Flyktninghelseteamet

Kontakt Flyktninghelseteamet

Se kart

Organisering

Flyktninghelseteamet er et kommunalt helsetilbud til asylsøkere og flyktninger, enslige mindreårige og familiegjenforente med flyktningebakgrunn som kommer til Trondheim, og personer med endelig avslag som oppholder seg i Trondheim kommune.

Mer informasjon om våre tjenester her

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Flyktninghelseteamet, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 532250

Sist oppdatert: 01.12.2022

532250

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0004W9