Romolslia barnehage

Romolslia barnehage

Kontakt Romolslia barnehage

Finn ansatt og se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Åpningstid

Velkommen til Romolslia barnehage!

Vår åpningstid er kl. 07.00-16.45.

Barnehagen er stengt onsdag før skjærtorsdag.

I 2024 er barnehagen sommerstengt i uke 28, 29 og 30.

Vi har også stengt julaften til og med nyttårsaften, men behov for å holde åpent kartlegges og blir vurdert imøtekommet i november.

Bjørnehiet ....II.png

Barnehagens visjon

Trygghet til å leke, hevde sin mening, ha et fang å sitte på, noen å samtale med, bli lyttet til, spørre, glede seg over hverdagens små og store hendelser, trygg nok til å bruke

Nysgjerrighet for å finne ut av, utforske, være interessert i, oppleve spennende ting, bruke kreativitet og fantasi, nysgjerrig på livet rundt seg og finne sin plass i et stort

Fellesskap med gode venner, lek, glede og humor, oppleve å bli inkludert og å kunne inkludere andre, tilgjengelige og aktive voksne, engasjerte foreldre, et miljø der vi er ulike, men blir verdsatt for den vi er.

Slik ønsker vi at Romolslia barnehage skal være!

Støvler med blomster

Oppstart i barnehagen for de yngste barna

På Romolslia barnehage har vi en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foreldre inviteres til organiserte besøk før oppstart i barnehagen. Når barnet begynner er foreldre sammen med barnet i barnehagen minimum fem dager. Tilvenningsmodellen er utviklet gjennom prosjektet "Liten og ny i barnehagen".


Måltider og kostpenger

Fra 1. januar 2024 er kostpengene på kr. 450 pr. mnd. Foreldre tar med matpakke til ett måltid. Prima AS leverer varm lunsj tre ganger pr. mnd. (tirsdager) og personalet lager en/to lunsj pr. mnd. Det tilbys frukt og grønt til hvert måltid. 

Samarbeidsutvalg

Alle foreldre er med i foreldrerådet. De velger sine representanter til barnehagens samarbeidsutvalg samt FAU (foreldrenes arbeidsutvalg).

FAU og samarbeidsutvalg skal ivareta barnas og foreldrenes interesser når det gjelder å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i barnehagen.

Hos oss danner tre foreldrerepresentanter, tre personalrepresentanter og enhetsleder barnehagens samarbeidsutvalg. Videre har barnehagen FAU som består av foreldre til barn født i 2018.

Samarbeidsutvalg kommer sammen og drøfter ulike saker vedrørende barnehagens drift og organisering.

Samarbeidsutvalg 2023 - 2024

Samarbeidsutvalg dette barnehageåret består av:
Foreldrerepresentanter:
Kurt Adolfsen (leder), Linn Therese Isbrekken, Silje S. Holiløkk (vara) og Maritha Fevåg.

Ansattrepresentanter:
Nina Lidahl (enhetsleder/sekretær), Jørn Solli (tillitsvalgt UDF), Silje Bjørnerås (tillitsvalgt Fagforbundet) og Anne Stokstad (avdelingsleder).

SU konstitueres på nytt 2.10.23.

Samarbeidsutvalg ønsker innspill, tanker, idéer og saker fra alle foreldre som har noe på hjertet!

Ta kontakt!

Barn og poteter.png

Barnesamtaler og snakkehjørnet

Barnehagen skal legge til rette for varierte måter å samtale med barn på. Hos oss tilbyr vi barnesamtaler, som er en planlagt samtale mellom en voksen og et barn. Samtalen blir lagt opp etter barnets behov og kan foregå over tid. Vi ønsker at barn skal ha mulighet til å samtale med en voksen om hendelser som kan oppleves vanskelig. Det å bekrefte et barns uttrykk og sette ord på ulike følelser er en viktig del av en god dialog og kan hjelpe barnet videre.

Hos oss har vi hatt fokus på systematiske samtaler med barn i 15 år.

I snakkehjørnet samtaler en liten gruppe barn med en voksen. Vi har erfart at dette er en god arena for å dele tanker og meninger. Det å undre seg sammen med andre er sentralt i barns danningsprosess. I tillegg til god språkstimulering er slike opplevelser med på å styrke barnets sosiale kompetanse og evne til å utvikle vennskapsrelasjoner.

Miljøarbeid

Barnehagen er sertifisert med Grønt Flagg og jobber aktivt med miljøspørsmål. Årstema for dette barnehageåret er: Å ta vare på. 
Uteområdet og nærområdet vårt gir rom for allsidig og variert aktivitet. Vi ønsker å gi barn en positiv holdning til uteliv, og vi ønsker å bidra til at barn utvikler holdninger og handlinger som gjør at de lærer å ta vare på uteområdet og naturen rundt seg. 

Se også illustrasjon:
Miljøarbeid i Romolslia barnehage

Opplæringsplan for lærlinger

Opplæringsplanen finner du her.
Plan for 2023 - 2024

Årsplan

Årsplan 2023 - 2024

Å høre til - en plan for et godt psykososialt barnehagemiljø

Å høre til - planen ligger her

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2024/25

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • 12. august 2024
  • 13. august 2024
  • 31. januar 2025
  • 23. juni 2025
  • 24. juni 2025

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Godkjenning og tilsyn

Kommunen godkjenner og fører tilsyn med barnehager etter barnehageloven og etter folkehelseloven.

Tilsyn kan være varslet på forhånd eller uanmeldt.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Romolslia barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Enhetsleder: 93 03 64 96

Hovednummer: 95 40 04 88

Avdelingsleder: 93 64 40 23

Spesialpedagogisk koordinator: 95 40 04 88

Konsulent: 95 40 04 88

Harestua: 95 15 87 50

Grevlinghiet: 95 03 79 06

Bikuben: 91 86 17 82

Bjørnehiet: 91 75 90 38

Maurtua: 91 83 85 39

Musebolet: 91 72 20 87

Revehiet: 91 86 17 48

TK-kode: 052106

Adresse: Innbrektsflata 3, 7029 TRONDHEIM

Leder

Nina Lidahl
Enhetsleder

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Maha Alhaji

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

Telefon:

E-post:

Astrid Bergsmyr

Konsulent 1 m/høyskole

Direktetelefon:

E-post:

Silje A Bjørnerås

Barne- og ungd.arb. m/fags 1år

Direktetelefon:

E-post:

Tove Dragsten

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Bernhard Trøan Ellefsen

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Ingeborg Forseth

Barnehagelærer m/master

E-post:

Marita Hansen

Spesialpedagog m/master

Telefon:

E-post:

Steffen Sundberg Hansen

Barne/ung.arb. I

Direktetelefon:

E-post:

Nafisa Hayderzada

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

Elin Johanne Heggvik

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Helene Loe Horgmo

Pedagogisk leder I

Direktetelefon:

E-post:

Anne Håland

Spesialpedagog m/master

Direktetelefon:

E-post:

Hilal Asiye Kaya Kurtuldu

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

Telefon:

E-post:

Grete Larsen

Barne- og ungd.arb. m/fags 1år

Direktetelefon:

E-post:

Anne Marie Løvberg

Miljøveileder

Direktetelefon:

E-post:

Anne Grethe H Mardal

Pedagogisk leder I

Direktetelefon:

E-post:

Trine Woldseth Markovic

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

Anna Morken

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Jorun Ottesen

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

Julie Kinn Raen

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Christine Blomstrøm Schei

Barnehagelærer

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Jørn Magne Solli

Pedagogisk leder

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Anne Stokstad

Avdelingsleder III

Telefon:

E-post:

Gunn Åse Storvestre

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Siri Sødal Strømmen

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Emma Størseth

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Trine Sørgård Syrstad

Barnehagelærer

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Maren Kristine Sætherhaug

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Eva Torgersen

Spesialpedagog I

E-post:

Anniken K. Tubbehaugen

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Silje Undall

Barnehagelærer

E-post:

Anesa Zaimovic

Barne/ung.arb.

E-post:

Einar Aarnes

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Sist oppdatert: 06.03.2024

052106

Fant du det du lette etter?