RENVANN

RENVANN

Vannrør

Innovasjonsprosjekt for mer effektiv fornying av drikkevannsledninger

Målet er å utvikle en gravefri fornyelse av vannledninger ved hjelp av strømper. Det betyr en mer effektiv fornyelse av gamle ledninger. I tillegg vil det gi mange andre positive ringvirkninger som reduserte klimagassutslipp, reduserte kostnader og mindre inngrep i nærmiljøet.

Mye av drikkevannsnettet i Norge er gammelt og i dårlig forfatning. Det er derfor ønskelig å øke fornyelsestakten.

- Vi ønsker å få til en enklere og billigere måte å fornye vannledningene på. En måte hvor vi slipper å grave; en såkalt “no-dig” løsning. Utfordringen er å få til en løsning som er solid nok i tillegg til å løse tilknytningen av stikkledningene til hovedvannledningen. Vi må ha en løsning med robot og klammer, eller en lignende type løsning, for å få det tett, forteller prosjektleder Frode Andrew Selvik i Trondheim kommune.

Når det brukes strømper, så føres selve “strømpen” inn i den gamle ledningen og herdes der. Strømpen blir så en helt ny vegg innvendig i den gamle ledningen.

- Det er viktig at det blir solid nok. Vi ønsker ikke bare å forlenge levetiden litt, men at fornyelsen blir like solid som når vi bygger nytt. Det betyr at levetiden skal være minimum 100 år.

Innovasjonskonkurranse

Lignende løsninger er allerede tatt i bruk for avløpsrør, men her er rørene mye større og det er en annen løsning for koblingene som gjør bruk av strømper enklere. Drikkevannet står under trykk, og de fleste vannledningene er 150 millimeter i diameter. Det betyr at det er behov for større styrke på strømpene, og det er begrenset med plass for en robot å jobbe der inne. Roboten, eller en tilsvarende løsning, er nødvendig for å koble på stikkledninger.

Selvik er optimistisk til at de skal finne en løsning.

- Vi inviterte til en dialogkonferanse i oktober 2019, og denne ble fulgt opp med en-til-en samtaler i etterkant. Her fikk vi snakket med flere som hadde gode idéer og som var kommet godt i gang med nye løsninger. Neste steg var å utlyse en innovasjonskonkurranse. To leverandører ble valgt; Pipeliner AS og NCC. De jobber nå med sine løsninger. Arbeidet i 2022 og 2023 handler om å utvikle prototyper. Disse skal først testes internt hos leverandørene i april 2023, senere hos oss og til høsten skal løsningene testes i felt. Hele prosjektet avsluttes ved årsskiftet 2023-24 - og da skal det kåres en vinner!

Stort marked for løsningen

Prosjektet har fått 10 millioner kroner fra Forskningsrådet og i tillegg går Trondheim og Oslo kommune begge inn med 1,2 millioner. Det er også krav om en viss egenfinansiering fra leverandørene som deltar. Det er ikke så rart. Den som lykkes i å utvikle en strømpeløsning for vannledninger, har potensiale for et stort marked både innen- og utenlands. Bare i Norge er det beregnet et potensiale per år på minimum 800 millioner kroner.

- Her i Trondheim fornyer vi hvert år rundt 10 kilometer vannledninger. Med en slik løsning kan vi helt sikkert doble eller tredoble dette tallet til samme pris, sier Selvik.

Det er Trondheim kommune i samarbeid med Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune som står bak prosjektet, men løsningen er noe som alle kommuner er interessert i. Interessen stopper heller ikke ved landegrensene.

Mindre inngrep i nærmiljøet

Stian Bruaset fra SINTEF, som er innleid FoU rådgiver i prosjektet, har gjort undersøkelser for å finne ut om det finnes lignende løsninger i USA og andre steder. Det eksisterer potensielt gode løsninger, men ingen som kan brukes direkte uten uttesting og tilpasning til norske forhold. Bruaset har tidligere skrevet doktorgradsavhandling på NTNU innen emnet bærekraftig fornyelse av ledningsnettet.

For kommunene ligger det en stor motivasjon i å kunne renovere flere vannledninger til en lavere pris. Viktig er det også at anleggstiden blir betraktelig redusert. og at de gravefrie løsningene også er bedre for miljøet gjennom mindre CO2 utslipp.

For innbyggerne er det også en stor fordel med gravefrie løsninger. Det betyr mindre stengte veier og inngrep i private hager. Spesielt i byer og tettbygde strøk vil det være en stor fordel å slippe å grave.

Innovasjonsprosjektet er ute etter å finne en løsning hvor vi slipper å grave og kan fornye vannledninger gjennom at en solid "strømpe" føres inn i den gamle ledningen og tilknytningen til stikkledninger kan for eksempel åpnes av roboter.

Fakta

Utfordring: Norsk vannsektor står overfor en stor utfordring når det gjelder fornyelse av ledningsnettene som forsyner Norge med drikkevann. For å få ned lekkasjeprosenten og unngå etterslep, er det ønskelig å øke fornyelsestakten. Det betyr at det er behov for nye metoder som er effektive både når det gjelder tid og kostnader.

RENVANN: RENVANN er den interne betegnelsen på prosjektet som handler om gravefri renovering av vannledninger ved hjelp av strømper. Trondheim kommune, Kommunalteknikk er prosjektansvarlig og Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune er samarbeidspartner. I tillegg er det innleid en rådgiver fra SINTEF i prosjektet.

Innovasjonsprosjekt: Før-kommersielle anskaffelser brukes når det er behov for å utvikle løsninger som per i dag ikke finnes i markedet. Utviklingsprosessen organiseres som en innovasjonskonkurranse hvor markedet inviteres til å løse en konkret utfordring. Tanken er å sette i gang flere utviklingsprosjekter på en konkret utfordring.

Testing: Det finnes allerede noen strømpeløsninger på markedet, men mange er usikre på styrke og kvalitet. I dette prosjektet skal metodene videreutvikles, og testing av løsningene er en viktig del av prosjektet. Dokumentasjon fra testingen vil bli viktig for alle som ønsker å ta i bruk nye løsninger.

Sist oppdatert: 19.01.2023

Fant du det du lette etter?