Privat omsorgsbolig

Privat omsorgsbolig

En omsorgsbolig er en fysisk tilrettelagt bolig du kan kjøpe hvis du på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom har behov for det.

Hvem kan kjøpe omsorgsbolig?

Omsorgsboliger er fysisk tilpasset for orienterings- og bevegelseshemmede. Boligene er planlagt slik at beboere kan motta omsorgstjenester hjemme dersom det er behov for det. Noen omsorgsboliger er bygget i tilknytning til sykehjem, bydelskafé og aktivitetssenter. Private omsorgsboliger i Trondheim er organisert i borettslag. De fleste boligene er på to rom, men det finnes også noen tre-roms leiligheter.

Boligene har fått offentlig tilskudd til oppføring, og er derfor forbeholdt personer som på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom har behov for slik bolig. Kommunen har godkjenningsplikt og skal passe på at boligene kjøpes av personer som har størst behov for omsorgsbolig.

Trondheim bystyre har vedtatt kriterier for hvem som skal prioriteres for kjøp av private omsorgsboliger

Personer som er mottakere av pleie- og omsorgstjenester fra Trondheim kommune, personer som på grunn av funksjonshemming, funksjonsnedsettelse eller alder (over 60 år) har behov for slik bolig. Private omsorgsboliger skal i hovedsak forbeholdes husstander bosatt i Trondheim eller med tilknytning til Trondheim.

Pris

Omsorgsboliger i borettslag har innskudd som er prisregulert ved videre salg. Det vil si at selger får opprinnelig innskudd tillagt konsumprisindeks og innbetaling til nedbetaling av borettslagets fellesgjeld. Eventuelle påkostninger blir lagt til, og skader trukket fra. Dette er gjort for at det offentlige tilskuddet skal forbli i boligprosjektet og ikke bare komme førstegangskjøpere til gode. I borettslag med omsorgsboliger er bestemmelser om prisregulering og krav til andelseiere hjemlet i lagets stiftelsesvilkår og vedtekter.

Boliger for salg

Oversikt over boliger for salg

Søknader leveres på Trondheimsporten (Sorgenfriveien 13) eller sendes Trondheim kommune, Helse- og velferdskontor Lerkendal, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim.

Nordre Hallsetveg 92, andel 3. 1. etg, 2-roms, 59 m². Innskudd kroner 2 057 590. Felleskostnader per måned kroner 7667. Ta kontakt med Storheia Eiendomsmegling AS v/Steinar Hovlandsvåg, 91 56 07 75 eller steinar@storheiaeiendomsmegling.no for informasjon og påmelding til visning. Søknadsfrist til Trondheim kommune er utgått, tildeles første søker som fyller vilkår for kjøp.

Nordre Hallsetveg 92, andel 5. 1. etg. 2-roms, 59 m². Innskudd kroner 2.061 .596. Felleskostnader per måned kroner 8.038. Ta kontakt med Partners Eiendomsmegling v/Andre Nilsen 95 44 43 50 for informasjon og påmelding til visning. Søknadsfrist til Trondheim kommune er utgått, tildeles første søker som fyller vilkår for kjøp.

Østre Rosten 51D, andel 8. 1 etg, 3-roms, 69 m2. Innskudd kroner 2.675.696. Felleskostnader per måned kroner 8.233. Visning mandag 19.02.2024 klokken 16.00-18.00. Ta kontakt med Trygve Nilsen 95 04 11 73 / trygvenilsen@friluftsmann.no for informasjon og påmelding til visning. Søknadsfrist til Trondheim kommune 23.02.2024. 

Nordre Hallsetveg 92, andel 23. 2 etg, 2-roms, 56m². Innskudd kroner 2.156.706. Felleskostnader per måned kroner 8.038. Visning mandag 19.02.2024 klokken 15.00-16.00. Ta kontakt med Eiendomsmegler 1 Midt-Norge AS v/ Christian Furuhaug Aa 97 57 01 28 / christian.aa@em1.no for informasjon og påmelding til visning. Søknadsfrist til Trondheim kommune 23.02.2024.

Nordre Hallsetveg 92, andel 30. 3 etg, 2-roms, 56m². Innskudd kroner 2.237.764. Felleskostnader per måned kroner 8.038. Visning onsdag 21.02.2024 klokken 16.00-17.00. Ta kontakt med Meglerhuset Nylander v/ Markus Berg Fredheim, 92 40 59 06 for informasjon og påmelding til visning. Søknadsfrist til Trondheim kommune 23.02.2024.

Kristine Bonnevies veg 22, andel 47. 5 etg, 2-roms, 51 m². Innskudd kroner 2.515.000. Felleskostnader per måned kroner 7.465.Visning torsdag 22.02.2024 klokken 15.30-16.00. Ta kontakt med Tryggbo AS v/ Mona Ødegård på telefon 73 80 95 70 / 92 44 28 00 for informasjon og påmelding til visning. Søknadsfrist til Trondheim kommune 23.02.2024.

Kristine Bonnevies veg 22, andel 25. 3 etg, 2-roms, 51 m². Innskudd kroner 2.518.300. Felleskostnader per måned kroner 7.465. Visning torsdag 22.02.2024 klokken 16.00-16.30. Ta kontakt med Tryggbo AS v/ Mona Ødegård på telefon 73 80 95 70 / 92 44 28 00 for informasjon og påmelding til visning. Søknadsfrist til Trondheim kommune 23.02.2024.

Anna Haarsakers veg 3, andel 22. 1 etg, 2-roms, 51 m². Innskudd kroner 1.720.000. Felleskostnader per måned kroner 6.971. Visning torsdag 22.02.2024 klokken 17.00-17.30. Ta kontakt med Tryggbo AS v/ Mona Ødegård på telefon 73 80 95 70 / 92 44 28 00 for informasjon og påmelding til visning. Søknadsfrist til Trondheim kommune 23.02.2024.

Anna Haarsakers veg 3, andel 46. 3 etg, 2-roms, 51 m². Innskudd kroner 1.760.000. Felleskostnader per måned kroner 6.971. Visning torsdag 22.02.2024 klokken 17.30-18.00. Ta kontakt med Tryggbo AS v/ Mona Ødegård på telefon 73 80 95 70 / 92 44 28 00 for informasjon og påmelding til visning. Søknadsfrist til Trondheim kommune 23.02.2024.

Lade Allè 82, andel 30. 3 etg, 2-roms, 51 m². Innskudd kroner 2.344.608. Felleskostnader per måned kroner 7.676. Visning tirsdag 20.02.2024 klokken 13.00-14.00 Ta kontakt med Heimdal Eiendomsmegling AS v/ Roger Mostervik Rones 45 90 54 95 / rr@hem.no for informasjon og påmelding til visning. Søknadsfrist til Trondheim kommune 23.02.2024.

Karolinerveien 13, andel 21. 1 etg, 2-roms, 59 m². Innskudd kroner 1.725.594. Felleskostnader per måned kroner 10.106. Visning mandag 26.02.2024 klokken 13.00-14.00. Ta kontakt med Heimdal Eiendomsmegling AS v/ 45 90 54 95 / rr@hem.no for informasjon og påmelding til visning. Søknadsfrist til Trondheim kommune 01.03.2024. 

Kjøper skal godkjennes av Trondheim kommune. Søknad om godkjenning leveres på Trondheimsporten, Sorgenfriveien 13 eller sendes Trondheim kommune, Helse- og velferdskontor Lerkendal, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim.

Omsorgstjenester følger ikke automatisk med boligen. Dette må det søkes om hos helse og velferdskontoret.

Kommunen har ingen venteliste for personer som ønsker å kjøpe omsorgsbolig. Interesserte må selv følge med i annonsering av slike boligsalg. Når kommunen har godkjent en interessent som kjøper av privat omsorgsbolig, foregår eiendomshandelen direkte mellom kjøper og selger/eiendomsmegler.

Innskuddet fremgår av annonsen og er fastsatt av offentlig godkjent takstmann for selgers regning (ifølge det enkelte borettslags vedtekter). I tråd med borettslagsloven skal borettslagets styre godkjenne ny andelseier. Slik godkjenning kan ikke overprøve kommunens godkjenning av bolig- og helsemessige behov.

Søknad

Kommunen skal påse at omsorgsboliger kjøpes av personer med behov for slik bolig. Interesserte kjøpere må derfor fylle ut et godkjenningsskjema med bolig- og helseopplysninger (PDF).

Søknaden leveres på Trondheimsporten (Sorgenfriveien 13) eller sendes i posten til:

Trondheim kommune
Helse- og velferdskontor Lerkendal
Postboks 2300 Torgarden
7004 TRONDHEIM

Helse- og velferdskontor Lerkendal godkjenner og prioriterer ny kjøper utfra bolig- og omsorgsbehov. Helse- og velferdskontor Lerkendal gir tilbakemelding til alle som meldte interesse for å kjøpe boligen og til selger/eiendomsmegler.

Søknadsskjema - godkjenning med bolig- og helseopplysninger (PDF)

Oversikt over private omsorgsboliger

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål angående kjøp av privat omsorgsbolig og søknadsprosessen, ta kontakt med Boligtildeling ved

  • Kari Anne Jensen, tlf. 90 12 59 96
  • Astrid Homme Utgaard, tlf. 47 70 86 72
  • Helse- og velferdskontor Lerkendal, tlf. 72 54 64 00

Du kan også sende en e-post til bolig.hv-lerkendal@trondheim.kommune.no.

Vi tar kun imot søknader til konkrete utlyste boliger og vi tar ikke imot søknader per e-post.

Skal du selge bolig?

Dersom du skal selge en privat omsorgsbolig, ber vi om at alle bestillinger sendes på e-post til postmottaket vårt. Vi trenger opplysninger om hvilken adresse og andelsnummer som skal selges. Antall rom, kvadratmeter og etasje. Felleskostnader per måned og ny takst. Vi må også ha navn, adresse og kontaktinformasjon til selger. Vi anbefaler bruk av megler.

Trondheim kommune annonserer gratis i lørdagsutgaven av Adresseavisen, samt på våre hjemmesider. Vi informerer saksbehandlerne ved Helse og velferdskontorene om private omsorgsboliger som er for salg, men vi har ingen venteliste. Ring oss gjerne dersom du har ytterligere spørsmål.

Sist oppdatert: 20.02.2024

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk0007MX