Hjem Strindheim skole

Strindheim skole

Kontakt Strindheim skole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Ny på skolen?

Les mer om skolestarter

Plan for et godt skolemiljø

Følge opp, håndtere, forebygge og fremme

Regnbuen

Hvem er vi?

Regnbuen ved Strindheim skole, er et av fem «smågruppetilbud» i Trondheim kommune. Elevene har sammensatte og omfattende hjelpebehov, og elever fra hele kommunen kan søke plass. Vi har plass til fem elever.

Opplæringstilbudet

Vi har som mål å gi elevene et helhetlig opplæringstilbud i en inkluderende skole. Alle elever tilhører sin gruppe og trinn, men deltar i den ordinære undervisningen ut fra forutsetninger og behov.

Vi legger til rette for et språkmiljø der elevene skal føle mestring, og en opplevelse av å forstå og bli forstått. Tilrettelegging av opplæringen tar utgangspunkt i Kunnskapsløftet, med individuelle kompetansemål for den enkelte.

Vi legger vekt på et fysisk miljø med kommunikasjonsmateriell og hjelpemidler tilgjengelig.

Regnbuen har tilrettelagte lokaler med kjøkken, treningsrom, grupperom og sanserom. Det er takheis i de fleste rom og badet er godt tilrettelagt med hev-/senkbar stellebenk og vask.

Personalgruppen har pedagogisk og helsefaglig bakgrunn, med bred kompetanse og lang erfaring.

Regnbuen omfatter både skole og skolefritid (SFO) til og med 7. trinn.

Samarbeidspartnere i hjelpeapparatet
 • Hjelpemiddelsentralen
 • Tronsletten habiliteringssenter

Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU)

 • Avlastningstjenesten for barn og unge
 • Helseteam for barn og unge
 • Barne og familietjenesten
 • Fysioterapitjenesten
 • Ergoterapitjenesten
 • Trøndelag ortopediske verksted, TOV
 • Statlig spesialpedagogisk tjeneste (STATPED midt)
Praktisk informasjon

Søknad til Regnbuen går gjennom Fagenhet for oppvekst og utdanning, og det er nærskolen som søker for eleven i samarbeid med foreldre.

Dalgård skole og ressurssenter foretar vurderingene i søknadsprosessen, som igjen sendes til Fagenhet for oppvekst og utdanning.

Søknadsskjema

Du kan søke om skoleskyss hvis du har behov for det.

«Har eleven fått innvilget skoleskyss med ledsager, vil Regnbuen stille med dette. Ledsagertjenesten starter og slutter på skolen, innenfor åpningstidene. Vi følger SFOs åpningstider, 07.15-16.30.»

Skolefritidsordningen er gratis fra 5. skoletrinn.

Vi tar gjerne imot besøk av barn og foreldre, ansatte i barnehage og andre i hjelpeapparatet som er interessert i å se på tilbudet.

SFO

Verdt å vite om SFO (brosjyre)

Kontaktinfo SFO

Avdelingsleder SFO: Stian Rosvoll telefon 72 54 10 00

 • SFO 1. trinn: 48 25 75 59
 • SFO 2. trinn: 48 24 73 96
 • SFO 3. trinn: 48 26 54 42
 • SFO 4. trinn: 48 23 62 78
Studiedager SFO

SFO og Regnbuen har stengt og studiedager disse dagene i 2021:

 • 29.01.2021
 • 14.05.2021
 • 18.06.2021

Vedtekter for SFO

Sommerstengt

Skolefritidsordningene i Trondheim stenger de to første ukene i sommerens fellesferie for alle barn uansett plasstype. Dette er ukene 28 og 29 i 2021 (fra 12. - 23. juli).

Korttidsplassen i hele skolefrie uker

I skolefrie uker har barn med korttidsplass (inntil 12 timer) tilgang til 3 hele dager på mandag, tirsdag og onsdag. Dette betyr at korttidsplassen ikke kan benyttes på torsdager og fredager i skolens høst-, vinter- og sommerferier. For de som har hel plass kan alle dager benyttes i ferier, så lenge vi har åpent.

Helsesøster

Mari L. Woldseth, telefon 95 26 34 93.

Merete Solheim Lien, telefon 91 67 27 31.

Til stede på Strindheim skole mandag, onsdag, torsdag og fredag.

FAU/Brukerråd

Les mer om FAU/Brukerråd

Send e-post til Strindheim FAU

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Facebook

Se Strindheim skole på Facebook

Strindheim skoles musikkorps

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Strindheim skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 08.03.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006