Hjem Jakobsgrenda barnehage SA

Jakobsgrenda barnehage SA

Kontakt Jakobsgrenda barnehage SA

Kart og kontaktinfo

Dette er en privat barnehage. Du søker om plass via kommunens søknadsportal.

Les mer om opptak og frister.

Jakobsgrenda barnehages SA nettside

Vedtekter

Se Jakobsgrenda barnehage SA sine vedtekter.

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvaret for å godkjenne barnehager i Trondheim kommune. Enheten fører også tilsyn etter barnehageloven, mens Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.

Godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning og setter vilkår for driften.

Tilsyn

Tilsyn er de aktivitetene som kommunen gjør for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. Kommunen innhenter også informasjon, for eksempel fra brukerundersøkelser og årsmeldinger.

Alle trondheimsbarnehager skal ha tilsynsbesøk fra Fagenhet for oppvekst og utdanning minst en gang hvert fjerde år. Etterpå får barnehagen en rapport med frist for å lukke avvik og følge opp merknader.

Alle tilsynsrapporter blir offentliggjort.

Rapporter

07.05.2013, retting gjennomført 03.03.2014: Lovlighetskontroll

25.11.2014, retting gjennomført 13.08.2015: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 

25.04.2019, retting gjennomført 27.09.2019: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager

Kontaktinfo

Sist oppdatert: 04.11.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004