Hjem Romolslia barnehage

Romolslia barnehage

Kontakt Romolslia barnehage

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Åpningstider

Velkommen til Romolslia barnehage! 

Fra 01.08.18 er åpningstida 07.00-16.45.

 

Barnehagen er stengt onsdag før skjærtorsdag og to uker hver sommer. I 2019 gjelder det uke 28 og 29. 
Vi har også stengt julaften til og med nyttårsaften, men reelle behov for å holde åpent kartlegges og blir vurdert imøtekommet i november. 

Barnehagens visjon

Trygghet til å leke, hevde sin mening, ha et fang å sitte på, noen å samtale med, bli lyttet til, spørre, glede seg over hverdagens små og store hendelser, trygg nok til å bruke nysgjerrighet for å finne ut av, utforske, være interessert i, oppleve spennende ting, bruke kreativitet og fantasi, nysgjerrig på livet rundt seg og finne sin plass i et stort fellesskap med gode venner, lek, glede og humor, oppleve å bli inkludert og å kunne inkludere andre, tilgjengelige og aktive voksne, engasjerte foreldre, et miljø der vi er ulike, men blir verdsatt for den vi er

Slik ønsker vi at Romolslia barnehage skal være!

 

Måltider og kostpenger

Barnehagen legger til rette for frokost for de som ikke har spist hjemme og et smøremåltid i løpet av dagen. I tillegg skal barna ha med en matpakke hjemmefra hver dag. 

Barnehagen tilbereder også et varmt måltid en dag i uka, og barna får yoghurt hver fredag. Det serveres frukt og grønt hver dag. 

Kostpenger er kroner 250 per måned. 

Brukerråd

Alle foreldre er med i foreldrerådet. De velger sine representanter til barnehagens brukerråd samt FAU (foreldrenes arbeidsutvalg). 

FAU og brukerrådet skal ivareta barnas og foreldrenes interesser når det gjelder å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i barnehagen. 

Hos oss danner tre foreldrerepresentanter, tre personalrepresentanter og enhetsleder barnehagens brukerråd. Videre har barnehagen FAU bestående av 14 foreldre, to fra hver avdeling/base. 

Brukerrådet kommer sammen og drøfter ulike saker vedrørende barnehagens drift og organisering. 

 

Brukerrådet 2019 - 2020
Brukerrådet består av lik representasjon fra brukere og ansatte. Hver representant har en stemme.

Brukerrådet består av:
Foreldrerepresentanter: Kristine Løkken, Camilla Steen Lillevold, Tonje W. Høve. Konstitueres på det første møtet i høst. 
Ansattrepresentanter: Nina Lidahl, Siv Stendahl, Silje Bjørnerås, Anne Stokstad.

Brukerrådet ønsker innspill, tanker, idéer og saker fra alle foreldre som har noe på hjertet!

Ta kontakt!

 

 

Barnesamtaler og snakkehjørnet

Barnehagen skal legge til rette for varierte måter å samtale med barn på. Hos oss tilbyr vi barnesamtaler, som er en planlagt samtale mellom en voksen og et barn. Samtalen blir lagt opp etter barnets behov og kan foregå over tid. Vi ønsker at barn skal ha mulighet til å samtale med en voksen om hendelser som kan oppleves vanskelig. Det å bekrefte et barns uttrykk og sette ord på ulike følelser er en viktig del av en god dialog og kan hjelpe barnet videre. 

Hos oss har vi hatt fokus på systematiske samtaler med barn i 15 år. 

I snakkehjørnet samtaler en liten gruppe barn med en voksen. Vi har erfart at dette er en god arena for å dele tanker og meninger. Det å undre seg sammen med andre er sentralt i barns danningsprosess. I tillegg til god språkstimulering er slike opplevelser med på å styrke barnets sosiale kompetanse og evne til å utvikle vennskapsrelasjoner. 

 

Årsplan

Årsplan 2019 - 2020

NB! På side 6 i årsplanen under Grupper mangler dette:
Harestua - 1-åringer: tlf. 951 58 750
Grevlinghiet - 2-åringer: tlf. 950 37 906

Å høre til - en plan mot mobbing

Å høre til - en plan mot mobbing

Planleggingsdager 2019

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

Fredag 25. januar
Fredag 21. juni
Fredag 16. august
Torsdag 10. oktober
Fredag 11. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2019/2020

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvaret for å godkjenne barnehager i Trondheim kommune. Enheten fører også tilsyn etter barnehageloven, mens Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.

Godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning og setter vilkår for driften.

Tilsyn

Tilsyn er de aktivitetene som kommunen gjør for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. Kommunen innhenter også informasjon, for eksempel fra brukerundersøkelser og årsmeldinger.

Alle trondheimsbarnehager skal ha tilsynsbesøk fra Fagenhet for oppvekst og utdanning minst en gang hvert fjerde år. Etterpå får barnehagen en rapport med frist for å lukke avvik og følge opp merknader.

Alle tilsynsrapporter blir offentliggjort.

Rapporter

08.04.2013, retting gjennomført 28.06.2013: Lovlighetskontroll.

12.03.2014, retting gjennomført 05.05.2014: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

15.06.2018: Romolslia barnehage - rapport fra tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler med videre - varsel om pålegg

 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Romolslia barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Enhetsleder: 93036496
Hovednummer: 95400488
Avdelingsleder: 93644023
Spesialpedagogisk koordinator: 95400488
Konsulent: 95400488

Harestua: 95158750
Grevlinghiet: 95037906
Bikuben: 91861782
Bjørnehiet: 91759038
Maurtua: 91838539
Musebolet: 91722087
Revehiet: 91861748

Sist oppdatert: 03.09.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006