Skolebygninger i Trondheim

Skolebygninger i Trondheim

Skolerapport fra Byantikvaren

Rapporten gir en kulturhistorisk oversikt

Forsidebilde skolerapport. Liten gutt foran en skole

Om rapporten

Trondheim kommunes skolebygninger representerer store kulturhistoriske og arkitektoniske verdier.

De eldste bygningene som fortsatt er i bruk som skoler, er godt over 100 år. Enda eldre skolebygninger har fått nye funksjoner, men tilhører fortsatt skolehistorien.

Estetisk og arkitekturhistorisk er et vidt spekter representert - fra den fådelte bygdeskolen til det senmodernistiske idealet om skolen som et bymiljø med gater og torg.

Krav til nye arbeidsformer og en markert økt interesse for miljømessig sunne bygninger har i den senere tid gått hardt ut over kulturhistorisk og arkitektonisk verdifull skolebebyggelse.

Dette har vært en særlig grunn til å foreta en registrering og antikvarisk klassifisering av denne bebyggelsen som et middel til å finne hvilke bygninger og anlegg som bør prioriteres bevart.

Skolerapporten ble laget av Byantikvaren i 2003.

Slik omtales skolene

  1. Skolens beliggenhet vises på trondheimskart på førstesiden.
  2. Situasjonskart viser selve skoleanlegget markert grått. Enkeltbygninger er nummerert.
  3. Egen side med informasjon om skoleanlegget og en liten tabell med oversikt over de enkelte skolebygningene. Her er også en verdiklassifisering.

Vernestatus på skolebygninger

For oppdatert vernestatus på skolebygninger se:

Skolerapporten viser antikvarisk verdiklassifisering (A, B og C) fra 2003. Det er noen endringer siden den gang.

Kulturminnekartet viser oppdatert situasjon:

  • Klasse A, B, C og fredninger
  • Om området er regulert til bevaring
  • Om området er en hensynssone kulturmiljø i Kommuneplanens arealdel

Last ned rapporten

Rapporten består av seks deler(pdf), som lastes ned hver for seg:

1 Forord og innledning

Forord, Skolen og bygningene. Kort historikk

2 Berg-Eberg

Berg, Bispehaugen, Blussuvoll, Bratsberg, Breidablikk, Brundalen, Byåsen, Charlottenlund b, Charlottenlund u, Dalgård, Eberg

3 Flatåsen - Markaplassen

Flatåsen (Furuhaugen), Hallset, Hoeggen, Huseby, Hårstad, Ila, kalvskinnet, Kattem, Kolstad, Lade, Lilleby (Lademoen), Markaplassen

4 Nardo - Solbakken

Nardo, Nidarvoll, Nyborg, Nypvang, Okstad, Ranheim, Romolslia, Rosenborg, Rosten, Rye, Saupstad, Selsbakk, Singsaker, Sjetne, Solbakken

5 Spongdal - Åsveien

Spongdal, Stabbursmoen, Stavset, Steindal, Strindheim, Sunnland, Sverresborg, Tonstad, Ugla, Utleira, Vikåsen, Åsheim b, Åsheim u, Åsvang, Åsveien

6 Litteratur, Skoleoversikt

Litteratur, Skoleoversikt

Lenke til skolerapport fra 1926

"TRONDHJEMS FOLKESKOLE, skolens bygninger 1754-1926" av skoleinspektør Ole Konrad Ribsskog.

Til Byantikvarens forside

Sist oppdatert: 08.04.2024

Fant du det du lette etter?