Hvor langt har vi kommet?

Hvor langt har vi kommet?

Kommunen har ulike roller i utviklingen av bycampus. Vi er både samarbeidspartner, medansvarlig og planmyndighet. Til slutt vedtar bystyret de endelige reguleringsplanene for den nye campusutbygginga.

Flyfoto av Studentersamfundet og Elgeseter i retning sør.

Trondheim kommune har vedtatt egne mål for utbygginga av bycampus som bygger på kommunes allerede vedtatte samfunnsmål og mål for byutviklingen.

Mål og planer

De ulike premissene og målene er underordnet fire hovedmål:

  • En attraktivt og levende bycampus
  • Bærekraftig bymiljø
  • Sosial bærekraft og folkehelse
  • Samarbeid

Mål for samarbeid:

  • Tett samarbeid basert på åpenhet, kunnskapsdeling og dialog med alle aktører i alle faser.
  • Samarbeid basert på åpenhet, kunnskapsdeling og dialog med alle aktører i alle faser av plan- og utbyggingsprosjekter og i andre prosjekt som er relevante for utviklingen av bycampus. Studentperspektivet skal være med i arbeidet med planer og prosjekter.
  • Krav som stilles fra myndighetene må avklares tidlig.

Bystyret fastsatte et eget planprogram for universitets- og campusformål i Bycampus Elgeseter og en Veiledende plan for offentlige rom og forbindelser i Bycampus Elgeseter (VPOR) 25.april 2019. 

Planprogram, VPOR og politiske saker legger føringer for det videre arbeidet med reguleringsplaner for campusutvikling på Elgeseter og rundt Gløshaugen.

Planprogram

Planprogrammet for universitets- og campusformål i Bycampus Elgeseter legger føringer for hvordan planprosesser skal gjennomføres i Bycampusområdet og sier hvilken kunnskap som skal legges til grunn for planleggingen.

Planprogrammet ble vedtatt av Bystyret 25. april 2019 og er sammen med den veiledende planen for offentlig rom og forbindelser i Bycampus Elgeseter (VPOR) det som skal ivareta fellesskapets interesser og tydeliggjøre forventninger til  fremtidige reguleringsplanprosesser.

Veiledende plan for offentlige rom og forbindelser (VPOR)

Veiledende plan for offentlige rom i Bycampus Elgeseter bygger på kommunes mål for utbygging av Trondheims Bycampus og Stedsanalysen for Bycampus.

Den veiledende planen har vedlegg, som ligger til grunn for planlegging i området:

Les mer informasjon om VPOR.

NTNU campussamling

I løpet av de kommende årene gjennomfører NTNU flere store utviklingsprosjekt. Fremtidens bygg og arealer skal gi bedre vilkår for kjerneoppgavene; utdanning og læringsmiljø, forskning, kunstnerisk virksomhet, innovasjon og nyskaping og formidling.

Mer informasjon om NTNU campussamling.

Sist oppdatert: 11.05.2022

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward