Rustjenester

Rustjenester

Rusproblemer

Rusproblemer kan ramme mennesker i alle aldersgrupper og alle lag av befolkningen. Trondheim kommune har flere ulike tilbud fra veiledning og oppsøkende arbeid til helsetjenester og boliger.

Hvis du er i akutt behov for hjelp må du ringe 113/fastlege/legevakt (tlf. 116 117).

Hva kan vi hjelpe deg med?

Mottak- og oppfølgingssenter

MO-senteret er et tilbud til personer med rusproblemer, med eller uten samtidig psykiske plager. Vi tilbyr rask systematisk kartlegging, oppfølging, samtaler, samt råd og veiledning inn mot behandlingsapparatet.

Mer informasjon om mottak- og oppfølgingssenter

Helse- og overdoseteamet

Helse- og overdoseteamet er et oppsøkende og skadereduserende tiltak på gateplan for rusmisbrukere i Trondheim kommune.

Mer informasjon om Helse- og overdoseteamet

Gryta aktivitetssenter

Gryta er et sted å være for mennesker i rusmiljøet i Trondheim. Gryta er åpent på dagtid og tilbyr også egne tiltak som SUBrosa.

Mer informasjon om Gryta aktivitetssenter

Treffsted Klæbu

Treffstedet er et tilbud til mennesker som har utfordringer med rus og/eller psykiske lidelser, som mangler et tilbud i hverdagen eller føler seg ensom.

Mer informasjon om Treffstedet i Klæbu

Tilbud til pårørende
Boliger

For de som ikke greier å skaffe seg bolig på egen hånd, vil en kommunal bolig kunne være løsningen, og Trondheim kommune har flere ulike tilbud til kommunens innbyggere.

 • Kommunale utleieboliger med oppfølging av et ambulant team. Her kan du finne mer info om Uteteam
 • Housing First som følger opp bostedsløse i ordinære kommunale boliger. Her kan du finne mer info om Housing First
 • Egne ROP-boliger
 • Botiltak for voksne
 • Ressurssenter for kvinner

Boligene leies ut på leiekontrakt med enkeltvedtak på tjenester. Felles for alle boligene er at hjelpen ytes i hjemmet og er i hovedsak ikke en betalingstjeneste.Tjenestene vil variere ut fra den enkeltes behov og spenner seg fra hjelp til å kunne bo i egen bolig (praktisk bistand), bistå/koordinere kontakt med øvrig hjelpeapparat og nødvendige helsetjenester (som medikamentadministrasjon, sårstell m.m). Personalet som yter tjenestene har høy grad av kompetanse innen sosialfaglig arbeid, psykisk helsearbeid, somatisk helse og avhengighet.

Ta kontakt med ditt helse- og velferdskontor for for søknad om bolig. Hvilken bolig som er best egnet til den enkelte avgjøres etter samtale og vurdering av den enkeltes behov.

Info om helse- og velferdskontor.

Midlertidig botilbud og akuttovernatting

NAV skal hjelpe deg med å finne et midlertidig botilbud hvis du helt akutt ikke har et sted å sove og oppholde deg neste døgn.

Du finner mer info på NAV - midlertidig bolig

For rusavhengige menn tilbys midlertidig bolig ved Frelsesarmeens rusomsorg Herberget.

For rusavhengige kvinner tilbyr Enhet for rustjenester midlertidig bolig og krisesenterplass

Samtaletilbud til deg som er bekymret for eget eller andres bruk av alkohol og/eller andre rusmidler

Er du eller andre i ferd med å utvikle et rusmiddelproblem? Bekymret for eget eller andres bruk av alkohol, narkotika eller tabletter?

Vi tilbyr samtaler og kan:

 • gi råd og veiledning
 • kartlegge problem
 • ha endringsfokuserte samtaler
 • bistå i kontakt med øvrig hjelpeapparat

Ta kontakt

Dersom du tenker du er i målgruppen og ønsker et tilbud fra oss, vil vi at du kontakter oss på dette skjemaet. Du vil da bli oppringt for en samtale for å finne ut om vi er det rette tilbud for deg. Vi ringer deg mellom kl. 12 og 15 fra telefonnummer 91 61 37 75.

Hasjavvenningsprogrammet

Opplever du at cannabis har fått for stor plass i livet ditt? Har du drømmer for fremtiden, men har merket at cannabisen står i veien for dine planer?

Hvem er programmet for?

Behandlingen er rettet mot deg som ønsker å slutte med cannabis.

Hva går programmet ut på?

Hasjavvenningsprogrammet er et åtte ukers individuelt behandlingsprogram som starter med en samtale med fokus på fakta om cannabis og din motivasjon for å slutte. Vi jobber hele tiden aktivt med eventuelle abstinenssymptomer.

Du trenger ikke å ha sluttet med cannabis før du starter på programmet. Fra den dagen du bestemmer deg for å slutte med cannabis varer behandlingen i 8 uker.

Målet med programmet

Vi fokuserer på å gi deg kunnskap om cannabis og hvordan russtoffet påvirker dine funksjoner og hjernens utvikling. Målet er å lære strategier for å kunne opprettholde en hverdag uten cannabis og være fri fra avhengighet.

Metode

Behandlingen er basert på hasjavvenningsprogrammet (HAP) utviklet av Thomas Lundquist. Mestringstilbudet har modifisert og utviklet programmet ut fra våre erfaringer til å bli et individuelt rusbehandlingsprogram.

Vi benytter oss også av en app, som kalles HAP. Den laster du ned på telefonen, og kan følge med på egen utvikling. Du kan bruke appen samtidig som du deltar i hasjavvenningsprogrammet. Med utgangspunkt i HAP gir appen daglig verdifull kunnskap, påminnelser, oppmuntringer og oversikt som kan bidra til at slutteprosessen blir enklere.

Praktisk informasjon

Behandlingen består av individuelle samtaler med to terapeuter som er sertifisert i rusbehandlingsprogrammet HAP.

Programmet varer i åtte uker, en samtale per uke.

Ønsker du mer informasjon, så er du velkommen til en samtale om innholdet før du bestemmer deg.

Ta kontakt

Dersom du tenker du er i målgruppen og ønsker et tilbud fra oss, vil vi at du kontakter oss på dette skjemaet. Du vil da bli oppringt for en samtale for å finne ut om vi er det rette tilbud for deg. 

Tilbud til brukere av anabole-androgene steroider/doping

Er du bekymret for egen eller andres bruk av anabole androgene steroider (AAS)/Doping?

Trondheim kommune har tilbud til menn og kvinner i alderen 18 år og oppover som bruker eller har brukt AAS.

Vi ser at bruken av doping er økende og at mye av oppmerksomheten er på doping blant idrettsutøvere, men den store bruken av doping er vanlig ungdom utenfor den organiserte idretten.

Tilbudet er individuelt og omfatter

 • kartlegging
 • motivasjon
 • bistand i kontakt med helsevesenet
 • mestrings- og endringssamtaler
 • vedlikeholdssamtaler etter endt bruk

Ta kontakt

Dersom du tenker du er i målgruppen og ønsker et tilbud fra oss, vil vi at du kontakter oss på dette skjemaet. Du vil da bli oppringt for en samtale for å finne ut om vi er det rette tilbud for deg. Vi ringer deg mellom kl. 12 og 15 fra telefonnummer 91 61 37 75.

SAMUR - Samhandlingstiltak for unge rusmisbrukere

Et tilbud til ungdom med utfordringer knyttet til rus i aldersgruppen 18-25 år.

Mer informasjon om SAMUR

Tannbehandling

For personer som er under behandling for rusrelaterte problemer finnes det særskilte ordninger med rett på fri tannbehandling. Helse- og velferdskontoret må først skrive ut bekreftelse på at du har mottatt helse- og omsorgstjenester fra kommunen i minst tre måneder, på grunn av rusmiddelproblemer.

Finn ditt helse- og velferdskontor

Graviditet og rusmidler

Den som møter en gravid og får kjennskap til, eller bekymring for alkohol-, medisinbruk eller bruk av andre rusmidler som kan være skadelig for fosteret/barnet, har rett og plikt, til å gi opplysninger til Helse og Velferdskontoret.

Bekymring er nok for å ta kontakt. Helse og Velferdskontoret starter undersøkelse umiddelbart.

Finn ditt helse- og velferdskontor

Kontaktinformasjon

Enhet for rustjenester

Enhet for psykisk helse og rus

Sist oppdatert: 03.10.2023

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0003S6