Minnested etter 22. juli

Minnested etter 22. juli

Minnestedet ligger i Tordenskioldsparken ved Vår Frue kirke, sentralt i Trondheim.

Terroranslaget mot regjeringskvartalet i Oslo og AUF sin sommerleir på Utøya den 22. juli 2011 var et traume for mange mennesker og en tragedie for hele samfunnet. Et ukjent territorium åpenbarte seg plutselig midt i livene våre, i vår felles sosiale og politiske hverdag. På gamle kart betegnes ukjente, ennå ikke kartlagte territorier som Terra Incognita - ukjent jord, og markeres med hvite felt.

Terra Incognita er utformet av kunstnerne Anders Krüger og Marianne Levinsen.

Prosessen fram mot Trondheims minnested har vært preget av medvirkning for å få innspill fra byens befolkning om hvordan de ønsker et minnested skal være. Det har vært arrangert åpne møter, og spesielt skoleungdom har bidratt med sine ideer om dette minnestedet. Elever fra Lade og Rosten skoler har hatt skriveverksted der de har formidlet sine tanker om 22. juli. Et utvalg av deres tekster fins på en av betongøyene på minnestedet. I vannbassenget på stedet er det 77 lys - ett lys til minne om alle som ble drept i terroren 22. juli 2011.

Fem unge mennesker fra Trondheimsområdet ble drept under AUFs sommerleir på Utøya:

  • Gizem Dogan - 17 år
  • Håkon Ødegaard - 17 år
  • Sondre Kjøren - 17 år
  • Rolf Christopher Johansen Perreau - 25 år
  • Snorre Haller - 30 år

Engasjerte ungdommer som brukte fritiden sin på politikk og samfunnsspørsmål. Det er et ønske at minnestedet skal bli et godt sted for ungdommers demokratiutøvelse og at det også skal kunne brukes av folk i alle aldre; til aktiviteter og arrangement, til læring og refleksjon - og til å minnes alle som ble rammet av terroren 22. juli 2011.

Minnestedet ble åpnet 18. oktober 2016.

bilde fra minneparken en sommerdag

Minnestipendet

Formannskapet i Trondheim har vedtatt å opprette et minnestipend med bakgrunn i terrorhandlingene som rammet Norge 22. juli 2011.

Stipendet er på kr 15 000,- og gis til en ungdom mellom 13 og 25 år, eller en ungdomsorganisasjon i landsdelen. Formålet er å styrke og stimulere det demokratiske engasjementet blant ungdom.

Roser på minnestedet etter 22. juli

Formidling

Trøndelag senter for samtidskunst (TSSK)

TSSK, i samarbeid med Den kulturelle skolesekken (DKS) Trondheim, lagde i 2021 et undervisningsopplegg med omvisning på Minnestedet for elever på ungdomstrinnet. Målet var å få elevene til å benytte egen kunnskap, erfaringer og opplevelser av minnestedet for å reflektere og snakke sammen om stedet og terrorhendelsene som kostet 77 unge livet.

Nå kan 9. og 10. trinn besøke Minnestedet på egenhånd med arbeidshefte.

Les mer om besøket på Minnestedet for skolene.

Læringsressurser om 22. juli

22. juli-senteret

Støttegruppen etter 22. juli

Nasjonale nettressurser

Utøya

Roser på minnestedet etter 22. juli

Sist oppdatert: 24.06.2024

Fant du det du lette etter?