Furutoppen barnehage

Furutoppen barnehage

Kontakt Furutoppen barnehage

Finn ansatt og se kart

Om barnehagen

Furutoppen barnehage består av to hus. Ett hus med seks ordinære avdelinger: To avdelinger for barn i alderen 3-6 år og fire avdelinger for barn i alderen 1-3 år. I tillegg er vårt andre hus en base med 2 grupper for barn i alderen 3-6 år.

Vi har et stort og fint uteområde, med en egen liten skog. Barnehagen ligger i umiddelbar nærhet til et flott utfartsterreng sommer som vinter.

Åpningstid

Kl. 07.00-16.30.

Sommerstengt i 2023: uke 28, 29 og 30.

NB! Ta kontakt med Oppvekstadministrasjonen dersom det skulle være noe, når vi har sommerstengt.

I tillegg har vi stengt onsdag før påske, julaften og nyttårsaften.

Kostpenger

Kr. 300 per måned for full plass.

Pedagogikk

Vår visjon

Et miljø for vekst, utvikling og mangfold!

Vårt hovedmål

Hos oss skal hvert enkelt barn få utvikle sine sterke sider, og de skal få oppleve seg selv som individer med egenverdi.

Våre verdier

I Furutoppen barnehage skal vi fremstå som kompetente med respekt for mangfold og likeverd. Vi jobber for å skape trygghet og trivsel gjennom tilstedeværelse, og ved å være støttespillere for hverandre. Mer utfyllende om våre verdier kan du lese i vårt hefte.

Mangesidig intelligens

Vi bruker Howard Gardners teorier om mangesidig intelligens (MI) for å sikre at alle barn får allsidige, gode og tilrettelagte erfaringer innenfor alle sju fagområdene i Rammeplanen.

Vi er alle "intelligente"/kloke, men på hver vår måte. Vi ønsker å fokusere på det positive og på talentet til hvert enkelt barn, og gjennom det vil vi også styrke de mindre sterke sidene. Mer om MI kan du lese om i vår MI-brosjyre.

Barnehagens årsplan

Barnehagens årsplan for barnehageåret 2023/2024 finner du her. 

Hus og avdelinger

Regnbuen - base med 2 grupper, 3-6 år

Regnbuen er en base med 2 grupper: sol og stjerne. Vi er opptatt av at barna skal ha en trygg og god hverdag med mye humor, glede og lek. I barnehageåret 2020/2021 har vi som fokus uteliv. Målet er at barna skal bli glad i å være ute og å gå på tur, samt å gi barna positive erfaringer med å være ute i all slags vær.

Årshjulet vårt tar utgangspunkt i de 4 årstidene og sammen med barna skal vi se på endringene som skjer i naturen gjennom vår, sommer, høst og vinter. Vi skal også bli kjent med dyr- og planteliv som bor i naturen, gå på turer jevnlig. Målet er at gleden ved lengre turer øker med mestringsfølelse og positive turopplevelser. Gjennom uteliv tenker vi at barna får oppleve naturen som en arena for lek, undring, utforsking og læring, noe som igjen skaper den trygge hverdagen vi ønsker at barna skal ha.

Sol - 19 barn, telefon 91 76 01 04

 • Pedagogisk leder, Renate Sandvær
 • Pedagogisk leder, Eva Torgersen 
 • Assistent, Cathrine Jacobsen

Stjerne - 19 barn, telefon 91 58 57 99

 • Pedagogisk leder, Anne Britt Flatabø
 • Barne- og ungdomsarbeider, Brita Furutvik 
 • Barne- og ungdomsarbeider, Elin Skancke
Ordinære avdelinger, barn 3-6 år

Tertitten og Katthult er nabo-avdelinger som samarbeider en god del med hverandre. Det viktigste for oss er å la alle barn få oppleve trivsel i hverdagen og at de får utvikle seg i trygge omgivelser. Vi er bl. a. opptatt av vennskap, samspill, lek, barns medvirkning og det at alle skal bli sett og hørt gjennom hverdagen - alt dette i samspill med engasjerte og omsorgsfulle voksne.

Hos oss liker vi bl. a. å holde på med alt fra formingsaktiviteter, sang og musikk, lek både ute og inne, ukentlige turer i det flotte nærmiljøet vårt, konstruksjonslek, utforskning og bøker - alt kombinert med en god dose humor.

Katthult - 18 barn, telefon 90 80 41 51

 • Barnehagelærer, Bodil Hov
 • Barnehagelærer, vikar
 • Assistent, Kristin Garmannvik

Tertitten - 18 barn, telefon 91 76 02 07

 • Barnehagelærer, Marta Lindland
 • Barne- og ungdomsarbeider, Bodil Kielland
 • Barne- og ungdomsarbeider, Berit Konradsen
Ordinære avdelinger, barn 1-3 år

Vårt hovedfokus er å ta vare på de aller minste i barnehagen ved å sørge for at barna utvikler seg i trygge omgivelser gjennom leik, sang, glede, humor, samvær med jevnaldrende, og ikke minst omsorg fra engasjerte voksne.

Vi har tro på at selv de minste skal få medvirke i sin egen hverdag. Derfor legger vi stor vekt på ”å se enkeltbarnet” og dets behov til enhver tid. Målet er å fange barnas initiativ og forsøke i størst mulig grad å være åpne for deres mange innspill.

Knerten - 9 barn, telefon 90 80 35 97

 • Barnehagelærer, Ingvild Holen
 • Miljøterapeut, Jørgen Sivertsen 
 • Assistent, Anne Lise Johansen

Blåbærtua - 9 barn, telefon 90 67 84 93

 • Barnehagelærer, Amanda Bjerknes
 • Omsorgsarbeider, Hilde Kvam Lønnum 
 • Assistent, Sofie Rogstad

Tusseladden - 9 barn, telefon 90 77 61 61

 • Barnehagelærer, Mari Busklein Møller
 • Barne- og ungdomsarbeider, Torill Sørlie
 • Barne- og ungdomsarbeider, Sibel Tasan

Paddehatten - 11 barn, telefon 90 80 38 69

 • Barnehagelærer, Helen Mari Bitnes
 • Barnehagelærer, Nicola Guzinska
 • Assistent, Olve Bjørkebakke
 • Assistent, Nina Staven

Samarbeidsutvalg og FAU

Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget er bindeleddet mellom foreldrene og barnehagen. De har som hovedoppgave å ivareta brukernes interesser med hensyn til opplegg, aktiviteter og virksomheten for øvrig.

Samarbeidsutvalg

Foreldrerepresentanter

 • Leder:
 • Nestleder:
 • Representant:

Ansatterepresentanter

Arbeidsgivere

 • - avdelingsleder
 • - enhetsleder
Referater

FAU

Alle foreldre i barnehagen er medlemmer i Foreldrerådet, og av dem velges 12 representanter til å sitte i FAU (foreldrenes arbeidsutvalg).

Det velges to representanter til foreldrenes arbeidsutvalg FAU fra hver småbarnsavdeling, et hovedmedlem, og en vararepresentant. Storbarnsavdelingene er representert ved to hovedmedlemmer, og en vararepresentant. Basen er representert med tre hovedmedlemmer, og tre vararepresentanter. Tre av disse sitter i tillegg i brukerråd sammen med ansatterepresentanter, avdelingsleder og enhetsleder.

Foreldreutvalget skal uttale seg om saker som tas opp i barnehagens brukerråd. FAU arrangerer juletrefest, sommerfest, dugnad og lignende. Foreldrearbeidsutvalget har som mål å fremme samarbeidet mellom hjem og barnehage.

FAU-medlemmer
 • Leder: (Knerten)
 • Sekretær: (Blåbærtua)
 • Kasserer: (Knerten)
Referater

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2024/25

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • 12. august 2024
 • 13. august 2024
 • 31. januar 2025
 • 23. juni 2025
 • 24. juni 2025

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Godkjenning og tilsyn

Kommunen godkjenner og fører tilsyn med barnehager etter barnehageloven og etter folkehelseloven.

Tilsyn kan være varslet på forhånd eller uanmeldt.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Furutoppen barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 052102

Adresse: Øvre Flatåsveg 55, 7079 FLATÅSEN

Leder

Ellen Kjønstad
Enhetsleder

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Mia Hagen Berre

Pedagogisk leder

E-post:

Helen Mari Bitnes

Barnehagelærer

E-post:

Olve Bjørkebakke

Assistent (barnehage)

E-post:

Anne-Britt Ustad Flatabø

Pedagogisk leder I

E-post:

Brita Furuvik

Barne/ung.arb.

E-post:

Kristin Garmannvik

Assistent (barnehage)

E-post:

Marit Søvasli Grimsø

Konsulent

E-post:

Ingvild Hjelseth Holen

Barnehagelærer

E-post:

Bodil Hov

Barnehagelærer

E-post:

Cathrine Jacobsen

Assistent (barnehage)

E-post:

Anne-Lise Størdal Johansen

Assistent (barnehage)

E-post:

Bodil Skancke Kielland

Barne/ung.arb.

E-post:

Berit Konradsen

Barne/ung.arb.

E-post:

Hilde Kvam Lønnum

Omsorgsarbeider

E-post:

Marta Kristin Wigum Lindland

Barnehagelærer

E-post:

Julie Lyngvær

Barnehagelærer III

E-post:

Marte Løvli

Pedagogisk leder I

E-post:

Mari Busklein Møller

Barnehagelærer

E-post:

Kirsti Refsnes

Avdelingsleder I

Telefon:

E-post:

Sofie Berntsen Rogstad

Assistent (barnehage)

E-post:

Renate Sandvær

Pedagogisk leder

E-post:

Jørgen Sivertsen

Miljøterapeut

E-post:

Elin Skancke

Barne/ung.arb.

E-post:

Maria Knutset Solem

Barnehagelærer

E-post:

Nina Marie Hermano Staven

Assistent (barnehage)

E-post:

Torill Sørlie

Barne/ung.arb.

E-post:

Sist oppdatert: 19.06.2024

052102

Fant du det du lette etter?