Gatebruksplan for Midtbyen

Gatebruksplan for Midtbyen

Hensikten med Gatebruksplan for Midtbyen er å skape bedre rammer for opphold og å bedre fremkommeligheten for gående, syklende og kollektivreisende. Gatebruksplanen skal vise hvordan prioriteringen av alle disse brukergruppene skal gjenspeiles i bruken av arealene i sentrum.

Gatebruksplan vedtatt 2021

Gatebruksplan for Midtbyen ble vedtatt av Bystyret 25. mars 2021.

        Gatebruksplan for Midtbyen - vedtatt plan (63 Mb)

Mer informasjon finnes på nettsiden FramtidsTrondheim

Forrige gatebruksplan fra 2007

Gatebruksplan fra 2007

Gatebruksplanen fra 2007 er en plan for bruken av gatene i Midtbyen etter åpningen av Nordre avlastningsveg i 2009. Mindre gjennomgangstrafikk gir rom for et mer oversiktlig vegsystem og bedre forhold for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikanter. Planen viser tiltak på kort og lang sikt.

 

Sist oppdatert: 10.05.2022

Fant du det du lette etter?