Tanem barnehage

Sol i akebakken

Kontakt Tanem barnehage

Finn ansatt og se kart

Velkommen til Tanem barnehage

Velkommen til Tanem barnehage 2021

Barnehagen vår ligger ved skogkanten ved Vassfjellet. Det gir oss muligheter for allsidige opplevelser og lek i naturen. Vi benytter nærområdene på turer hele året. Vi har en flott grillhytte i skogkanten, Konglestua, som kan benyttes av alle barn på Tanem barnehage.

Barnehagen har tre avdelinger

 • Pippistua (storbarnsavdeling med 14 barn), telefon 92 82 50 69
 • Emilstua (storbarnsavdeling med 14 barn), telefon 90 40 09 56
 • Ole Brumm (småbarnsavdeling med 14 barn), telefon 91 91 11 33

Satsingsområder

Barnehagen er en organisasjon i kontinuerlig utvikling.

Tanem barnehage vil legge til rette for trygg tilknytning og etablere trygge relasjoner gjennom å utvikle kvalitet i barns psykososiale og fysiske læringsmiljø.

I perioden 2021-2022 deltar Tanem barnehage i REKOM (regional kompetanseutvikling for barnehager). Vi utvikler kvalitet i barns psykososiale og fysiske læringsmiljø med støtte og veiledning fra fagpersoner ved DMMH (Dronning Mauds Minne- høgskole for barnehagelærerutdanning).

Fra januar 2022 deltar barnehagen i folkehelseprosjektet Liten og ny i barnehagen. I den forbindelse prøver vi ut en modell for tilvenning der foreldrene til de yngste barna er sammen med barnet i 5 dager ved oppstart. Vi vil også invitere barn og foreldre til besøk i barnehagen etter tildelt plass.

Prosjektet evalueres av RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, NTNU). Mer om Liten og ny.

Årsplan

Årsplan 2021/2022

Åpningstid

Barnehagens åpningstid er kl. 07.00-16.30. Fra og med 01.11.21 tom 30.06.22 åpner barnehagen kl. 06.45-16.30. Dette er et prøveprosjekt som vil evalueres i barnehagens samarbeidsutvalg våren 2022.

Vi har sommerstengt uke 28, 29 og 30 i 2022.

Vi stenger onsdag før skjærtorsdag, det vil si 13.04.22.

Kostpenger

Kostpenger er pr 01.05.21 på kr 350,- pr måned for barn som har 100% plass. Ellers betales det i forhold til plasstørrelse. Kostpenger dekker lunsj, melk og frukt/ grønnsaker. 

Samarbeidsutvalg

Medlemmer i barnehagens samarbeidsutvalg 2021/2022:

 • Ingvild Furnes Lauvås, foreldrerepresentant
 • Bente Iren Røstad, foreldrerepresentant
 • Jannike Aftret Larsen, ansatte representant
 • Ingunn Sørgård Fremo, ansatte representant
 • Mona M.  Kokaas, styrer/enhetsleder

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2024/25

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • 12. august 2024
 • 13. august 2024
 • 31. januar 2025
 • 23. juni 2025
 • 24. juni 2025

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Godkjenning og tilsyn

Kommunen godkjenner og fører tilsyn med barnehager etter barnehageloven og etter folkehelseloven.

Tilsyn kan være varslet på forhånd eller uanmeldt.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Tilsynsrapporter

21.12.2020: Tilsyn etter lov om barnehager Tanem barnehage 
- Pålegg er etterkommet og saken er avsluttet

22.04.2020: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 
- Pålegg er etterkommet og saken er avsluttet

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Tanem barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 062260

Adresse: Nybrottsvegen 4, 7549 TANEM

Leder

Mona Merete Kokaas
Enhetsleder

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Monica Aunan Almenning

Pedagogisk leder

Telefon:

E-post:

Annie Monica Damba

Barnepleier i bhg

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Vilde Kongsrud Flåtten

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Cathrine Forseth

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Øyvind Hegertun Hamran

Fagarbeider

Telefon:

E-post:

Geetha Kailai

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Gaute Kirkvold

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Camilla Knudsen

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Jannike Aftret Larsen

Fagarbeider

Telefon:

E-post:

Marit Rekstad

Barne/ung.arb.

E-post:

Karin Selbekk

Fagarbeider

E-post:

Marthe Linaker Aalmen

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Sist oppdatert: 22.11.2023

062260

Fant du det du lette etter?