Enhet for kart og arkitektur

Telefonnummeret beredskapsvaktruppe Geodata er: 90 18 91 15

Kontakt Enhet for kart og arkitektur

Se kart

Enheten het tidligere Kart- og oppmålingskontoret. Navnet ble endret 05.03.2021.

Enhet for kart og arkitektur forvalter kart- og eiendomsdata og legger til rette for effektiv bruk av disse. Vi gir også faglige råd om bygningsvern, kulturminnevern og kulturmiljø.

Enheten er organisert under virksomhetsområdet Byutvikling. Stedfestede data er komponenter som er viktige for tjenesteleveransene fra byutviklingsområdet, mange av våre oppgaver skjer derfor i tett samarbeid med de andre fagområdene.

Byantikvaren er én av våre avdelinger og gir råd om vern av kulturminner og kulturmiljøer i plan- og byggesaker og til eiere av eldre hus. Byarkitekten er organisert under Enhet for kart og arkitektur og er samlokalisert med Byantikvaren.

Vi er omtrent 45 ansatte og er organisert i fire avdelinger:

  • Geodata
  • Eiendom og adressering
  • Oppmåling og seksjonering
  • Byantikvaren 
Våre tjenester

Adressetildeling

Arealoverføring

Bolignummer

Byantikvaren

Byarkitekten

Eiendomsskatt

Fradeling av eiendom

Grensejustering

Grensepåvisning (klarlegging av grense)

Kart

Kulturminnekartet

Sammenslåing av eiendom

Seksjonering

Vegnavn og stedsnavn

Serviceerklæring

Vi er opptatt av deg som kunde, og ønsker at du i møte med oss skal kunne forvente å:

  • få kontakt med oss innenfor åpningstiden, kl. 08.00-15.30
  • få svar umiddelbart ved henvendelse til postmottaket, og at henvendelsen blir ytterligere fulgt opp innen 1 uke
  • bli møtt med respekt og bli behandlet på en profesjonell måte
  • finne oppdatert og lett tilgjengelig informasjon i kartet og på nettsidene våre
  • få god informasjon og forståelig veiledning
  • at vår oppgaveløsing preges av høy kompetanse og faglighet, integritet, effektivitet, kvalitet, åpenhet og positivitet

Vi har nå etablert en egen beredskapsvaktgruppe som skal rullere på å ha vakt. Telefonnummeret for denne gruppa er: 90 18 91 15. Beredskapsvakten har ansvaret for å følge opp hendelser/feil som oppstår i våre kartløsninger/servere/databaser på kveldstid, i helger og på helligdager.

Vi er opptatt av å yte deg som kunde god service. Vi vil gjerne ha tilbakemelding om hva du mener vi kan gjøre for å bli bedre.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Enhet for kart og arkitektur, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 525000

Sist oppdatert: 25.08.2022

525000

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk00022H