Hjem Byåsen barnehager

Byåsen barnehager

Kontakt Byåsen barnehager

Se kart

Organisering

Byåsen barnehager består av Munkvoll barnehage og Havsteinaunet barnehage.

På  Byåsen barnehager er det omsorg,lek, læring og danning som står i fokus. Vi ønsker at barna som kommer til oss, skal få en god barndom og utvikle seg til trygge barn med tro på egne krefter. Barn og foreldre vil vi møte med respekt, og ut i fra sitt individuelle ståsted.

Vi forsøker å tilrettelegge slik at barn og foreldre skal oppleve trivsel, glede og trygghet.

I dette arbeidet har vi medarbeidere med lang og variert erfaring og kompetanse.

Foreldre er alltid velkommen inn for å se hva vi driver med eller for å slå av en prat. Vi lytter gjerne, gir støtte og råd dersom foreldre ønsker det.

Vår hovedadministrasjon ligger på Havsteinaunet barnehage. Her er kontoret til enhetsleder, avdelingsleder og sekretær.

Vil du vite mer om oss oppfordrer vi til å lese barnehagens årsplan. 

 

For nye søkere setter vi av en dag hvor det er mulig å komme innom hvis dere lurer på noe/vil se barnehagen i forkant av søknadsfrist 1 mars:

Munkvoll barnehage: 11 februar 2020, mellom klokken 12-14

Havsteinaunet: 17 februar 2020, mellom klokken 12-14

Velkommen som søker!

 

Årsplaner 

Årsplan 2019

Mat og måltider

Byåsen barnehager har utarbeidet en egen kostholdsplan.

Kostpenger kr. 280,- per måned (endring til kr 300 per måned fra 01,08,19),

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing

Miljøarbeid

Miljøhandlingsplan 2019

Grønn barneby

Ergonomi

Handlingsplan for ergonomi og pedagogikk

Ferie

Barnehagen er stengt i uke 28 og 29 i 2019.

Vi holder stengt juleaften, nyttårsaften og onsdag før påske. Vi holder også stengt 27.12.19 og 30.12.19. 

For påsken, dvs mandag og tirsdag etter palmesøndag har vi redusert åpningstid, kl 08.00-16.00.

Brukerråd

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

 

Planleggingsdager 2019

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

Fredag 25. januar
Fredag 21. juni
Fredag 16. august
Torsdag 10. oktober
Fredag 11. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2018/2019

Skole- og barnehagekalenderen 2019/2020

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvaret for å godkjenne barnehager i Trondheim kommune. Enheten fører også tilsyn etter barnehageloven, mens Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.

Godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning og setter vilkår for driften.

Tilsyn

Tilsyn er de aktivitetene som kommunen gjør for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. Kommunen innhenter også informasjon, for eksempel fra brukerundersøkelser og årsmeldinger.

Alle trondheimsbarnehager skal ha tilsynsbesøk fra Fagenhet for oppvekst og utdanning minst en gang hvert fjerde år. Etterpå får barnehagen en rapport med frist for å lukke avvik og følge opp merknader.

Alle tilsynsrapporter blir offentliggjort.

Rapporter

22.04.2013: Lovlighetskontroll
25.06.2014, retting gjennomført 15.11.2015: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern 

13.7.2018, Retting gjennomført og sak avsluttet 11.03.2019 Byåsen barnehager – tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - varsel om pålegg

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Byåsen barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Har du spørsmål er det bare å ta kontakt.

Enhetsleder Kirsti Iversen mob 91672137

Avdelingsleder Hanne Grong  mob 97463438

Sist oppdatert: 27.05.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?