Sammenslåing av Trondheim og Klæbu - Konsekvenser for eiendommer

Sammenslåing av Trondheim og Klæbu - Konsekvenser for eiendommer

Sammenslåingen av kommunene Trondheim og Klæbu medførte blant annet endring i eiendomsregisteret matrikkelen.

Nye gårdsnummer

Eiendommer i Klæbu fikk nye gårdsnummer fra 1. januar 2020.

Alle eiendommer i Norge er registrert med ett gårds‐ og bruksnummer i det nasjonale eiendomsregisteret (matrikkelen). Kartverket krever at alle eiendommene i en kommune skal ha et unikt nummer. I forbindelse med kommunesammenslåingen ble alle gårdsnumrene i Klæbu bli endret. Endringene skjedde 01.01.20.

Automatisk oppdatering av offentlige registre

Folkeregisteret, Enhetsregisteret, NAV m.fl. fikk oppdaterte data fra matrikkelen automatisk. Du som eier trenger ikke å gjøre noe.

Endring

I nåværende Trondheim kommune bevares alle gårdsnummer og ingen ble dermed endret ved kommunesammenslåingen.

I tidligere Klæbu kommune ble de eksisterende gårdsnumrene endret til 500-serie i samsvar med vedlagte tabell.

Konvertering av gårdsnummer Klæby til nye Trondheim

Virksomheter som har etablert egne eiendomsregistre

En del virksomheter har informasjon i registre/programmer som ikke er knyttet direkte til matrikkelen og dermed ikke får rettelsene innført automatisk. Det kan for eksempel være et regneark eller et fagsystem. Andre registre kan få ajourføringer direkte fra matrikkelen et fåtall ganger i løpet av året. Viktig informasjon i denne forbindelse:

  • Forvaltere av slike registre må være oppmerksomme på at en god del av matrikkeldataene ble endret natten fra 31.12.19 til 01.01.20.
  • Nye veinavn og nye adresser er innført i matrikkelen og tatt i bruk.
  • Forvaltere av andre analoge registre eller arkiver i papirform har den samme utfordringen.

Les mer om kommune‐ og regionreformene på www.kartverket.no/kommunereform.

Sist oppdatert: 09.09.2021

Fant du det du lette etter?