Luftforurensning

Luftforurensning

Frisk luft er viktig for trivsel og helse. Svevestøv (PM10) fra piggdekk som sliter asfalt, samt nitrogendioksid (NO2) og andre gasser i eksos fra biltrafikk forurenser lufta vår. Trondheim kommune samarbeider tett med Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune for å bekjempe luftforurensningen, men vi trenger din hjelp.

Målt og varslet luftkvalitet

I Trondheim forekommer dårlig luftkvalitet  oftest i kalde og tørre perioder om vinteren. Særlig i rushtidene kan svevestøv fra vegslitasje, samt eksosgasser fra kalde motorer gi dårlig luftkvalitet. Du kan sjekke hvordan luftkvaliteten i Trondheim er på nettsiden Luftkvalitet i Norge.  Siden har både varsel for forventet luftkvalitet og faktiske målinger av luftkvaliteten. Eldre måledata og års- og månedsrapporter finnes på siden Målt luftkvalitet i Trondheim.

Hvorfor er god luftkvalitet viktig?

Luftforurensning påvirker din helse. På Folkehelseinstituttets nettsider kan du finne enkle faktaark om luftkvalitet og helse, samt en utfyllende håndbok for uteluft.

Piggdekkgebyr

Piggdekksesongen varer fra 1. november 2023 til og med 7. april 2024. Med mindre føreforholdene krever det, er det ikke tillatt å bruke piggdekk utenom sesongen.

I sesongen må du betale piggdekkgebyr, hvis du kjører med piggdekk. Velger du piggfrie dekk, kan du legge om når du vil og slipper gebyret.

Piggdekkrefusjon

Fra 1. september til 31. desember kan du søke om piggdekkrefusjon hvis du bytter fra pigg- til piggfrie vinterdekk på bilen. Øvrige vilkår finner du på søknadsskjemaet.

 

Luftforurensning fra anleggstrafikk

Anleggstrafikk kan grise til vegen hvis det fyker eller faller av masser fra lasset, men det er jord og leire på hjul og belter som legger igjen mest jord og leire på vegen.

Sporadisk tilgrising er vanligvis ikke et problem, men i områder med mye anleggstrafikk over tid kan søl føre til blant annet dårlig luftkvalitet i form av helseskadelig svevestøv.

Når vegen først har blitt skitten, kan søl og støv bli spredd av trafikken over lange strekninger.

Bål og brenning

Brenning av avfall i småovner, samt bråtebrenning og lignende er forbudt i Trondheim. Kaffebål er lov, med unntak av det generelle bålforbudet mellom 15. april og 15. september.

Forbedring av lufta

Her finner du tips til hva du selv kan gjøre for renere byluft, samt hva Statens vegvesen, Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune gjør for bedre byluft.

Piggdekk sliter asfalt og gir svevestøv. Eksos - særlig fra dieselbiler - inneholder blant annet nitrogendioksid.

Når og hvorfor er lufta forurenset?

Dårlig luftkvalitet forekommer oftest i kalde og tørre perioder om vinteren. Særlig i rushtidene kan svevestøv fra vegslitasje, samt eksosgasser fra kalde motorer gi dårlig luftkvalitet.

I kuldeperioder kan vedfyring gi mye svevestøv på kveldstid. I tillegg kan vi få mye svevestøv i mellomsesongene på høst når piggdekkene kommer på og på våren når sola tar godt og vegbanen fort tørker opp.

Lokalt kan massetransport gi mye svevestøv ved anleggsplasser.

Renhold av hovedvegnettet har heldigvis gitt langt mindre svevestøv de siste årene. Bedre kollektivtrafikk, flere sykler, fotgjengere og elbiler har gitt mindre eksos.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om luftkvalitet i Trondheim kommune? Ta kontakt med Klima- og miljøenheten på e-post:

Telefon: 72 54 25 50

Sist oppdatert: 23.01.2024

Fant du det du lette etter?