Byåsen kirkes barnehage

Kontakt Byåsen kirkes barnehage

Kart og kontaktinfo

Dette er en privat barnehage. Du søker om plass via kommunens søknadsportal.

Les mer om opptak og frister.

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Byåsen kirkes barnehages nettside

Vedtekter

Se Byåsen kirkes barnehage sine vedtekter.

Godkjenning og tilsyn

Kommunen godkjenner og fører tilsyn med barnehager etter barnehageloven og etter folkehelseloven.

Tilsyn kan være varslet på forhånd eller uanmeldt.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Tilsynsrapporter

23.10.2020: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager  
- Pålegg er etterkommet og saken er avsluttet

Kontaktinfo

Adresse: Selsbakklia 7, 7027 TRONDHEIM

Sist oppdatert: 15.03.2024

042562

Fant du det du lette etter?