Hjem Helseplattformen

Helseplattformen

Helseplattformen skal anskaffe og innføre ny, felles pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge.

For første gang skal det etableres en felles løsning for kommune- og spesialisthelsetjeneste, fastleger og avtalespesialister. For pasienten vil dette bety at kontakten med helsetjenesten blir enklere fordi helsearbeideren (uavhengig om det er fastlegen, kommunehelsetjenesten eller sykehuset) til enhver tid vil ha oppdatert informasjon.

Helseplattformen eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune. Alle kommunene i Møre og Romsdal og Trøndelag har opsjonsavtale knyttet til Helseplattformen.

Samarbeidsavtale

Helse Midt-Norge og Trondheim kommune inngikk en samarbeidsavtale høsten 2016. Avtalen sikrer at Trondheim kommune får stor innflytelse på utformingen av den nye journalløsningen. Flere ansatte i Trondheim kommune er med i arbeidet med å utvikle og gjennomføre anskaffelsen. Kommunen bidrar også med fagressurser etter behov.

Det er opprettet et lokalt innføringsprosjekt i kommunen med flere delprosjekt for å forberede en innføring. Prosjektleder er Ola Skorstad i rådmannens fagstab.

Den nye løsningen forventes å være klar til bruk høsten 2021/vinteren 2022.

Mer informasjon om helseplattformen:

Innføringsprosjekt for helseplattformen

Helseplattformen

Kontakt:

Ola Skorstad, rådgiver i rådmannens fagstab
Klara Borgen, rådgiver i rådmannens fagstab

Sist oppdatert: 28.05.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006