Helseplattformen

Helseplattformen

Helseplattformens nettbanner med logo

Helsetjenesten i Midt-Norge blir først i landet med en felles pasientjournal. Helseplattformen følger pasienten i alle møter med helsetjenesten - hos legevakt, fastlege, helsestasjon, hjemmetjeneste og sykehus.

Trondheim kommune er de første som tar i bruk den nye journalløsningen fra 7. mai 2022.

Etableringen av ett felles journalsystem for Midt-Norge berører til sammen over 40 000 ansatte i kommuner, i sykehus og i det private, og 720 000 innbyggere. Målet er en mer sammenhengende helsetjeneste for pasienter og ansatte i hele regionen.

Innbyggerportalen HelsaMi

Med Helseplattformen kommer også HelsaMi som er innbyggerens digitale inngang til helse- og omsorgstjenester. Via appen eller nettsiden www.helsami.no​ kan du blant annet sjekke legemidler og timebestillinger, endre og bestille selv der det går an.

Gå til HelsaMi

Hva er Helseplattformen?

Helsetjenestene i dag bruker ulike journalsystemer som ikke “snakker sammen”. Som pasient må du gjenta historien din for hver gang du møter en ny person i tjenesten. Med rett informasjon til rett tid, samlet på samme plattform, økes pasientsikkerheten. Og helsepersonell får et effektivt arbeidsverktøy med alle data om pasienten på ett sted og slipper å bruke tid på å lete og etterspørre informasjon.

Spørsmål og svar om Helseplattformen

Ansatte jobber på pc
Testaktivitet Trondheimsporten.

Helseplattformen i Trondheim kommune

En undersøkelse gjennomført blant helsepersonell i Trondheim kommune sommeren 2021 om dagens journalsystemer, viser blant annet at ansatte bruker mye tid på dobbeltarbeid og at mange opplever at journalen ikke er oppdatert.

Innføringa av Helseplattformen innebærer at de tre systemene som brukes i dag (Gerica, SystemX og HsPro) fases ut og erstattes med et nytt felles arbeidsverktøy. Fram mot oppstart 7. mai skal rundt 8500 ansatte i Trondheim bli kjent med og lære seg den nye løsningen. Et omfattende opplæringsprogram er nå i gang. Et lokalt innføringsprosjekt er etablert for å forberede organisasjonen på å ta i bruk den nye løsningen.

Et enstemmig bystyre gikk i august 2019 inn for å utløse sin opsjon og gå inn som eier i selskapet - se bystyresak.

Bystyresak 2021: Innføring, drift og forvaltning av Helseplattformen økonomiske konsekvenser.

Totalt budsjett for Trondheim kommune sin investering i Helseplattformen er på 418 millioner (2021 kr). Det er gjort beregninger som viser at Helseplattformen vil bli en lønnsom investering for Trondheim kommune.

Ansatte sitter rundt et bord og diskuterer
Fra fagdag om Helseplattformen for Valentinlyst helse- og velferdssenter

Helseplattformen og de andre kommunene

Alle kommunene i Trøndelag og Møre og Romsdal pluss Bindal i Nordland og Os i Innlandet, har opsjonsavtaler og kan innføre løsningen etter vedtak i kommunestyret. Alle fastleger og private avtalespesialister kan også koble seg på. De politiske vedtakene har skutt fart siden høsten 2020. I februar 2022 er det 38 kommuner som har valgt å utløse sin opsjon. De neste kommunene etter Trondheim vil bli koblet på i november 2022.

Helsepersonell og andre nøkkelpersoner fra kommunal helsetjeneste har deltatt i arbeidet helt siden anskaffelsen, da kravene til løsningen ble stilt. Over 250 fageksperter kommer fra kommunal helsetjeneste og fastlegekontor. Mange av de ansatte i Helseplattformen AS har også bakgrunn fra kommunal helsetjeneste.

Mer informasjon om Helseplattformen og kommunene

Selskapet Helseplattformen AS

Helseplattformen AS har ansvaret for å gjennomføre innføringen av ny, felles journalløsning i midtnorske sykehus og kommuner. Selskapet eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune. Anskaffelsesprosjektet ble påbegynt i 2016 etter et forprosjekt i 2015. Etter en langvarig anbudsprosess ble kontrakt signert med amerikanske Epic Systems våren 2019, og arbeidet med å utvikle og bygge løsningen startet august 2019.

Film om Helseplattformen

Helseplattformen skal binde sammen hele helsetjenesten i Midt-Norge på en ny måte. Her får du en kort innføring som forklarer hvorfor Helseplattformen innføres.

Kontaktpersoner

  • Wenche P. Dehli, helse- og velferdsdirektør
  • Tor Erling Evjen, prosjektleder, Trondheim kommunes innføringsprosjekt.

Personvern i Helseplattformen

Fra 7. mai 2022 benytter Trondheim kommune Helseplattformen som pasientjournalsystem. Helseplattformen er en regional journalløsning som etter hvert vil benyttes av kommuner, sykehus, fastleger og andre godkjente tilbydere av helsetjenester i Midt-Norge.

Når helsetjenesten jobber i samme journalsystem vil helsepersonell og andre tjenesteytere ha tilgang på relevante og nødvendige data om deg. Tidligere journalførte opplysninger om deg vil også være tilgjengelig for de som har behov for det gjennom å gi deg direkte helsehjelp.

For deg som innbygger betyr dette at du ikke trenger fortelle historien din på nytt hver gang du møter en ny person i helsetjenesten. Tjenesteyter trenger heller ikke bruke lang tid på å lete etter eller etterspørre informasjon om deg. Mer informasjon om Helseplattformen.

Nærmere informasjon om hvordan dine opplysninger blir behandlet i Helseplattformen og hvilke rettigheter du som innbygger har etter personvernregelverket og helselovgivningen, finner du i personvernerklæringen til Helseplattformen AS. Her finner du også informasjon om hvordan du kan utøve dine rettigheter.

I innbyggerportalen HelsaMi kan du se deler av din journal. Her finner du skjema for å søke om innsyn i hele journalen. Du kan også se hvilke tjenesteytere som har vært inne i journalen din.

Mer informasjon

Om HelsaMi og brukervilkår

Behandlingen av personopplysninger i HelsaMi

Hvis du har spørsmål til informasjonen over, kan du kontakte personvernombudet i Helseplattformen AS på e-post: turid.rodsjosaether@helseplattformen.no.

Sist oppdatert: 28.06.2022

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004