Byutviklingsstrategi for Trondheim - strategi for areal- og transportutvikling fram mot 2050

Byutviklingsstrategi for Trondheim - strategi for areal- og transportutvikling fram mot 2050

Trondheim bystyre vedtok 9. desember 2020 Byutviklingsstrategi for Trondheim med mål for areal- og transportutviklingen i kommunen fram mot 2050. Strategien inneholder strategikart, mål, fem delstrategier og aktuell virkemiddelbruk. Strategien legges til grunn for kommunens videre arbeid med byutvikling.

Mer informasjon om kunnskapsgrunnlaget og prosessen.

Sist oppdatert: 05.04.2022

Fant du det du lette etter?