Informasjon til våre kontraktsparter om koronaviruset og dets påvirkning på våre kontrakter

Informasjon til våre kontraktsparter om koronaviruset og dets påvirkning på våre kontrakter

Trondheim eiendom følger nøye med på utviklingen hva gjelder koronaviruset. Nedenfor finner dere informasjon om hvordan viruset kan påvirke kontraktsforholdene våre. Denne informasjonen er generell og kun av orienterende karakter. Hvordan koronaviruset påvirker det enkelte kontraktsforholdet, beror på vilkårene i den enkelte kontrakten.

Vi har delt informasjon inn i tre kategorier:

  1. Pågående prosjekt
  2. Pågående anbudskonkurranser/prosjekt uten tildelt kontrakt
  3. Informasjon til innleide prosjekt- og byggeledere

Pågående prosjekt

Et aktuelt spørsmål innenfor disse kontraktene er om koronaviruset kan gi grunnlag for fristforlengelse som følge av force majeure.

Om, og i hvilken utstrekning, koronaviruset gir krav på fristforlengelse, beror på en konkret vurdering av om vilkårene for dette i kontrakten mellom Trondheim eiendom og rådgiveren/entreprenøren, er oppfylt. Trondheim eiendom utelukker ikke at rådgivere/entreprenører kan ha slikt krav på fristforlengelse. For at vi skal ha grunnlag for å ta stilling til potensielle krav, ber vi om at rådgiver/entreprenør inngir et konkret og begrunnet varsel straks det foreligger grunnlag for et slikt varsel. Varselet må blant annet spesifisere hvordan rådgiverens/entreprenørens fremdrift hindres og eventuelle tiltak som er gjennomført, eller kan gjennomføres, for å unngå eller minimerer forsinkelse i prosjektet.

Pågående anbudskonkurranser

Trondheim eiendom vurderer i den enkelte saken om vi skal gi fristforlengelse i pågående anbudskonkurranser.

Trondheim eiendom kan ikke på nåværende tidspunkt bekrefte om en eventuell forsinkelse under kontrakten som følge av koronasmitte, vil anses som force majeure, og derfor berettige fristforlengelse. Dette vil bero på en konkret vurdering av om kontraktens vilkår for fristforlengelse på grunn av force majeure er oppfylt.

Informasjon til innleide prosjekt- og byggeledere

Trondheim eiendom ber alle våre innleide prosjektledere og byggeledere om å holde seg løpende oppdatert om råd som kommer fra helsemyndighetene. Disse rådene skal til enhver tid følges. Så langt som mulig vil alle våre anlegg fortsette framdriften som planlagt. Møtevirksomhet begrenses og vi anbefaler mest mulig bruk av digitale hjelpemidler. Det er spesielt viktig å følge opp entreprenørene, og presisere at renhold og hygiene er ekstraordinært viktig nå for tiden.

Sist oppdatert: 11.09.2020

Fant du det du lette etter?