Godagen

Trondheim kommunes kulturpris gis til enkeltpersoner, institusjoner eller organisasjoner som har utmerket seg ved fremragende innsats innen kultursektoren. Kulturprisen går til to kandidater. Den ene prisen tildeles innenfor det profesjonelle kunst- og kulturområdet. Den andre tildeles innenfor fritidskulturlivet.

De to prisvinnerne får en gavesjekk hver på kr. 25 000.- og statuetten ”Go`dagen” laget av billedkunstneren Tone Thiis Schjetne.

Pristildelingen har lange tradisjoner. Prisen ble delt ut første gang i 1977. Da til forfatteren Kristian Kristiansen. 

Utdelingen skjer i Olavshallen i januar hvert år, under Adresseavisens 2. nyttårskonsert med Trondheim Symfoniorkester. Det er ordfører og kommunaldirektør for kultur og næring som foretar overrekkelsen. Prisvinnerne velges av en komité som formannskapet oppnevner for hver valgperiode.
Det er anledning for alle å sende inn forslag på kandidater. Utlysning med forslagsfrist skjer i Adresseavisen og på kommunens nettsider i september hvert år.  

Hvem bør få kulturprisen 2017?

Kulturprisen 2016

Kulturprisen 2015

Kulturprisen 2014

Kulturprisen 2013

Les mer om Kulturprisen på Wikipedia

ikon kultur Kultur, kunst og fritid