Tempe barnehage

Kontakt Tempe barnehage

Kart og kontaktinfo

Dette er en privat barnehage. Du søker om plass via kommunens søknadsportal.

Les mer om opptak og frister.

Tempe barnehages nettside

Vedtekter

Se Tempe barnehage sine vedtekter.

Godkjenning og tilsyn

Kommunen godkjenner og fører tilsyn med barnehager etter barnehageloven og etter folkehelseloven.

Tilsyn kan være varslet på forhånd eller uanmeldt.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Tilsynsrapporter

12.01.2021: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 
- Pålegg er etterkommet og saken er avsluttet

Kontaktinfo

Adresse: Tempevegen 11B, 7031 TRONDHEIM

Sist oppdatert: 28.11.2023

032518

Fant du det du lette etter?