Huseby barneskole - AC Møller tegnspråksenter

Huseby barneskole

Kontakt Huseby barneskole - AC Møller tegnspråksenter

Se kart

Om skolen

Huseby barneskole - AC Møller tegnspråksenter består av tidligere Kolstad skole, Saupstad skole og A.C. Møller skole. Skolen har i dag ca. 520 elever og 130 ansatte. Vi er Universitetsbarneskole, har et tegnspråklig grunnskoletilbud for 1.-10. trinn og vi har et byomfattende tilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever på 1.-7. trinn.

Vi flyttet inn i nye lokaler sammen med Huseby ungdomsskole og Trondheim kulturskole i august 2021.

AC Møller tegnspråksenter

Informasjon om tegnspråklig grunnskoletilbud

Informasjon om SFO Huseby barneskole

Lokal rammeplan Huseby SFO

Avdelingsleder SFO:

Venke Schiøll Larsen. E-post sendes til: venke.larsen@ou.trondheim.kommune.no

Informasjon om basene:

 • 1. trinn holder til i 1. etg., tlf. 48 17 51 87. Baseleder Øzlem Tulunay
 • 2. trinn holder til i 1. etg., tlf. 90 24 55 84. Baseleder: Emilie Negård Larsen
 • 3. trinn holder til i 2. etg., tlf. 91 11 27 59. Baseleder: Simon Bergeton Nylund
 • 4.trinn holder til i 2. etg., tlf. 95 26 32 20. Baseleder Miriam Næss
 • AC Møller tlf. 97 00 97 98. Baseleder Nina Hegdahl Solem

SFO-telefon benyttes kun ved hastesaker.

Dere kan velge mellom helplass, halvplass 1. trinn eller gratis kjernetid 2.-4.trinn.

Hel plass:

 • Hver dag fra 07.00-16.30
 • Alle dager på skolefrie dager/ferier.
 • Pris: kr 1640,-

Gratis kjernetid eller halvplass 1. trinn:

 • Inntil 12 timer pr uke. kl. 07.00-08.30 og 13.30-16.30
 • Høstferien og andre skolefrie uker/ferier: mandag, tirsdag og onsdag

SFO er stengt følgende dager skoleåret 2023/2024

 • Onsdag - fredag 16.-18. august 2023

 • Fredag 26. januar 2024

 • Fredag 10. mai 2024

I tillegg er SFO stengt på helligdager/høytidsdager som beskrevet i skoleruta.

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Maria Teresa Hansen er helsesykepleier for elever fra 1.-3. trinn og mottak. Hun har kontortid mandag til torsdag. Telefon: 48 20 49 13. e-post:  maria.teresa.hansen@trondheim.kommune.no

Ina M. J. Kjelbotn er helsesykepleier for elever fra 4.-7. trinn og tegnspråk. Hun har kontortid fra mandag til torsdag, og er tilgjengelig for telefon og mail. Telefon: 94 81 76 39, e-post: ina.margrethe.kjelbotn@trondheim.kommune.no

Fysioterapeut og ergoterapeut er en del av skolehelsetjenesten ved skolen.

Ergoterapeut: Anne Hansen Wilnes, telefon: 91 67 24 28, e-post: anne.hansen.wilnes@trondheim.kommune.no

Fysioterapeut: Gøril Aas, telefon: 91 67 25 34, e-post: goril.aas@trondheim.kommune.no

Vi presiserer at det ikke kan sendes personsensitiv informasjon per e-post.

Skolemelkordning

Bestilling av skolemelk gjøres på www.skolelyst.no

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Huseby barneskole - AC Møller tegnspråksenter, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 051070

Sist oppdatert: 07.09.2023

051070

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk0005EB