Enhet for kart og arkitektur

Telefonnummeret beredskapsvaktruppe Geodata er: 90 18 91 15

Kontakt Enhet for kart og arkitektur

Finn ansatt og se kart

 

Enheten het tidligere Kart- og oppmålingskontoret. Navnet ble endret 05.03.2021.

Enhet for kart og arkitektur forvalter kart- og eiendomsdata og legger til rette for effektiv bruk av disse. Vi gir også faglige råd om bygningsvern, kulturminnevern og kulturmiljø.

Enheten er organisert under virksomhetsområdet Byutvikling. Stedfestede data er komponenter som er viktige for tjenesteleveransene fra byutviklingsområdet, mange av våre oppgaver skjer derfor i tett samarbeid med de andre fagområdene.

Byantikvaren er én av våre avdelinger og gir råd om vern av kulturminner og kulturmiljøer i plan- og byggesaker og til eiere av eldre hus. Byarkitekten er organisert under Enhet for kart og arkitektur og er samlokalisert med Byantikvaren.

Vi er omtrent 45 ansatte og er organisert i fire avdelinger:

  • Geodata
  • Eiendom og adressering
  • Oppmåling og seksjonering
  • Byantikvaren 
Våre tjenester

Adressetildeling

Arealoverføring

Bolignummer

Byantikvaren

Byarkitekten

Eiendomsskatt

Fradeling av eiendom

Grensejustering

Grensepåvisning (klarlegging av grense)

Kart

Kulturminnekartet

Sammenslåing av eiendom

Seksjonering

Vegnavn og stedsnavn

Serviceerklæring

Vi er opptatt av deg som kunde, og ønsker at du i møte med oss skal kunne forvente å:

  • få kontakt med oss innenfor åpningstiden, kl. 08.00-15.30
  • få svar umiddelbart ved henvendelse til postmottaket, og at henvendelsen blir ytterligere fulgt opp innen 1 uke
  • bli møtt med respekt og bli behandlet på en profesjonell måte
  • finne oppdatert og lett tilgjengelig informasjon i kartet og på nettsidene våre
  • få god informasjon og forståelig veiledning
  • at vår oppgaveløsing preges av høy kompetanse og faglighet, integritet, effektivitet, kvalitet, åpenhet og positivitet

Vi har nå etablert en egen beredskapsvaktgruppe som skal rullere på å ha vakt. Telefonnummeret for denne gruppa er: 90 18 91 15. Beredskapsvakten har ansvaret for å følge opp hendelser/feil som oppstår i våre kartløsninger/servere/databaser på kveldstid, i helger og på helligdager.

Vi er opptatt av å yte deg som kunde god service. Vi vil gjerne ha om hva du mener vi kan gjøre for å bli bedre.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Enhet for kart og arkitektur, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 525000

Adresse: Holtermanns veg 7, 7030 TRONDHEIM

Leder

Mona Høiås Sæther
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Nurcan Aktas

Konsulent m/høyskole

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Kjersti Bodin

Arkitekt

Direktetelefon:

E-post:

Knut Brauteset

Rådgiver

Telefon:

E-post:

Ellen O Tetlie Brevik

Avdelingsleder

Telefon:

E-post:

Svein-Erik Brunes

Ingeniør

Telefon:

E-post:

Bernt Brynhildsen

Sivilingeniør

Telefon:

E-post:

Einar Bye

Arkitekt II

Telefon:

E-post:

Mette Bye

Byantikvar

Telefon:

E-post:

Arne Joar Dahl

Ingeniør

Telefon:

E-post:

Robert Dahl

Sivilingeniør

E-post:

Vegard Nygaard Egge

Geodatamedarbeider

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Otto Richard Eide

Fagleder IT byutvikling

Telefon:

E-post:

Inge Furuhaug

Ingeniør

Telefon:

E-post:

Christer Gabrielsen

Ingeniør III

Telefon:

E-post:

Ola Asgeir Grjotheim

Sivilingeniør

Telefon:

E-post:

Bendik Øverhus Hassel

Sivilingeniør

Telefon:

E-post:

Lene Elisabeth Henden

Saksbehandler

Telefon:

E-post:

Gunnar Houen

Arkitekt

E-post:

Roy Åge Håpnes

Rådgiver

Telefon:

E-post:

Frank Werner Johansen

Sivilingeniør

Telefon:

E-post:

Elisabeth Kahrs

Arkitekt

Telefon:

E-post:

Grete Kattem

Førstekonsulent

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Sigrid Klakken

Ingeniør II

Telefon:

E-post:

Wenche Larsen

Sivilingeniør

Direktetelefon:

E-post:

Marie Lillestøl

Ingeniør I

Telefon:

E-post:

Gudmund Melland

Avdelingsleder

Telefon:

E-post:

Tobias Holthe Moe

Kontormedarbeider

E-post:

Kristian Nils Robin Morin

Sivilingeniør

Telefon:

E-post:

Berit Myren

Geodata, plan

Telefon:

Direktetelefon: (+47) 91174512

E-post:

Markus Riseth Nilsen

Ingeniør

Telefon:

E-post:

Grunde Njøs

Ingeniør

Direktetelefon:

E-post:

Stine Borge Nordskag

Jurist

Telefon:

E-post:

Reidun Onsøien

Sivilingeniør

Telefon:

E-post:

Silje Taftø Petersen

Arkitekt

Telefon:

E-post:

Oda Renli

Arkitekt I

Direktetelefon:

E-post:

Nadja Sahbegovic

Arkitekt III

Telefon:

E-post:

Lise Mari Stamnli

Ingeniør

Telefon:

E-post:

Kristine Nesset Stenvik

Sivilingeniør II

Telefon:

E-post:

Frode Teigen

Saksbehandler

Telefon:

E-post:

Stig Arne Thorseth

Sivilingeniør III

Telefon:

E-post:

Lars Kjetil Torset

Konsulent

Telefon:

E-post:

Karin Trøan

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Martin Vitsø

Sivilingeniør

Telefon:

E-post:

Astrid Sofie Øie

Avdelingsleder

Telefon:

E-post:

Are Risto Øyasæter

Byarkitekt

Telefon:

E-post:

Benedikte Aaen

Rådgiver

Telefon:

E-post:

Margrethe Aas

Rådgiver

Direktetelefon:

E-post:

Sist oppdatert: 16.02.2024

525000

Fant du det du lette etter?