Hjem Hagebyen barnehage

Hagebyen barnehage

Kontakt Hagebyen barnehage

Kart og kontaktinfo

Dette er en privat barnehage. Du søker om plass via kommunens søknadsportal.

Les mer om opptak og frister.

Hagebyen barnehages nettside

Vedtekter

Se Hagebyen barnehage sine vedtekter.

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvaret for å godkjenne barnehager i Trondheim kommune. Enheten fører også tilsyn etter barnehageloven, mens Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.

Godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning og setter vilkår for driften.

Tilsyn

Tilsyn er de aktivitetene som kommunen gjør for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. Kommunen innhenter også informasjon, for eksempel fra brukerundersøkelser og årsmeldinger.

Alle trondheimsbarnehager skal ha tilsynsbesøk fra Fagenhet for oppvekst og utdanning minst en gang hvert fjerde år. Etterpå får barnehagen en rapport med frist for å lukke avvik og følge opp merknader.

Alle tilsynsrapporter blir offentliggjort.

Rapporter

29.04.2014, retting gjennomført 10.06.2014: Lovlighetskontroll

26.11.2014: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 

05.06.2019: 
Hagebyen barnehage - rapport fra tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler - varsel om pålegg 

Kontaktinfo

Sist oppdatert: 27.09.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004