Foreldreveiledningsgrupper

Foreldreveiledningsgrupper

Hvordan kan du få et enda bedre forhold til barnet ditt?

Bli med i en ICDP foreldregruppe, en uformell møteplass i din bydel! ICDP står for international child development program og er utviklet av professor Karsten Hundeide.

Som foreldre har vi mange gleder og utfordringer. I en travel hverdag kan det bli lite tid til å tenke over hvordan vi opptrer i foreldrerollen og over hvor viktige vi er for barna våre. I ICDP foreldregrupper legges det til rette for å møte andre foreldre, dele erfaringer og drøfte gleder og utfordringer når det gjelder forholdet mellom barn og foreldre. ICDP gruppe er for deg som:

  • Er nysgjerrig på hvordan du kan få et enda bedre forhold til barnet ditt
  • Er interessert i hvordan du kan støtte og hjelpe barnet ditt til en best mulig utvikling
  • Vil vite hvordan andre foreldre løser vanlige utfordringer
  • Har lyst til å dele tankene og ideene dine med andre
Les mer om ICDP grupper i barnehager

Gruppene følger et opplegg der ulike temaer blir tatt opp, med heftet “Åtte tema for godt samspill” som utgangspunkt. Vi diskuterer spørsmål som:

  • Hva slags foreldre ønsker vi å være?
  • Når får vi til det gode samspillet?
  • Hvordan kan vi gjøre mer av det som fungerer?

Målsettingen er å finne tryggheten og bekreftelsen på at vi er gode foreldre ved at vi blir mer bevisste på hva vi gjør som er bra for barna.

Gruppene tar utgangspunkt i samtaler og øvelser, samt ideer eller oppgaver du prøver ut hjemme med barnet ditt. Målet er at dette vil gi deg hjelp og inspirasjon til å finne dine løsninger for deg og ditt barn.

De fleste gruppene møtes åtte ganger, hvert møte på 1 ½ time. Opplegget er utarbeidet av ICDP-stiftelsen.

Trondheim kommune legger til rette for at alle foreldre som ønsker det, får tilbud om å delta i en ICDP gruppe i sin bydel. Gruppene er tilpasset foreldre med barn i alderen 0 - 18 år. Ved behov setter vi opp grupper på engelsk eller andre språk hvis det er nok påmeldte.

Hvis du ønsker å melde deg på en gruppe eller melde din interesse, kan du fylle ut dette påmeldingsskjemaet.

Bufdir har siden 2006 vært ansvarlig for implementering av programmet i Norge.

Ved spørsmål ta kontakt med en av ICDP koordinatorene:

Anette Syvertsen-Wiig (Øya Barnehager),

Hege Beate Sivertsen (Øvre Sjetnan barnehager),

 

ICDP for foreldre til barn med funksjonsvariasjoner

Fra vårsemesteret i 2024 vil Trondheim kommune tilby ICDP-grupper til foreldre/omsorgsgivere til barn med nedsatt funksjonsevne/funksjonsvariasjoner. Dette er et foreldrestøttende tilbud til foreldre/omsorgsgivere til barn som har sykdom, funksjonsnedsettelse eller funksjonsvariasjoner som gjør at barnet har behov for ekstra oppfølging og støtte i hverdagen. Det stilles ingen krav til diagnoser hos barnet, henvisning eller dokumentasjon for å få delta i en gruppe.


Målet er å implementere og etablere et varig foreldrestøttende tilbud om ICDP for omsorgsgivere til barn med funksjonsnedsettelser. Vi erfarer at foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne har behov for fellesskap, nettverk, omsorg og støtte. Gjennom å tilby ICDP-versjonen til denne målgruppen, har vi tro på at foreldre får styrket sin mestringsfølelse i foreldrerollen og får et utvidet støttende nettverk.


ICDP er forkortelse for International Child Development Programme. ICDP brukes til veiledning av foreldre/foresatte og andre omsorgsgivere som jobber med barn i alderen 0-18 år. Programmet bygger på en bevisstgjørende og sensitiviserende metodikk, og fokuserer på foreldrenes/omsorgsgivers rolle og kvaliteten i samspill med barna/ungdommen. ICDP-programmet
legger til rette for at foreldre og andre omsorgsgivere kan møtes for å ta opp spørsmål og utveksle erfaringer. I tillegg fokuseres det på å bli mer bevisste på det vi gjør i samspillet med barna, og
som er bra for deres utvikling. Vi går gjennom åtte tema for godt samspill, og knytter temaene opp mot konkrete erfaringer fra hverdagen.


Gruppene vil møtes åtte ganger og hvert møte varer 1,5-2 timer. Det er plass til 8 foreldre/omsorgsgivere i hver gruppe. Gruppene vil ledes av to veiledere som har opplæring i ICDP. Det vil starte flere ICDP-grupper i løpet av vårsemesteret, så ukedag og tidspunkt for oppmøte vil variere i de ulike gruppene. De fleste gruppene tar sikte på oppstart i løpet av mars 2024.


Hvis du ønsker å melde din interesse for deltakelse og få tilsendt informasjon om oppstart av nye grupper, kan du følge denne lenken: ICDP foreldregrupper - funksjonsnedsettelser/funksjonsvariasjoner

Ved spørsmål, ta kontakt med en av koordinatorene:
Anette Syvertsen-Wiig (Øya Barnehager)

Hege Beate Sivertsen (Øvre Sjetnan barnehager)

 

Sist oppdatert: 08.07.2024

Fant du det du lette etter?