Hjem Helse og omsorgPsykisk helse

Psykisk helse

Alle har en psykisk helse

Psykisk helse betyr hvordan vi har det, hvordan vi føler oss, og tenker om oss selv. Vår psykiske helse kan forandre seg gjennom livet. De fleste av oss opplever perioder som kan kjennes litt tunge. Hvis du opplever å ha det vanskelig er det viktig å tak i problemene så tidlig som mulig. Det finnes mye du kan gjøre på egenhånd. Se brosjyre fra Helsedirektoratet, "Enkle råd når livet er vanskelig".

Hvis du er i akutt behov for hjelp må du ringe 113/fastlege/legevakt.

 

Hva kan vi hjelpe deg med?

Trondheim kommune har en rekke tilbud der du kan få hjelp hvis du har det vanskelig eller lære hvordan du tar vare på din psykiske helse.

Rask psykisk helsehjelp/Mestringstilbud

Rask psykisk helsehjelp er et kortvarig tilbud for mennesker med begynnende psykiske symptomer, som angst eller depresjonsvansker. Behandlingen baserer seg på veldokumenterte metoder. Tilbudet omfatter ikke akutte eller alvorlige psykiske lidelser.

Mer informasjon

Treffsted

Treffstedene er et aktivitetstilbud som er tilgjengelig for alle - over 18 år - med utfordringer med psykisk helse. For å komme på treffsted behøver man ikke vedtak eller diagnose.

Mer informasjon om treffsted

Krisesenter

Blir du eller noen du kjenner utsatt for vold, eller befinner du deg i en vanskelig livssituasjon og trenger noen å prate med?

Trondheim Krisesenter er et gratis døgnåpent lavterskeltilbud for enslige kvinner, menn og LHBT personer med eller uten barn som er utsatt for vold i nære relasjoner.

Mer informasjon om Krisesenteret

Tilbud til voldsutsatte

Kurs for kvinner som har opplevd vold i nære relasjoner

Samtaler for voldsutsatte kvinner og menn

Støttesenteret for fornærmede i straffesaker

Tilbyr rask og faglig hjelp, støtte og oppfølging til voldsutsatte både i akuttfasen, og gjennom hele straffesaksprosessen dersom det er aktuelt.

Mer informasjon om Støttesenteret

Vern for eldre

Et tilbud for eldre mennesker som står i fare for eller er utsatt for psykisk, fysisk, økonomisk og/eller seksuelt overgrep.

Mer informasjon om Vern for eldre

 Bolig/Botilbud

Trondheim kommune har ulike botilbud/boligtjenester for personer over 18 år med utfordringer med psykisk helse. 

 • Botiltak er for deg som har psykiske helseutfordringer, og behov for bolig med tilgjengelig helsepersonell.
 • Mestringsgruppa er et ambulerende team som tilbyr tjenester til personer med psykiske helseutfordringer som bor i egen bolig.
 • Leistad Ungdomstilbud er et botilbud for unge voksne mellom 18 og 23 år, med sammensatte behov.
 • Leistad Etterbehandling er et tilbud for utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten psykisk helsevern.Etterbehandlingen varer i inntil fire uker. Ved utskriving skal behovet for koordinerte tjenester fra kommunen være avklart og iverksatt.

Ta kontakt med ditt helse- og velferdskontor for søknad om bolig eller boligtilbud. Hvilken bolig eller hvilket tilbud som er best egnet avgjøres etter samtale og vurdering av den enkeltes behov.

Individuell oppfølging psykisk helse

Hvis du eller noen du kjenner sliter med psykisk helse og har problemer på flere livsområder ta kontakt med Helse- og velferdskontoret. De er ansvarlig for tildeling av tjenester som går over noe lengre tid. Hjelpen er individuelt tilpasset og målrettet.

Tilbud til pårørende

Pårørendekurs for deg som er berørt av andres bruk eller avhengighet av rusmidler

Lærings og mestringsgruppe ”Møteplass” i samarbeid med KORUS

Kontaktinformasjon

Botiltak og treffsted for psykisk helse

Enhet for psykisk helse og rus

Helse- og velferdskontor

Sist oppdatert: 12.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css