Hjem Kommunalteknikk

Kommunalteknikk

Gåsaparken tatt fra andre siden av Nidelva

Kontakt Kommunalteknikk

Se kart

Om enheten

Kommunalteknikk har ansvar for å forvalte og videreutvikle de kommunale parkene, byrom, de bynære grøntområdene og kommunale vann- og avløpsanlegg. Enheten skal også videreutvikle de kommunale vegene. I tillegg er Kommunalteknikk kommunens kompetansemiljø innenfor geoteknikk og byggeledelse.

Enheten har fem fagavdelinger; veg, vann/avløp og renovasjon, byrom og grønnstruktur, geoteknikk og byggeledelse. Enheten har cirka 80 ansatte og ledes av teknisk sjef Tomas Eidsmo.

Enheten har fem avdelinger:

Veg

Kommunalteknikk - Avdeling veg, har ansvar for å utvikle det kommunale vegnettet i Trondheim. Vi prioriterer nyanlegg innenfor rammen av det kommunale vegbudsjettet. Enheten godkjenner tekniske planer.

Trondheim kommunes sider om veg:

Vann, avløp og renovasjon

Kommunalteknikk, Avdeling vann, avløp og renovasjon, eier og forvalter vann-, avløps- og renovasjonsanleggene i Trondheim kommune. Vi har overordnet ansvar for VAR-systemet samt planlegging og prosjektering av anlegg.  

Trondheim kommunes sider om vann- og avløpstjenester:

Trondheim kommunes sider om avfall

Trondheim Renholdsverk AS, med informasjon om husholdningsrenovasjon

Byrom og grønnstruktur

Kommunalteknikk - Avdeling for byrom og grønnstruktur har ansvar for blant annet byens parker, lekeplasser og bynære grøntområder/friområder.

Avdelingen utgjør kommunens kompetansemiljø innen landskapsarkitektur og trekkes inn i ulike prosjekter der denne kompetansen er en naturlig bidragsyter.

Virksomheten/tjenester:
Prosjektering, prosjektledelse og godkjenning av planer ved utbygging av kommunale parker, friområder, lekeplasser, byrom, m.m.

Landskapsarkitektfaglige bidrag i prosjekter på andre fagområder som for eksempel miljøpakkeprosjekter, veiprosjekter og uteareal for skoler og barnehager.

Geoteknikk

Vi har en geoteknisk avdeling med eget laboratorium. Avdelingen har ansvar for å gjennomføre grunnundersøkelser.

Gå til Trondheim kommunes nettsider om grunnforhold.

Byggeledelse

Avdelingen ivaretar byggeledelse i forbindelse med kommunens infrastrukturprosjekter innenfor vei, vann- og avløpsnett. I tillegg ivaretas byggeledelse innenfor grøntområder og offentlige friområder.

Byggelederne følger også opp private utbyggingsområder der kommunen overtar ny kommunal infrastruktur.

Eksempler fra byggeledelse: Pumpestasjoner og renseanlegg innenfor vann og avløp. Gang- og sykkelveier samt nye forbedringstiltak og brubygging innenfor Miljøpakken.

Organisasjonskart

Organisasjonskart Kommunalteknikk

Aktuelt

Forskrifter om renovasjon på høring - høringsfrist er 18. oktober 2019.

Prosjekteringsverktøy

Trondheim kommune har laget nyttige verktøy for prosjektering og bygging av anlegg.

Planer

Hovedplaner for vann og avløp

Hovedplan veg 2018-2022

Vedlegg: Drift og vedlikeholdsstandard kommunalt vegnett

Planer for avfall

Plan for friluftsliv og grønne områder

Prosjekt

HER finner du kartoversikt på Kommunalteknikk sine pågående prosjekter

 

Noen eksempler av pågående prosjekt:

Torvet i Trondheim

Fredlybekken. Nytt og forbedret avløpssystem

VA-samarbeid Klæbu-Trondheim

Reklamefinansierte bymøbler og bysykkel i Trondheim

 

Forskningsprosjekt - førkommersiell innovativ anskaffelse

RENVANN

 

Rotenonbehandling. Rapporter laget av Veterinærinstituttet:

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Kommunalteknikk, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 01.10.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006