Hjem Bygg, kart og eiendomTemaplaner, prosjekter og utredningerPlanprogram for samlet campus i Trondheim

Planprogram for samlet campus i Trondheim

 Bilde: Skråfoto av hovedbygning.

Planprogram og Veiledende plan for offentlige rom og forbindelser (VPOR) for Bycampus Elgeseter Trondheim


Trondheim er vertsby for Norges største universitet, NTNU. Når ulike deler av universitetet nå skal samles rundt Gløshaugen har vi et godt utgangspunkt for å skape en unik, byintegrert campus. Visjonen vår er å lage Nordens mest attraktive og levende bycampus.

Trondheim kommune har vært en aktiv støttespiller siden 2003 for å realisere hovedidéen om å samle NTNUs campus bynært. Det er vi fortsatt.

Nå er prosjektet i en avklaringsfase der også Trondheim kommunes rolle som planmyndighet trer inn. Vi har sammen med NTNU valgt en modell, Planprogram med Veiledende plan for offentlige rom og forbindelser (VPOR), fordi den modellen ivaretar fremdrift, den gir en tilstrekkelig forutsigbarhet og fleksibilitet, og den legger opp til åpne prosesser og fortløpende avklaringer. Det har etter vår oppfatning vært et riktig valg i denne saken. Dette underbygges av følgende:

  • Planprogram og VPOR leveres til fastsetting i henhold til tidsplan satt opp i samråd med NTNU og Statsbygg.
  • Prosjektet har utviklet seg underveis, innspill fra politikere, samarbeidspartnere og befolkning har blitt hørt, og risikoen fram mot detaljregulering er tatt vesentlig ned.
  • Trafikkanalyser og utarbeiding av VPOR har fått opp et bilde av hva som trengs for å sikre helhetlig og velfungerende transportnett, gatestruktur og byrom, som igjen gir en forutsigbarhet for alle som har utbyggingsplaner i området.

Rådmannens forslag til Planprogram for universitets- og campusformål i Bycampus Elgeseter og Veiledende plan for offentlige rom og forbindelser i Bycampus Elgeseter (VPOR) er nå sendt til politisk behandling for fastsetting i Bystyret 25. april.

Planprogrammet med vedlegg kan du lese her (det tar litt tid å laste ned).
Veiledende plan med vedlegg kan du lese her.

Forslag til planprogram har vært på høring i to omganger, henholdsvis 06.03.-04.05.2018 samt at tilleggsutredningene ble hørt 25.09.-09.11.2018. Les mer på NTNU campusutvikling.

Forslag til veiledende plan for offentlige rom og forbindelser i Bycampus Elgeseter (VPOR bycampus) var ute på høring 27. november 2018 - 20. januar 2019. Les mer på Bycampus Elgeseter Trondheim.

---
Planprosess
I formannskapet 7.6.2017 ble det bestemt, i saken ”NTNUs campusutvikling i Trondheim, videre planprosess”, at det skal utarbeides et planprogram som beskriver alternativer, og i sluttbehandlingen tar stilling til foretrukket overordnet konsept. Det ble også besluttet at «(...) sammen med planprogrammet, eventuelt før første reguleringsplan igangsettes, skal det foreligge et kvalitetsprogram for offentlige rom og forbindelser, som skal legges til grunn for kvaliteter i nødvendige infrastruktur- og uteromstiltak. Et slikt program skal danne grunnlaget for rekkefølgekrav i påfølgende reguleringsplaner. Kvalitetsprogrammet skal fastsettes av Trondheim kommune som planmyndighet.» PS 0141/17

 

 

Sist oppdatert: 25.02.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?