Brukerveiledning til kulturminnekartet

Brukerveiledning til kulturminnekartet

Til kulturminnekartet

Kulturminnekartet fungerer best på datamaskin med stor skjerm.

Direkte til kulturminnekartet

Du kan også gå inn via kommunens avanserte kart. Der må du velge temakart.

Velg temakart

Viser velg karttype i avansert kart

  • Til venstre for kartet kan du skifte mellom ulike temakart/karttyper.
  • Kulturminnekartet velges fra nedtrekkslista.

Velg utsnitt

  • Søk i felt til venstre eller zoom i knapperad over kartet, for å velge utsnitt.Viser søk og zoom i kartet

Tegnforklaring

Tegnforklaring med info: trondheim.kommune.no/byantikvaren/kartinfo

  • Tegnforklaringa i kartet finner du ved å klikke på fanekort for tegnforklaring og rulle ned til "Kulturminner".

Viser tegnforklaring i kart

Få opp informasjon i kartet

Du får opp mer informasjon når du peker eller klikker forskjellige steder i kartet.

Gul boks med lenker og informasjon

  • Hold musepeker i ro over bygning/område du ønsker å vite mer om: Gul boks kommer opp.

Gul infoboks med lenker i kart

  • Svart tekst er informasjon uten lenke.
  • Blå tekst har lenke til mer informasjon.
  • Når musepeker holdes over en lenke, får det aktuelle kartobjektet lyseblått omriss. Viktig for å forstå hva man får opp informasjon om.

Lenken "Klikk for kulturminneinfo..." viser informasjon om hus, i kartets venstre side. Arbeid med å fylle inn informasjon pågår, så flere av tekstene er foreløpig mangelfulle.

For freda bygninger vises informasjonen i eget vindu i Kulturminnesøk.

Viser lenken "Klikk for kulturminneinfo" i kartet

Lenken "Info om kulturminnekartet" er en generell infoside for hele kulturminnekartet. Lenken går til trondheim.kommune.no/byantikvaren/kartinfo.

Skru kartlag av og på

Lag skrus av og på i tegnforklaringsfeltet til venstre i kartet.

"Tilleggsinfo" og "Under arbeid" har lag som aktivt må skrus på for at de skal vises i kartet. For bedre lesbarhet kan det være best og også skru av noen lag, så ikke alt vises samtidig.

Eksempel: Skru på "Bygg med bilder"

Oransje prikker kommer opp i kartet når det hakes av for "Bygg med bilder".

Viser det å hake av for kartlag som kan skrus på i kart

Se foto i Byantikvarens arkiv

Trykk på lenken "Se foto i Byantikvarens arkiv" i gul boks.

Gul boks vises når musepeker holdes i ro over et hus.

Alternativ måte å få opp bilder: Kartlaget "Bygg med bilder" er skrudd på (se Skru kartlag av og på.) = oransje prikker i kartet. Trykk på oransje prikk eller hold musepeker over den oransje prikken. For å se foto av hus som er grå i kartet(dvs. ikke klasse A,B,C,F), må de oransje prikkene brukes.

Viser "Se foto i Byantikvarens arkiv" i gul boks i kartet

Oversikt over alle bilder av bygningen kommer opp

Oversikt over bildene vises etter å ha trykket på lenken "Se foto i Byantikvarens arkiv" eller på oransje prikk i kartet. Større foto vises når musepeker holdes over et bilde.

Utsnitt fra Byantikvarens fotoarkiv i braArkiv

Tips: Hvis oversiktsvinduet ikke dukker opp: prøv annen nettleser, feks Chrome. Hvis oversiktsvinduet "forsvinner", ligger det nok bak et annet vindu på skjermen.

Til foto

  • Trykk på ikon for "Vis dokument med 1 side":

Trykk på ikon for "Vis dokument" for å komme til foto

For best oppløsning, gå videre til originalfil

  • Trykk på ikonet “Vis original”, øverst til høyre. Original jpg-fil kommer da opp i egen fane.

Til original fil: trykk på "Vis original" øverst til høyre

Velg f.eks. "zoom til sidenivå" for å se bildet i større format.

Kopier originalfil

Trykk på diskett øverst til høyre for å laste ned originalfoto.

Finn reguleringsplan

I kulturminnekartet er områder som er regulert til bevaring, vist med svart vertikal skravur.

Det gjelder bestemmelser om vern innenfor slike områder.

Det er disse reguleringsbestemmelsene, som sammen med plankartet, er reguleringsplanen.

Slik finner du gjeldene reguleringsplan:

Skift til karttype "Reguleringsplaner"

Velg fra nedtrekkslista.

Viser skift karttype i venstre marg til Reguleringsplaner

Trykk på linjen "r....Navn på reguleringsplan" i gul boks

Gul boks kommer opp når musepeker holdes i ro. Trykk på lenke i gul boks; lenke til reguleringsplaner starter med: r

Viser gul boks i kart hvor du trykker på lenke til reguleringsplan

Trykk på "Bestemmelser" i venstre marg

Bestemmelsene kommer opp i eget vindu. "Kart/Tegninger" er lenke til reguleringskartet. Se aktuelt kart for tegnforklaring.

Viser at du trykker på Bestemmelser i venstre felt for å få opp reguleringsbestemmelser

Skråfoto

Husikon for å få opp skråfoto i kartet.

Velg huset på knapperaden for å få opp skråfoto.

Til Bygg, kart og eiendom

Temasiden Bygg, kart og eiendom har mer om kommunens karttjenester.

Til Byantikvarens forside

Sist oppdatert: 24.02.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward