Hjem Tildra barnehage

Tildra barnehage

Kontakt Tildra barnehage

Kart og kontaktinfo

Dette er en privat barnehage. Du søker om plass via kommunens søknadsportal.

Les mer om opptak og frister.

Tildra barnehages nettside

Vedtekter

Se Tildra barnehage sine vedtekter.

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvaret for å godkjenne barnehager i Trondheim kommune. Enheten fører også tilsyn etter barnehageloven, mens Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.

Godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning og setter vilkår for driften.

Tilsyn

Tilsyn er de aktivitetene som kommunen gjør for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. Kommunen innhenter også informasjon, for eksempel fra brukerundersøkelser og årsmeldinger.

Alle trondheimsbarnehager skal ha tilsynsbesøk fra Fagenhet for oppvekst og utdanning minst en gang hvert fjerde år. Etterpå får barnehagen en rapport med frist for å lukke avvik og følge opp merknader.

Alle tilsynsrapporter blir offentliggjort.

Rapporter

26.03.2014, retting gjennomført 07.04.2014: Lovlighetskontroll

02.05.2013, retting gjennomført 31.05.2013: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager  

5.7.2018: Tildra barnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. – varsel om pålegg

20.09.2018: Tilsyn er avsluttet og avvik er rettet.

Kontaktinfo

Sist oppdatert: 23.10.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004