tilbud til menn og kvinner i alderen 18 år og oppover som bruker eller har brukt AAS.

Vi ser at bruken av doping er økende og at mye av oppmerksomheten er på doping blant idrettsutøvere, men den store bruken av doping er vanlig ungdom utenfor den organiserte idretten.

Tilbudet er individuelt og omfatter

 • kartlegging
 • motivasjon
 • bistand i kontakt med helsevesenet
 • mestrings- og endringssamtaler
 • vedlikeholdssamtaler etter endt bruk

Ta kontakt

Dersom du tenker du er i målgruppen og ønsker et tilbud fra oss, ta kontakt på telefon 93 22 76 31. 

Problemer med rus?

Mottak- og oppfølgingssenteret (MO-senteret) i Trondheim er et gratis tilbud til personer som har utfordringer med rus. MO-senteret tilbyr rask kartlegging, oppfølging, samtaler, råd og veiledning. Du trenger ikke henvisning for å henvende deg til MO-senteret.

SAMUR - Samhandlingstiltak for unge rusmisbrukere er et tilbud til ungdom med utfordringer knyttet til rus i aldersgruppen 18-25 år.

For mer informasjon kan du se på samlesiden for rustjenester i Trondheim kommune.

Kontaktinformasjon

Botiltak og treffsted for psykisk helse

Enhet for psykisk helse og rus

Helse- og velferdskontor

Sist oppdatert: 03.07.2024

Fant du det du lette etter?