Strindheim skole

Kontakt Strindheim skole

Se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Ny på skolen?

Les mer om skolestarter

Plan for et godt skolemiljø

Følge opp, håndtere, forebygge og fremme

Regnbuen

Hvem er vi?

Regnbuen ved Strindheim skole, er et av fem «smågruppetilbud» i Trondheim kommune. Elevene har sammensatte og omfattende hjelpebehov, og elever fra hele kommunen kan søke plass. Vi har plass til fem elever.

Opplæringstilbudet

Vi har som mål å gi elevene et helhetlig opplæringstilbud i en inkluderende skole. Alle elever tilhører sin gruppe og trinn, men deltar i den ordinære undervisningen ut fra forutsetninger og behov.

Vi legger til rette for et språkmiljø der elevene skal føle mestring, og en opplevelse av å forstå og bli forstått. Tilrettelegging av opplæringen tar utgangspunkt i Kunnskapsløftet, med individuelle kompetansemål for den enkelte.

Vi legger vekt på et fysisk miljø med kommunikasjonsmateriell og hjelpemidler tilgjengelig.

Regnbuen har tilrettelagte lokaler med kjøkken, treningsrom, grupperom og sanserom. Det er takheis i de fleste rom og badet er godt tilrettelagt med hev-/senkbar stellebenk og vask.

Personalgruppen har pedagogisk og helsefaglig bakgrunn, med bred kompetanse og lang erfaring.

Regnbuen omfatter både skole og skolefritid (SFO) til og med 7. trinn.

Samarbeidspartnere i hjelpeapparatet
  • Hjelpemiddelsentralen
  • Tronsletten habiliteringssenter

Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU)

  • Avlastningstjenesten for barn og unge
  • Helseteam for barn og unge
  • Barne og familietjenesten
  • Fysioterapitjenesten
  • Ergoterapitjenesten
  • Trøndelag ortopediske verksted, TOV
  • Statlig spesialpedagogisk tjeneste (STATPED midt)
Praktisk informasjon

Søknad til Regnbuen går gjennom Fagenhet for oppvekst og utdanning, og det er nærskolen som søker for eleven i samarbeid med foreldre.

Dalgård skole og ressurssenter foretar vurderingene i søknadsprosessen, som igjen sendes til Fagenhet for oppvekst og utdanning.

Søknadsskjema

Du kan søke om skoleskyss hvis du har behov for det.

«Har eleven fått innvilget skoleskyss med ledsager, vil Regnbuen stille med dette. Ledsagertjenesten starter og slutter på skolen, innenfor åpningstidene. Vi følger SFOs åpningstider, 07.15-16.30.»

Skolefritidsordningen er gratis fra 5. skoletrinn.

Vi tar gjerne imot besøk av barn og foreldre, ansatte i barnehage og andre i hjelpeapparatet som er interessert i å se på tilbudet.

SFO

Vedtekter for SFO

Kontaktinfo SFO

Avdelingsleder SFO: Stian Rosvoll telefon 72 54 10 00.

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Helsesykepleiere ved Strindheim skole er Emilie og Sunniva.Helsesykepleier er en del av skolehelsetjenesten sammen med fysioterapeut, ergoterapeut og skolelege.

Helsesykepleiere

Emilie Lundstadsveen (hovedkontakt)
Mobil:  90 69 84 76
E-post: maren.emilie.lundstadsveen@trondheim.kommune.no
Til stede mandag, onsdag, torsdag og fredag

Sunniva Hamansen
Mobil: 90 91 54 85
E-post: sunniva.hamansen@trondheim.kommune.no
Til stede mandag, torsdag og fredag i partallsuke.

Helsesykepleier sitt kontor finner du ved administrasjonen på skolen.

Fysioterapeut

Kristin Bårdsen, telefon 48 16 56 07
E-post: kristin.bardsen@trondheim.kommune.no

Ergoterapeut

Anne Mette Hagen, telefon 99 11 73 55
E-post: anne.mette.hagen@trondheim.kommune.no

Du må ikke sende personsensitiv informasjon på e-post.

FAU/Brukerråd

Les mer om FAU/Brukerråd

Send e-post til Strindheim FAU

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Facebook

Se Strindheim skole på Facebook

Strindheim skoles musikkorps

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Strindheim skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 011090

Sist oppdatert: 28.09.2023

011090

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0002C3