Gatebruksplan for Midtbyen

Gatebruksplan vedtatt

Gatebruksplan for Midtbyen ble vedtatt av Bystyret 25. mars 2021.

        Gatebruksplan for Midtbyen - vedtatt plan (63 Mb)

Hensikten med Gatebruksplan for Midtbyen er å skape bedre rammer for opphold og å bedre fremkommeligheten for gående, syklende og kollektivreisende. Gatebruksplanen skal vise hvordan prioriteringen av alle disse brukergruppene skal gjenspeiles i bruken av arealene i sentrum.

Mer informasjon finnes på nettsiden FramtidsTrondheim

Gatebruksplan av 2007

Gatebruksplanen av 2007 er en plan for bruken av gatene i Midtbyen etter åpningen av Nordre avlastningsveg i 2009. Mindre gjennomgangstrafikk gir rom for et mer oversiktlig vegsystem og bedre forhold for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikanter. Planen viser tiltak på kort og lang sikt.

Sist oppdatert: 07.06.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006