Gamle fotografier

Gamle fotografier

Øvre Møllenberg gate 42,1975. Foto: Byantikvarens fotoarkiv

Nedenfor er det lenker til ulike digitale arkiv. Til sammen er det mange tusen fotografier fra Trondheim med mer.

I Byantikvarens fotoarkiv er det mer enn 45 000 bilder.

Fotoarkiv

Til Byantikvarens forside

Sist oppdatert: 24.01.2022

A03-P1-EPI004