Øya barnehage

Øya barnehage

Kontakt Øya barnehage

Se kart

Om oss

Øya barnehage er midlertidig flyttet inn i tidligere Gartneriet barnehage på grunn av vannlekkasje og pågående arbeid etter vannskader. Den midlertidige adressen er Magnus den Godes gt. 24, 7030 Trondheim

Fra 1. august 2022 består Øya barnehager av Øya og Krinkelkroken. Barnehagene ligger side om side i nærheten av St. Olavs Hospital og Tilfredshet kapell og kirkegård. Rundt barnehagen har vi tilgang på flotte parkanlegg og kort vei til sentrum med blant annet museer, bibliotek og arrangementer.

Øya barnehage har to baser for barn fra 0 til 3 år, og to baser for barn mellom 3 og 6 år. I tillegg har barnehagen et innføringstilbud for barn av nyankomne flyktninger med kapasitet til 4 barn mellom 1 og 3 år, og 7 barn mellom 3 og 6 år.

Øya barnehage koordinerer tilbud om ICDP foreldreveiledning (minoritetsversjonen) i Trondheim kommune, og koordinerer ICDP standardversjon for alle foreldre i Trondheim.

Informasjon om ICDP

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Åpningstid

Kl. 06.45-16.30

Vi har stengt onsdag før påske, julaften og nyttårsaften.

Vi har stengt uke 28, 29 og 30 hver sommer.

Kostpenger og måltider

300 kr per måned på Øya. 

Barn har med seg frokostmatpakke og det vil bli servert ekstra frukt og grønt. I tillegg serveres lunsj og ettermiddagsmåltid.

Kollasj av bilder fra barnehagenKollasj av flere bilder, skog, dikt og barn som tegnerBilde av en rød sirkelBilde av barn og voksen som leker

Barnegruppene

Humla og Havørna

Telefon: 97 64 15 47

Telefon: 97 64 74 91

24 småbarnsplasser

Korallen og Sjøhesten

Telefon: 47 71 61 72

Telefon: 48 08 97 23

22 småbarnsplasser + 4 innføringsplasser

Regnskogen og Accoya

Telefon: 97 64 15 06

Telefon: 90 27 31 89

34 storbarnsplasser

Sol og Luna

Telefon: 97 99 63 38

Telefon: 97 99 63 39

25 storbarnsplasser + 7 innføringsplasser

Administrasjon

 • , enhetsleder. Telefon 92 40 81 63.
 • , avdelingsleder. Telefon 95 77 34 78.
 • , avdelingsleder, ansvarlig for innføringstilbudet. Telefon 97 99 63 41.
 • , førstesekretær. Henvendelser om økonomi, regnskap, refusjoner, lønn. Telefon 90 53 82 77.
 • , spesialpedagogisk rådgiver. Telefon 97 68 36 30.

Samarbeidsutvalg og FAU

Samarbeidsutvalg

Medlemmer samarbeidsutvalg begge hus
 • Tine Christin Eikevik, Regnskogen/Accoya. Epost:
 • Christin Høiberget Berndtsson, Humla/Havørna. Epost:
 • Morten Warholm Haugen
 • Kai Ivar Skyttä
 • Vibeke Nøst Ryggvik - Ansatt
 • Annette Kjørsvik Eimhjellen - Ansatt
 • Ingrid Kristiansen - Ansatt 
Møtereferat samarbeidsutvalg

Møtereferat 07.03.2018

Møtereferat 07.05.2018

Møtereferat 25.09.2018

Møtereferat 29.11.2018

Møtereferat 07.03.2019

Møtereferat 30.04.2019

Møtereferat 15.10.2019

Møtereferat 09.12.2019

Møtereferat 18.02.2020

Møtereferat 27.03.2020

Møtereferat 27.05.2020

Møtereferat 27.10.2020

Møtereferat 30.11.2020

Møtereferat 15.03.2021

Møtereferat 03.05.2021

Møtereferat 30.09.2021

Møtereferat 06.12.2021

Møtereferat 25.10.2022

Møtereferat 12.12.2022

Møtereferat 03.03.2023

Møtereferat 22.05.2023

Møtereferat 15.01.2024

Møtereferat 16.04.2024

Samarbeidsutvalgets oppgaver

FAU

Medlemmer FAU begge hus
 • Christin Høiberget Berndtsson
 • Christian Rønning Heggeset
 • Fuad Ali Said
 • Carlos Andres Ospina Rodriguez
 • Helen Bendle-Hall
 • Liv Brox
 • Ragnhild Angela Finseth Opdal
 • Daniel Kiplesund
 • Kevin Wennerstrøm
 • Kai Ivar Skyttä
 • Maria Lekang Mohagen
 • Robin Paul Gustafsson Johansson
 • Solveig Glasø-Medalen
 • Ingrid Hofstad Borlaug
 • Sissel Iren Gustad Aarmo

Planer og dokumenter

Våre verdier og grunnsteiner - Årsplan

Vi har utarbeidet et hefte som beskriver Øya barnehages verdier og grunnsteiner. Dette er vår årsplan, og vi har kalt den ØYAFILOSOFIEN

Øya-filosofien bygger på fire grunnsteiner:

Reggio Emilia - inspirasjon gir oss et bredt verdigrunnlag som bygger på barns medvirkning, barnet som viktig innbygger i byen og på barndommen som viktig i seg selv. Ved bruk av pedagogisk dokumentasjon skal vi synliggjøre barns tanker, lek og læring.

Barn & Rom synliggjør det fysiske miljøet som en viktig pedagogisk ressurs. Det fysiske læringsmiljøet skal være rikt og mangfoldig og gi rom og materialer til alle barn på en stimulerende og utfordrende måte.

Bærekraftig framtid handler om å ta vare på behovene til menneskene som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. Gjenbruk av materiale, kompostering og empati for naturen er viktige elementer i denne tilnærmingen til barnas framtid.

Flerkulturell pedagogikk innebærer at vi ser på det språklige, kulturelle og religiøse mangfoldet av barn, foreldre og personalet som en ressurs og en berikelse. Vi ønsker at alle barn og voksne som er tilknyttet vår barnehage skal føle en tilhørighet til barnehagen.

ØYAFILOSOFIEN

Our Cornerstones

Følg oss gjerne på Facebook

Her finner du vår Facebook-side

Kunstbilde av kyrLeketunellBarn leker med figurer i hjerteformHjerte laget av hønsenettingKreativ krok i barnehagen

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2023/24

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 18. august 2023
 • Torsdag 12. oktober 2023
 • Fredag 13. oktober 2023
 • Fredag 26. januar 2024
 • Fredag 21. juni 2024

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Øya barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 012126

Adresse: Harald Hardrådes gate 18, 7030 TRONDHEIM

Leder

Gunn Kristin Hansvold
Styrer

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Sist oppdatert: 22.04.2024

012126

Fant du det du lette etter?