Bakgrunn

Bakgrunn

En voksenhånd og en barnehånd på svart bakgrunn

Foreldreaktiv tilvenning til barnehagen - Trondheimsmodellen er utviklet gjennom folkehelseprosjektet “Liten og ny i barnehagen”, som var Trondheim kommunes prosjekt i Program for folkehelse 2017 - 2023. I prosjektperioden samarbeidet Trondheim kommune med RKBU - Midt Norge (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge- psykisk helse og barnevern, NTNU). Prosjektets målsetting var å utvikle en kunnskaps- og erfaringsbasert modell for tilvenning til barnehagen for de yngste barna.

I løpet av prosjektperioden ble femdagers foreldreaktiv tilvenning prøvd ut og evaluert i en trinnvis modell. Foreldre og ansatte bidro hvert år med tilbakemeldinger som la grunnlaget for neste års utprøving. Spyttprøver med måling av stresshormonet kortisol var «barnets stemme» i prosjektet.

I løpet av prosjektperioden er det utviklet en tilvenningsmodell til barnehagen for de yngste barna som består av tre faser. Første fase er før barnet begynner i barnehagen, og innebærer opplæring av ansatte, organiserte besøk i barnehagen for foreldre og barn, foreldremøte og foreldresamtale. Andre fase er når barnet begynner i barnehagen, da er foreldre sammen med barnet i barnehagen i minimum fem dager, og fokuset er en gradvis overgang fra foreldrene har alt ansvaret for barnet til de ansatte tar mer og mer over ansvaret. Fase tre er barnets første tid uten foreldre i barnehagen, der gode rutiner, relasjonsbygging og barnets trivsel vektlegges.
Foreldreaktiv tilvenning til barnehagen bygger på teori om overganger og små barns utvikling, samt forsknings- og erfaringsbasert kunnskap fra norske, svenske og danske barnehager.

I mars 2023 vedtok bystyret i Trondheim å innføre tilvenningsmodellen i alle kommunale barnehager og private som ønsker det.

Nyttige lenker

 

Sist oppdatert: 14.03.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward