Hjem Byåsen barnehager

Byåsen barnehager

Kontakt Byåsen barnehager

Se kart

Organisering

Byåsen barnehager

Byåsen barnehager består av Munkvoll barnehage og Havsteinaunet barnehage.

På Byåsen barnehager er det omsorg, lek, læring og danning som står i fokus. Vi ønsker at barna som kommer til oss, skal få en god barndom og utvikle seg til trygge barn med tro på egne krefter. Barn og foreldre vil vi møte med respekt, og ut i fra sitt individuelle ståsted.

Vi forsøker å tilrettelegge slik at barn og foreldre skal oppleve trivsel, glede og trygghet.

I dette arbeidet har vi medarbeidere med lang og variert erfaring og kompetanse.

Foreldre er alltid velkommen inn for å se hva vi driver med eller for å slå av en prat. Vi lytter gjerne, gir støtte og råd dersom foreldre ønsker det.

Vår hovedadministrasjon ligger på Havsteinaunet barnehage. Her er kontoret til enhetsleder, avdelingsleder og sekretær.

Vil du vite mer om oss oppfordrer vi til å lese barnehagens årsplan.

For nye søkere setter vi av en dag hvor det er mulig å komme innom hvis dere lurer på noe/vil se barnehagen i forkant av søknadsfrist 1. mars.

Ny i barnehagen

På vei til barnehagen, første dagen

Velkommen som søker!
Når barnet begynner i barnehagen er dette en ny og fremmed situasjon. Det er viktig at barnet forberedes i god tid. Snakk med barnet om at det skal begynne i barnehagen og besøk gjerne barnehagens uteområde utenom barnehagens åpningstid. Det å bli kjent med barnehagens miljø på forhånd kan lette oppstarten. Vi inviterer til et informasjonsmøte for nye foreldre i juni hvor dere får hilse på ansatte og får en omvisning i avdelingen.

Når barnet skal begynne i barnehagen handler det om å knytte to verdener sammen - hjemmet og barnehagen. Under tilvenningen er ansatte og foreldre til stede som en trygg base (se trygghetssirkelen under) og har fokus på å skape gode og trygge relasjoner for barna. Å føle seg trygg er en forutsetning for å lære og utvikle seg. Barna har behov for at vi er nære og trygge samtidig som de kan være selvstendige og utforske verden. Derfor sitter vi voksne mye på gulvet i tilvenningsperioden, spesielt med de yngste barna og er synlige og tilgjengelige for barna, og oppfordrer foreldrene til å gjøre det samme.

Trygghetssirkelen

Slik kan de første dagene i barnehagen se ut

Barnet trenger å ta verden inn i ”små doser”. De første dagene er korte, det handler om å gi barnet en positiv erfaring med barnehagen. Det er fint å gi seg mens barnet er på topp og ikke når de er trøtte og slitne. Det er også lurt å ha rolige ettermiddager og helger i tilvenningsperioden da det er mye å fordøye for et lite barn. Vi vil hele tiden være i dialog med dere om hva som er best for deres barn. I tilvenningsperioden har vi fokus på å skape gode og trygge relasjoner med barna - vi skal bli bli kjent med hverandre og barnehagens rutiner – faste rutiner gir forutsigbarhet og oversikt i hverdagen og er med på å skape trygghet.

Dag 1: Dere er velkommen til å være sammen med oss. Vi anbefaler et besøk i barnehagen på ca. to timer før dere går hjem sammen med barnet.

Dag 2: Dere kan ta en liten tur vekk fra barnet, om tiden er moden for det.

Dag 3: Barnet kan være lengre og alene. Personalet avtaler med dere om det videre forløp.

Barn er forskjellige; noen trenger lang tid på å bli trygg, andre kortere. Noen kan også få en reaksjon senere. For å skape trygghet anbefaler vi at barnet har med seg noe kjent og kjært, som en smokk eller kosebamse, å trøste seg med under tilvenningsperioden. Vi anbefaler også at barnet kun har med seg en forelder om gangen under tilvenningen, da det kan bli mange voksne å forholde seg til. Når det gjelder avskjeden så anbefaler vi å gjøre den kort og tydelig selv om barnet er litt lei seg de første dagene. Det kan være vanskelig å si ha det når barnet er lei seg men når du først sier du skal gå, må du ikke la barnet få dra det ut. At barnet gråter når du går, er helt normalt, og det går over. Barnet trenger tid på å erfare at når foreldrene går, så kommer de tilbake. Vi vil gi masse trøst og gjøre vårt beste for å roe ned barnet. Skulle barnet være utrøstelig og veldig lei seg så vil vi ringe dere og be dere om å komme.

“Tilknytning kan sees som grunnleggende for utvikling og læring, når barna har trygg tilknytning opplever de trygghet og kan frigjøre energi og oppmerksomhet til utforsking, lek og læring” (Brandtzæg et al, 2014).

Annen nyttig informasjon

Medisinering

Foreldre har ansvar for medisinering av sine barn. Regelen er at vi ikke skal gi medisin til barn når de er i barnehagen, da vi ikke har medisinsk kompetanse eller egnet oppbevaringsmulighet, men selvfølgelig annerledes med livsnødvendig medisin. Da finner vi egne løsninger.

Ved behov for medisinering må det drøftes på forhånd med lege om det kan kan finnes medisin som ikke er nødvendig å ta i barnets oppholdstid i barnehagen.

Hvis det ikke finnes andre muligheter, og vi likevel må gi korte kurer i barnehagen skal det inngås skriftlig avtale mellom foreldre og barnehage. Skjema som skal benyttes fås i barnehagen.

Oppbevaring og utdeling av legemidler, en veileder for barnehage, skole og SFO

Intern overflytting

Alle som ønsker overflytting innad i Byåsen barnehager, dvs. overflytting mellom barnehagene Munkvoll barnehage og Havsteinaunet barnehage, må levere skriftlig søknad om dette (det finnes ikke eget skjema, mail blir godkjent).

Det er ingen søknadsfrist, men for å være med i opptaket for ledige plasser 1. august må det være levert søknad innen 1. februar.

Ved ledig plass ved Byåsen barnehager skal interne overflyttinger skje før eksterne søkere. Er det flere barn som ønsker overflytting til samme hus er det følgende kriterier som gjelder:

 1. Søsken fordelt på flere barnehager
 2. Søknadsansiennitet

Skulle det være barn med høy prioritet i forhold til opptakskriteriene felles for trondheimsbarnehagene (barn med nedsatt funksjonsevne jfr. lov om barnehager eller der det er fattet vedtak etter lov om barneverntjenester §§4-12 og 4-4) som står som ekstern søker, kan det være at Byåsen barnehager må se bort ifra kriteriet om intern overflytting før ekstern.

Barnemapper

Når barnet begynner i barnehagen blir det opprettet en barnemappe. Der oppbevares alle skjema dere fyller ut ved oppstart, referat fra foreldresamtaler og annet relevant i forhold til deres barn. Når barnet slutter i barnehagen sendes barnemappen til Trondheim byarkiv for arkivering. Dette til informasjon.

Vi gjør oppmerksom på at dere etter konsesjonsbestemmelsene har rett til å bli kjent med hvilke opplysninger som er samlet i barnemappen.

Prosjektarbeid

2017-2019

Språkglede i kreativitet og kultur - i musikk og litteratur.

Se bilder

2020

Hvordan forstå og utvikle det fysiske miljøet i et bærekraftig perspektiv.

Årsplaner

Årsplan 2021

Årsplan 2020

Årsplan 2019

Mat og måltider

Byåsen barnehager har utarbeidet en egen kostholdsplan.

Kostpenger kr. 300 per måned.

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing

Miljøarbeid

Miljøhandlingsplan 2021

Miljøhandlingsplan 2020

Miljøhandlingsplan 2019

Grønn barneby

Ergonomi

Handlingsplan for ergonomi og pedagogikk

Ferie

Barnehagen er stengt i uke 28, 29 og 30 hver sommer jfr. vedtekter i Trondheim kommune.

Vi holder stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før påske.

For påsken, dvs mandag og tirsdag etter palmesøndag, har vi redusert åpningstid, kl 08.00-16.00.

I romjulen holder vi åpent, men med redusert åpningstid, kl 08.00-16.00.

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Planleggingsdager 2021

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 29. januar
 • Fredag 18. juni
 • Fredag 13. august
 • Torsdag 14. oktober
 • Fredag 15. oktober

Sommerstengt

Kommunale barnehager holder stengt i ukene 28, 29 og 30.

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

 • Fagenhet for oppvekst og utdanning fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
 • Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

22.04.2013: Lovlighetskontroll
25.06.2014, retting gjennomført 15.11.2015: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern

13.7.2018, Retting gjennomført og sak avsluttet 11.03.2019 Byåsen barnehager – tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - varsel om pålegg

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Byåsen barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Har du spørsmål er det bare å ta kontakt.

 • Enhetsleder Kirsti Iversen, telefon 91 67 21 37
 • Avdelingsleder Hanne Grong, telefon 97 46 34 38

Sist oppdatert: 26.02.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006