Området i dag

Området i dag

Trondheim kommune ved Byplankontoret har utarbeidet en egen Stedsanalyse for Bycampus. En stedsanalyse er en systematisering av kunnskap for å forstå stedets historie, situasjon og fremtidsmuligheter.

Hovedbygningen på Gløshaugen.

Kunnskap om området og mål for videre arbeid

Stedsanalysen er et levende dokument som skal tilgjengeliggjøre relevant kunnskap om området. Stedsanalysen bygger på hovedmålene fra Trondheim kommunes mål for Bycampus.

Sammen med målene vil stedsanalysen ligge til grunn for det videre arbeidet med kommunens planer i området. Analysen er kunnskapsunderlag for VPOR bycampus.

Hvor er bycampus?

Bycampus kaller vi byområdet mellom Stavne-Leangenbanen og Kongens gate på Kalvskinnet.

Regjeringen har besluttet at dagens universitetsvirksomhet på Dragvoll, samt universitetets utviklingsmuligheter, skal falle inn under bycampus.

Det betyr at over 30 000 studenter og 6650 ansatte vil ha sitt arbeidssted her, en økning på om lag 9000 studenter og 1000 ansatte.

NTNU har etter faglige og organisatoriske vurderinger anbefalt sitt styre at hoveddelen av nye campusbygg skal ligge i Elgeseter-området.

Sist oppdatert: 10.06.2022

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward