Skolehelsetjenesten

Barneskole

Informasjon om tilbudet fra skolehelsetjenesten til alle i barneskolen.

Ungdomsskole

Informasjon om tilbudet fra skolehelsetjenesten til alle i ungdomsskolen.

Videregående skole

Informasjon om tilbudet fra skolehelsetjenesten til alle i videregående skole.

Helsestasjon for ungdom (HFU)

Her finner du informasjon om helsestasjon for ungdom (HFU).

Kompetansesenter for kjønn og seksualitet (KKS)

Hos oss kan du ta opp alle typer tema og spørsmål rundt seksuell helse, seksuell identitet, kjønn og seksuell orientering.

Hva er skolehelsetjenesten?

Skolehelsetjenesten er en lovpålagt, tverrfaglig tjeneste og finnes på alle skoler i Trondheim.

Hva gjør skolehelsetjenesten?

Skolehelsetjenesten har hovedfokus på helsefremmende og forebyggende arbeid. Alle elever får tilbud etter et fast program, og enkeltelever følges opp etter behov. Vi har undervisning og veiledning i grupper og klasser. Vi deltar også på enkelte foreldremøter. Ved akutt sykdom må fastlege kontaktes. Tjenesten er gratis.

Skolehelsetjenesten tar utgangspunkt i nasjonale faglige retningslinjer i sitt arbeid.

Hvordan kontakte oss?

Både elever, foreldre, lærere og andre kan ta kontakt direkte uten henvisning. Se din skole for kontaktinformasjon.

Barneskole

Ungdomsskole

Videregående skole

A03-P1-EPI004