Enhet for rustjenester

Helse- og overdoseteamet - oppsøkende virksomhet i byens gater

Kontakt Enhet for rustjenester

Se kart

Tjenester vi tilbyr

Enhet for rustjenester gir tjenester til personer med rusavhengighet med/uten psykiske lidelser. Vi er en kompetanseenhet og har en nasjonal kompetanse innen overdosearbeid og kvinner og rus.

Enheten har mange tiltak:

  • Helse og overdoseteam med oppsøkende arbeid og egen helsestasjon
  • Gryta aktivitetssenter - et sted å være for mennesker i rusmiljøet
  • SAMUR - et samhandlingstiltak for unge rusmisbrukere
  • Private og kommunale utleieboliger med oppfølging av et ambulant team
  • Housing First som følger opp bostedsløse i ordinære kommunale boliger
  • Botiltak for voksne
  • Ressursenter for kvinner
  • Akuttovernatting for damer
  • Se Rustjenester for mer info
  • Informasjon om nye pakkeforløp for psykisk helse og rus fra 01.01.2019

Avdelingsledere

Stig Pettersen, avdelingsleder Ungdomstiltak

Anita Mian, avdelingsleder Helseteamet

Nguyen Duy Dat, Avdelingsleder Uteteam

Stig Pettersen, midlertidig avdelingsleder Botiltak voksne

Vivian Hovset, avdelingsleder  Kvinnetiltaket

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Enhet for rustjenester, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 016730

Sist oppdatert: 03.10.2023

016730

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk00045M