Gamle kart

Lenker til gamle kart - digitalt tilgjengelig 

Trondhjemskart i nytrykk 1695-1909

Byantikvaren selger kartsett med åtte gamle kart over Trondheim

Kartene er utgitt av Trondheim kommune, Byantikvaren mellom 1984 og 2011, i samarbeid med: 

  • Kartverket
  • Trondheims historiske forening
  • Strinda historielag
  • Trondheim kommune, Kart- og oppmålingskontoret

Kart 1 - ca. 1695

Udatert kart over byen og omegn.

Originalen finnes i Riksarkivet.
Nytrykk i format 88 x 61 cm, fargetrykk.
Målestokk ikke angitt.
Utgitt av Trondheim kommune, Byantikvaren 1997.

Digitalt tilgjengelig hos Trondheim byarkiv på Flickr: 1695

Ca. 1695 - utsnitt

 


Kart 2 - 1761

"Situasjons Cart over Trondhiems Bye og Fæstninger", J. F. Eckleff, 1761.

Originalen finnes hos Kartverket.
Nytrykk i format 88 x 70 cm, fargetrykk.
Målestokk 1:3600.
Trykk: Statens kartverk 1997.

Digitalt tilgengelig hos Kartverket: 1761 

Kart over Trondhjem cirka 1760

1761 - utsnitt

Kart 3 - 1793

”Forsøg til et Landkort over Strindens Præstgjeld.” 12. februar 1793. F. Gjervan

Originalen finnes hos Kartverket.
Nytrykk i format 99 x 68 cm, fargetrykk.
Utgitt av Byantikvaren i samarbeid med Strinda historielag i 2011.

Digitalt tilgjengelig hos Kartverket: 1793

Kart over Trondhjem og Strindens prestgjæld 1793

1793 - utsnitt

Kart 4 - 1830

"Kart over Trondhjem. Geometrisk opmaalt i 1830, af B. A. Blom, Capitaine".   

Original finnes i Statsarkivet i Trondheim.
Nytrykk i format 66 x 61 cm, Sv/hvitt.
Målestokk 1: 5000.
Utgitt av Trondhjems Historiske forening i 1984.

Digitalt tilgjengelig hos Trondheim byarkiv på Flickr: 1830

Kart over Trondhjem 1830

1830 - utsnitt

Kart 5 - 1868

"Kart over Trondhjem 1868", Adelsten Knudsen forlag, Christiania.

Nytrykk i format 76 x 46 cm, sv/hvitt.
Målestokk 1:4000.
Utgitt av Trondheim kommune, Byantikvaren og Kart- og oppmålingskontoret i 1994.

Digitalt tilgjengelig hos Trondheim byarkiv på Flickr: 1868

Kart over Trondhjem 1868

1868 - utsnitt

Kart 6 - 1883

"Kart over Trondhjem", A. Bruns Bokhandels Forlag 1883.

Originalen finnes hos Kartverket.
Nytrykk i format 99 x 68 cm, fargetrykk.
Målestokk 1:4500.
Utgitt av Trondheim kommune, Byantikvaren i 2011.

Digitalt tilgjengelig hos Trondheim byarkiv på Flickr: 1883

Kart over Trondhjem 1883

1883 - utsnitt

Kart 7 - 1904

"Oversigtskart over Trondhjem", Trondhjem 1904.

Gjengitt etter original i privat eie.
Nytrykk i to separate blad. Hvert kartblad i format 62 x 75 cm , fargetrykk.
Målestokk 1:4500.
Utgitt av Trondheim kommune, Byantikvaren i 1997.

Digitalt tilgjengelig hos Trondheim byarkiv på Flickr: 1904

1904 - utsnitt

Kart 8 - 1909

"Kart over Trondhjem med byggebelte", Trondhjems stadskonduktørkontor, 1909.

Nytrykk i to separate blad. Hvert blad i format 70 x 100 cm, sv/hvitt.
Målestokk 1:5000.
Utgitt av Trondheim kommune, Byantikvaren og Kart- og oppmålingskontoret i 2001.

Digitalt tilgjengelig hos Trondheim byarkiv på Flickr: 1909

1909 - utsnitt

 

Til toppen

    

Til Byantikvarens forside

 

Adresse til denne siden:
trondheim.kommune.no/byantikvaren/gamlekart

 

Sist oppdatert: 23.01.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004