Markaplanen

Markaplanen

Markaplanen er erstattet av Plan for friluftsliv og grønne områder. Den kan du lese her:

Plan for friluftsliv og grønne områder

Markaplanen

Del 1 Visjoner, mål, retningslinjer

Overordnet plan for forvaltningen av markaområdene. Vedtatt i Bystyret 21. november 2002.

Tilhørende kart (i gif-format):

 1. Markaområder i Trondheimsregionen
 2. Områder, grenser, eiendomstyper
 3. Interesser i marka
 4. Områdetyper
 5. Viltområder
 6. Tilrettelegging
  1. Tilrettelegging for friluftsliv
  2. Tilrettelegging - Bymarka
  3. Tilrettelegging - Strindamarka
 7. Soneinndeling for friluftsliv
 8. Evighetsskog

Del 2 Handlingsprogram

 • Sikring av markaområdene
 • Biologisk mangfold > Temaplan for naturmiljøet
 • Skogbruket (jamfør HP for naturmiljøet)
 • Kulturminner, kulturlandskap og bygninger i marka
 • Idrett
 • Handlingsprogram for turfriluftslivet (sti- og løypeplan)
 • Sportsfiske (jamfør HP for naturmiljøet)
 • Jakt og viltstell (jamfør HP for naturmiljøet)
 • Motorferdsel (jamfør HP for naturmiljøet)
 • Brukersamarbeid
 • Tilrettelegging for undervisning
 • Informasjon

Sist oppdatert: 10.07.2024

Fant du det du lette etter?