Hjem Romolslia barnehage
Romolslia barnehage

Romolslia barnehage

Kontakt Romolslia barnehage

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Åpningstid

Velkommen til Romolslia barnehage!

Vår åpningstid er kl. 07.00-16.45.

Barnehagen er stengt onsdag før skjærtorsdag.
I 2021 er barnehagen sommerstengt i uke 28, 29 og 30. 
Vi har også stengt julaften til og med nyttårsaften, men reelle behov for å holde åpent kartlegges og blir vurdert imøtekommet i november.

Barnehagens visjon

Trygghet til å leke, hevde sin mening, ha et fang å sitte på, noen å samtale med, bli lyttet til, spørre, glede seg over hverdagens små og store hendelser, trygg nok til å bruke nysgjerrighet for å finne ut av, utforske, være interessert i, oppleve spennende ting, bruke kreativitet og fantasi, nysgjerrig på livet rundt seg og finne sin plass i et stort fellesskap med gode venner, lek, glede og humor, oppleve å bli inkludert og å kunne inkludere andre, tilgjengelige og aktive voksne, engasjerte foreldre, et miljø der vi er ulike, men blir verdsatt for den vi er.

Slik ønsker vi at Romolslia barnehage skal være!

 Støvler med blomsterMaleriBarn som sitter på en benk

Måltider og kostpenger

Barnehagen legger til rette for frokost for de som ikke har spist hjemme og et smøremåltid i løpet av dagen. I tillegg skal barna ha med en matpakke hjemmefra hver dag.

Barnehagen tilbereder et varmt måltid eller salatbar tre ganger pr. måned, og Løkkan Catering leverer et varmt måltid en gang pr. måned, hovedsaklig en fiskerett.  Barna får yoghurt hver fredag. Det serveres frukt og grønt hver dag.

Kostpenger er kroner 325 per måned.

Grunnet smittevernhensyn serveres det for tiden ikke mat i barnehagen. Barna tar med matpakke til alle måltider. 

Brukerråd

Alle foreldre er med i foreldrerådet. De velger sine representanter til barnehagens brukerråd samt FAU (foreldrenes arbeidsutvalg).

FAU og brukerrådet skal ivareta barnas og foreldrenes interesser når det gjelder å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i barnehagen.

Hos oss danner tre foreldrerepresentanter, tre personalrepresentanter og enhetsleder barnehagens brukerråd. Videre har barnehagen FAU som består av foreldre til barn født i 2016.

Brukerrådet kommer sammen og drøfter ulike saker vedrørende barnehagens drift og organisering.

Brukerrådet 2020 - 2021

Foreldrerepresentanter: Tonje W. Høve (leder), Camilla Steen Lillevold, Charlotte Stavelie, Monica Fridén-Rolstadaas.

Personalrepresentanter: Nina Lidahl, Silje Bjørnerås, John Kristian S. Leinan og Anne Stokstad.

Brukerrådet ønsker innspill, tanker, idéer og saker fra alle foreldre som har noe på hjertet!

Ta kontakt!

Barnesamtaler og snakkehjørnet

Barnehagen skal legge til rette for varierte måter å samtale med barn på. Hos oss tilbyr vi barnesamtaler, som er en planlagt samtale mellom en voksen og et barn. Samtalen blir lagt opp etter barnets behov og kan foregå over tid. Vi ønsker at barn skal ha mulighet til å samtale med en voksen om hendelser som kan oppleves vanskelig. Det å bekrefte et barns uttrykk og sette ord på ulike følelser er en viktig del av en god dialog og kan hjelpe barnet videre.

Hos oss har vi hatt fokus på systematiske samtaler med barn i 15 år.

I snakkehjørnet samtaler en liten gruppe barn med en voksen. Vi har erfart at dette er en god arena for å dele tanker og meninger. Det å undre seg sammen med andre er sentralt i barns danningsprosess. I tillegg til god språkstimulering er slike opplevelser med på å styrke barnets sosiale kompetanse og evne til å utvikle vennskapsrelasjoner.

Årsplan

Årsplan 2020 - 2021

Å høre til - en plan mot mobbing

Å høre til - en plan mot mobbing

Planleggingsdager høst 2020

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 14. august
  • Torsdag 8. oktober
  • Fredag 9. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

  • Fagenhet for oppvekst og utdanning fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
  • Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

08.04.13, retting gjennomført 28.06.13: Lovlighetskontroll.

12.03.14, retting gjennomført 05.05.14: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

15.06.18: Romolslia barnehage - rapport fra tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler med videre - varsel om pålegg

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Romolslia barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Enhetsleder: 93036496
Hovednummer: 95400488
Avdelingsleder: 93644023
Spesialpedagogisk koordinator: 95400488
Konsulent: 95400488

Harestua: 95158750
Grevlinghiet: 95037906
Bikuben: 91861782
Bjørnehiet: 91759038
Maurtua: 91838539
Musebolet: 91722087
Revehiet: 91861748

Sist oppdatert: 18.11.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006