Hjem Huseby barneskoleTegnspråklig grunnskoletilbud

Tegnspråklig grunnskoletilbud

Trondheim kommune har et tegnspråklig grunnskoletilbud, 1.-10. trinn, organisert som en del av Huseby barneskole. Kommunen overtok driften av det det tegnspråklige grunnskoletilbudet, tidligere A.C. Møller skole, 1. juli 2017. Skolen tilbyr tospråklig opplæring for hørselshemmede elever og er et landsdekkende skoletilbud. Avdelingen er fortsatt lokalisert i Statped Midt sine lokaler på Heimdal, Søbstadvegen 65. 

Avdelingen tilbyr undervisning i og på tegnspråk for døve og hørselshemmede elever etter Opplæringsloven § 2.6. Undervisningen tilbys på heltid eller som et dagstilbud der elevene deler sitt skoletilbud mellom sin nærskole og avdelingen.

Skoleåret 2018/2019 startet vi opp med tegnspråk som fremmedspråk for ungdomsskoleelever. Dette tilbys i første omgang til 8. trinns elever på Huseby ungdomsskole.

Opplæring etter §2.6

§2.6 i Opplæringsloven handler om retten til opplæring i og på tegnspråk. Elever følger alle ordinære mål i Kunnskapsløftet unntatt fire fag som har egne læreplaner. Det gjelder disse fagene:

Helårstilbud eller dagstilbud

Undervisningen tilbys på heltid eller som et dagstilbud der eleven deler sitt skoletilbud mellom sin nærskole og avdelingen.

For tegnspråklige elever som skal ha opplæring etter §2.6 anbefales minimum to dager. Avdelingen vil da kunne ta ansvar for de fire fagplanene for døve:

Kunnskapsløftet for hørselshemmede

For skoleårene 2018/2019 og 2019/2020 legges hovedfokus på fagplanene for hørselshemmede til onsdager og torsdager. Dersom man ønsker opplæring i et tegnspråklig miljø også i andre fag og på andre dager er dette også mulig.

SFO

Avdelingen har et SFO-tilbud.

Tegnspråk som fremmedspråk/valgfag

Skoleåret 2018-2019 får elever fra Huseby ungdomsskole undervisning i tegnspråk som fremmedspråk. Tilbudet fortsetter neste skoleår. Undervisningen vil foregå i Statped Midt sine lokaler på Heimdal.

Tegnspråkmiljøet

Personalet består av lærere, miljøterapeut og assistenter med høy tegnspråklig kompetanse. All undervisning og samhandling foregår i og på tegnspråk.

Melde behov om elevplass ved avdelingen 

Elevens nærskole melder behov om skoleplass på meldeskjema i samarbeid med foreldre/foresatte og eleven. 

Hva er tegnspråk? 

  • Tegnspråk er et fullverdig språk med egne grammatiske regler og setningsoppbygning.

  • Tegnspråk er et gestuelt-visuelt språk. Gestuelt fordi hendene, ansiktet og kroppen brukes til å uttrykke seg. Visuelt fordi det oppfattes gjennom synet.

  • Ulike land har sine nasjonale tegnspråk.

Norsk tegnspråk (NTS) er et minoritetsspråk på linje med andre norske minoritetsspråk.

Språket er utviklet i kommunikasjon mellom mennesker som er døve i Norge. I likhet med andre språk er tegnspråk i stadig utvikling. Tegnspråk påvirkes også av landets majoritetskultur, tradisjoner, elementer fra talespråket og fra andre lands tegnspråk.

Et fullverdig språk

Norsk tegnspråk ble i 2009 anerkjent som et fullverdig språk i Norge.

Bakgrunnen var at regjeringen i 2008 la fram meldingen «Mål og meining – ein heilskapleg norsk språkpolitikk» (Stortingsmelding nr. 35, 2007-2008). Meldingen ble behandlet og vedtatt i Stortinget i 2009.

Stortinget sluttet seg til forslaget om å utarbeide en allmenn språklov. Det overordnede offentlige ansvaret for tegnspråk skal forankres i språkloven.

Språkrådet arbeider for å styrke norsk tegnspråk. Informasjonen er hentet fra sansetap.no.

Kontaktinformasjon 

Postadresse: Trondheim kommune, Huseby barneskole, Avdeling tegnspråk, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Telefon: 72549800

Epost: Send e-post

Besøksadresse: Søbstadvegen 65, 7080 Heimdal

Enhetsleder

Inger Sagen Hasselø

Telefon: 95263315

E-post: inger-sagen1.hasselo@trondheim.kommune.no

Avdelingsleder for tegnspråklig grunnskoletilbud

Elin Skjønberg

Telefon: 92062098

E-post: elin.skjonberg@ou.trondheim.kommune.no  

Sist oppdatert: 16.09.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004