Hjem Strindheim skole

Strindheim skole

Kontakt Strindheim skole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Se veiledninger for meldeboka.

Ny på skolen? 

Les mer om skolestarter 

Plan for et godt skolemiljø

Følge opp, håndtere, forebygge og fremme

Regnbuen

Hvem er vi?

Regnbuen ved Strindheim skole, er et av 5 «smågruppetilbud» i Trondheim kommune. Elevene har sammensatte og omfattende hjelpebehov, og elever fra hele kommunen kan søke plass. Vi har plass til 5 elever.

Opplæringstilbudet

Vi har som mål å gi elevene et helhetlig opplæringstilbud i en inkluderende skole. Alle elever tilhører sin gruppe og trinn, men deltar i den ordinære undervisningen ut fra forutsetninger og behov.

Vi legger til rette for et språkmiljø der elevene skal føle mestring, og en opplevelse av å forstå og bli forstått. Tilrettelegging av opplæringen tar utgangspunkt i Kunnskapsløftet, med individuelle kompetansemål for den enkelte.

Vi legger vekt på et fysisk miljø med kommunikasjonsmateriell og hjelpemidler tilgjengelig.

Regnbuen har tilrettelagte lokaler med kjøkken, treningsrom, grupperom og sanserom. Det er takheis i de fleste rom og badet er godt tilrettelagt med hev-/senkbar stellebenk og vask.

Personalgruppen har pedagogisk og helsefaglig bakgrunn, med bred kompetanse og lang erfaring.

Regnbuen omfatter både skole og skolefritid (SFO) til og med 7.trinn.

Rammeplan Regnbuen

Samarbeidspartnere i hjelpeapparatet
  • Hjelpemiddelsentralen
  • Tronsletten habiliteringssenter,

Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU)

  • Avlastningstjenesten for barn og unge
  • Helseteam for barn og unge
  • Barne og familietjenesten
  • Fysioterapitjenesten
  • Ergoterapitjenesten
  • Trøndelag ortopediske verksted, TOV
  • Statlig spesialpedagogisk tjeneste (STATPED midt)
Praktisk informasjon

Søknad til Regnbuen går gjennom Oppvekstkontoret, og det er nærskolen som søker for eleven i samarbeid med foreldre.

Dalgård skole og ressurssenter foretar vurderingene i søknadsprosessen, som igjen sendes til Oppvekstkontoret.

Søknadsskjema 

Ved ønske om skoleskyss, kan man søke om dette.

«Har eleven fått innvilget skoleskyss med ledsager, vil Regnbuen stille med dette. Ledsagertjenesten starter og slutter på skolen, innenfor åpningstidene. Vi følger SFO`s åpningstider, 07.15 – 16.30.»

Skolefritidsordningen er gratis fra 5. skoletrinn.

Vi tar gjerne imot besøk av barn og foreldre, ansatte i barnehage og andre i hjelpeapparatet som er interessert i å se på tilbudet. 

SFO

Verdt å vite om SFO (brosjyre)

Kontaktinfo SFO

Avdelingsleder SFO: Stian Rosvoll tlf. 72 54 10 00

SFO barn født 2011: 48 23 62 78
SFO barn født 2010: 48 25 75 59  
SFO barn født 2009: 48 24 73 96 
SFO barn født 2008: 48 26 54 42

Studiedager SFO

For at bildet skal bli komplett har vi tatt med studiedagene for SFO og Regnbuen for 2018. Da er SFO STENGT.

fre 26 jan 2018
fre 18 mai 2018
fre 22 juni 2018
tor 16 aug 2018
fre 17 aug 2018

Det er kommet nye vedtekter for SFO som blir gjeldene for oss fra 1.1.2018.

Sommerstengt

Det som er nytt er at SFOene i Trondheim stenger de to første ukene i sommerens fellesferie for alle barn uansett plasstype. Dette er ukene 28 og 29 i 2018 (fra 9.juli-20.juli).

Korttidsplassen i hele skolefrie uker

Det som også er nytt er at i skolefrie uker har barn med korttidsplass (inntil 12 timer) tilgang til 3 hele dager på mandag, tirsdag og onsdag. Dette betyr i praksis at kortidsplassen ikke kan benyttes på torsdager og fredager i skolens høst-, vinter- og sommerferier. I 2018 er dette følgende datoer:

Datoer

22.02 (vinterferie)
05.07 (sommerferie)
02.08 (sommerferie)
11.10 (høstferie)
23.02 (vinterferie)
06.07 (sommerferie)
03.08 (sommerferie)
12.10 (høstferie)
28.06 (sommerferie)
26.07 (sommerferie)
09.08 (sommerferie)
29.06 (sommerferie)
27.07 (sommerferie)
10.08 (sommerferie)

Presisering: For de som har helplass kan alle dager benyttes i ferier, så lenge vi har åpent. 

Helsesøster

Mari L. Woldseth, telefon 952 63 493.

Tilstede Strindheim skole
Mandager, tirsdager og onsdager og fredager

FAU/Brukerråd

Les mer om FAU/Brukerråd

Send e-post til Strindheim FAU

Facebook

Se Strindheim skole på Facebook

Strindheim skoles musikkorps

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Strindheim skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 03.09.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?