Temaplan for naturmiljøet

Temaplan for naturmiljøet

Temaplan for naturmiljøet, kopi av forside

Temaplan for naturmiljøet beskrive de utfordringene Trondheim står ovenfor og angir retning for å ta vare på naturmangfoldet fram mot år 2020.

Denne temaplanen ble vedtatt i Bystyret 24. april 2013. Hovedprinsippene fra planen i 2006 videreføres og utvikles mot 2020. Kunnskapsinnhenting og målrettede tiltak vil fortsatt være en viktig del av strategien. Erfaringer fra arbeidet i perioden 2006-2012 tilsier likevel at det er behov for en mer avgrensning og prioritering av forvaltningsmål og tiltak fram mot 2020.

Last ned Temaplan for naturmiljøet i Trondheim - bærekraftig forvaltning mot 2020 (pdf 3,4MB) (Med oppdaterte lenker pr. januar 2017)

Temaplanens fokusområder

  • Ivareta truede og sårbare arter, og naturområder.
  • Sikre god vannkvalitet og økologisk tilstand i elver, bekker, vann og kystvann.
  • Ivareta verdifullt kulturlandskap.
  • Sikre viltets mangfold og samtidig minimalisere konflikt mellom vilt og bysamfunn.
  • Bekjempe og hindre spredning av uønskede fremmede arter.
  • Legge til rette for bærekraftig bruk av naturmiljøet gjennom høsting, rekreasjon og opplevelse.

Denne planen bygger videre på Handlingsprogram for naturmiljøet fra 2006, som inneholdt kortsiktige og langsiktige mål og tiltak.

Sist oppdatert: 09.09.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward