Øya barnehage

Øya barnehage

Kontakt Øya barnehage

Se kart

Organisering

Om oss

Fra 1. august 2022 består Øya barnehager av Øya og Krinkelkroken. Barnehagene ligger side om side i nærheten av St. Olavs Hospital og Tilfredshet kapell og kirkegård. Rundt barnehagen har vi tilgang på flotte parkanlegg og kort vei til sentrum med blant annet museer, bibliotek og arrangementer.

Øya barnehage har to baser for barn fra 0 til 3 år, og to baser for barn mellom 3 og 6 år. I tillegg har barnehagen et innføringstilbud for barn av nyankomne flyktninger med kapasitet til 6 barn mellom 1 og 3 år, og 9 barn mellom 3 og 6 år.

Øya barnehage koordinerer tilbud om ICDP foreldreveiledning (minoritetsversjonen) i Trondheim kommune, og koordinerer ICDP standardversjon for alle foreldre i bydel Midtbyen.

Informasjon om ICDP

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Vigilo erstattet Meldeboka fra 1. august 2022.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Åpningstid

Kl. 06.45-16.30

Vi har stengt onsdag før påske, julaften og nyttårsaften.

I 2022 holder Øya barnehage stengt 23. desember, da julaften og nyttårsaften er på lørdag. Dette er avklart i samarbeidsutvalget på Øya.

Vi har stengt uke 28, 29 og 30 hver sommer.

Kostpenger og måltider

300 kr per måned på Øya. 

Barn har med seg frokostmatpakke og det vil bli servert ekstra frukt og grønt. I tillegg serveres lunsj og ettermiddagsmåltid.

Kollasj av bilder fra barnehagenKollasj av flere bilder, skog, dikt og barn som tegnerBilde av en rød sirkelBilde av barn og voksen som leker

Barnegruppene

Humla og Havørna

Telefon: 97 64 15 47

Telefon: 97 64 74 91

24 småbarnsplasser

Korallen og Sjøhesten

Telefon: 47 71 61 72

Telefon: 48 08 97 23

22 småbarnsplasser + 6 innføringsplasser

Regnskogen og Accoya

Telefon: 97 64 15 06

Telefon: 90 27 31 89

34 storbarnsplasser

Sol og Luna

Telefon: 97 99 63 38

Telefon: 97 99 63 39

25 storbarnsplasser + 9 innføringsplasser

Administrasjon

Samarbeidsutvalg og FAU

Samarbeidsutvalg

Medlemmer samarbeidsutvalg
 • Tine Christin Eikevik, Regnskogen/Accoya. Epost: tceikevik@gmail.com
 • Christin Høiberget Berndtsson, Humla/Havørna. Epost: christinberndtsson@me.com
 • Ingrid Hegvik (vara Mirela Fajkovic) - Ansatt Sol/Luna
 • Cecilie Sonstad - Ansatt 
Møtereferat samarbeidsutvalg

Møtereferat 07.03.2018

Møtereferat 07.05.2018

Møtereferat 25.09.2018

Møtereferat 29.11.2018

Møtereferat 07.03.2019

Møtereferat 30.04.2019

Møtereferat 15.10.2019

Møtereferat 09.12.2019

Møtereferat 18.02.2020

Møtereferat 27.03.2020

Møtereferat 27.05.2020

Møtereferat 27.10.2020

Møtereferat 30.11.2020

Møtereferat 15.03.2021

Møtereferat 03.05.2021

Møtereferat 30.09.2021

Møtereferat 06.12.2021

Møtereferat 25.10.2022

Møtereferat 12.12.2022

Møtereferat 03.03.2023

Samarbeidsutvalgets oppgaver

FAU

Medlemmer FAU
 • Anders Bolme Ree
 • Geir Finstad Gotvassli
 • Mara Geeltje Drescher Fritzsch
 • Joan Crespi Vidal
 • Aasmund Ingve Blokkum
 • Tine Christin Eikevik
 • Øyvind Andreassen
 • Jan Sigurd Beddari Blackstad

Planer og dokumenter

Våre verdier og grunnsteiner - Årsplan

Vi har utarbeidet et hefte som beskriver Øya barnehages verdier og grunnsteiner. Dette er vår årsplan, og vi har kalt den ØYAFILOSOFIEN

Øya-filosofien bygger på fire grunnsteiner:

Reggio Emilia - inspirasjon gir oss et bredt verdigrunnlag som bygger på barns medvirkning, barnet som viktig innbygger i byen og på barndommen som viktig i seg selv. Ved bruk av pedagogisk dokumentasjon skal vi synliggjøre barns tanker, lek og læring.

Barn & Rom synliggjør det fysiske miljøet som en viktig pedagogisk ressurs. Det fysiske læringsmiljøet skal være rikt og mangfoldig og gi rom og materialer til alle barn på en stimulerende og utfordrende måte.

Bærekraftig framtid handler om å ta vare på behovene til menneskene som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. Gjenbruk av materiale, kompostering og empati for naturen er viktige elementer i denne tilnærmingen til barnas framtid.

Flerkulturell pedagogikk innebærer at vi ser på det språklige, kulturelle og religiøse mangfoldet av barn, foreldre og personalet som en ressurs og en berikelse. Vi ønsker at alle barn og voksne som er tilknyttet vår barnehage skal føle en tilhørighet til barnehagen.

ØYAFILOSOFIEN

Our Cornerstones

Følg oss gjerne på Facebook

Her finner du vår Facebook-side

Kunstbilde av kyrLeketunellBarn leker med figurer i hjerteformHjerte laget av hønsenettingKreativ krok i barnehagen

Planleggingsdager 2023

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 27. januar
 • Fredag 23. juni
 • Fredag 18. august
 • Torsdag 12. oktober
 • Fredag 13. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

 • Fagenhet for oppvekst og utdanning fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
 • Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

29.04.2016, retting gjennomført 14.09.2016: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Øya barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 012126

Sist oppdatert: 08.03.2023

012126

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI006